PLANNING; FRANÇAIS; CLASSE niveau 3 ; veckoplanering här ; kunskapsmål Skolverket – förenklade mål – 3b;

 

exercices; *auditif; grundläggande moment; ändringar kan förekomma utifrån olika programinriktningar eller lokala kursplaner; autentiska hörövningar från fransk media skall vara ett regelbundet återkommande inslag tillsammans med fransk realia

devoir autentiska texter-Le Parisien ; Paris-Brest1

niveau 3

révision; parler-été-tableau; chanson

pub114 ; nos chers voisins ; Boyard-okapi

quelques recettes ; révisiondegram ; jeudeconversa3; communica26; oie1oie2oie3; oiesoie4; brindilles1; brindillesrentrée; brindilles3c; sågaved - vid; kål - vid; Soan:ancienne - co; exercicesoraux3 - 4; panneauxIJ - K - L; décr121314 - 15; dialoguesoraux1 ; panneaux6619; panneaux1a1b; 5erreurs123 - 4; 5erreurs56 - 7; faitsdivers; oraleécole; oral rentrée; verbes d’action 1 ; verbes2 – 3 – 4 – 5 ; discu:dormir; brindillesexplique; jeu34njeudeco6; brindilles5eme; révisiondegram1; textesB2A2; oie345; dialoguevette; testFE1test2fle; brindi4emen3; croq123 - 4; croquetexte – dev ; le saviez-vous1 ; le saviez-vous2 ; le saviez-vous3 ; le saviez-vous4 ; le saviez-vous5 ; texte: croque ; texte: pâtisseries ; texte: croissant ; texte: truffe ; argu12 – 3 - 4

 

34

allmän repetition av tidigare moment, jeu de conversation; presentationsuppgifter,  oiesimpleoie87; redogöra/berätta om semester/sommarlov, brindillesniveau3; déverrouillage oral; kunna ställa frågor och besvara dessa, vidéo carambar; repetition av grundläggande grammatik såsom samtliga tidsformer av de regelbundna verben, textelledesc; muntliga + skriftliga övningar; textläsning ur tidningsartiklar och annat autentiskt material (ca 2 texter/3 veckor); fiches de révision niveau 1-2;  croqvidéo1;  croqvidéo2; ställa/besvara frågor; révision de grammaire;  révision 1   2   3  4   5   6  7   8   9; fiche au café; autentiska hörövningar från fransk media, tv-serier, reklam, barnprogram, grammatikreprtition-gramn3; frågeprogram m.m. Extraläsning kan ske ur t.ex. en lärobok; grammatiktest: contrôleFE; devoirs17, v36; 11grammaire; comp12; compMcourt; la truffe; pub: gnocchi1 - 2; légumes; gnocchi3 - 4; kiri12 - 3; pâte1 – 2 -3 ; lenti1 – 2 ; riz12 – 3 ; Perrier1 - 2; éclair1 – 2 ; chèvre; adv12 - 3; pains12 - 3; tediber12;  tediberTF1; edf12 - 3; remington; pqEmma; Toto rentrée; Toto mouch - p

repetitionsglosor, présentation

35

texte 1 - carambar- enkel repetition

36

texte 2 – croque-monsieur;

37

texte 3 – les macarons1+2

38

aud3; *Ariol;  Ariol1   voc;

révision de grammaire

39

fransk litteraturkunskap utifrån olika aktuella textewr, uttals- och läsövningar, födelsedagstema, muntliga parövningar där grammatiska moment skall övas; titta på korta avsnitt från fransk teve gällande aktuella teveprogram, frågesporter, politksa inslag, nyhetssändningar m.m.; arbeta muntligt och skriftligt med ordbildning och meningskonstruktion utifrån tidigare skriftliga moment; ev. läsa och kommentera filmer, öva vardagliga situationer såsom köpa kläder och uttrycka åsikter; text om godis;

texte 3: les gâteaux français

40

texte 4: escargots+grenouilles

41

vardagliga situationer 1 (bageri+apotek)

42

repetitionsgrammatik

43

texte: articles de journal

44

les vacances d’automne

45

muntliga situationer och övningar1+2 hos doktorn, uttrycka åsikter-reklam Cofidis, vardagssituationer : fortsätta prata mat och recept; läsa recept; praktiskt kunna använda olika verbformer muntligt och skriftligt, göra sig förstådd i vardagliga situationer, frågeställningar, beskriva bilder och händelser; autentiska hörövningar från fransk media, tv-serier, reklam, barnprogram, frågeprogram m.m. Läsövningar, oregelbundna verb i olika tidsformer genom muntliga och skriftliga presentationer, hörövning 1 + 2 + 3 enklare litterära texter, jul- och nyårstraditioner i olika fransktalande kulturer samt jämföra med den svenska, fransk musik, läsa och översätta sånger, pour le contrôle;

texte 5: soupe à l’oignon

46

tidningsartikel eller rep inför prov

47

contrôle continu 1; fle-tests

48

texte 6; Malabar; perso

49

texte 7; béret basque

50

texte 8; phrases comment

51

exercices divers

 

présentermedia40

médiaoral123 - 4

tu mets combien jeu

jeux oraux pdf

n3révision de grammaire G

n3mots de révision

jeu zic topFrance2907 - co

jeuzic corrigé

n3brindillesrévision - pdf

pourcontrôle3nc3dialo

n3rentrée-liens

RG2 - RG1

n3rentrée1

jeu37oral

fourniture modèle

brindilles niveau3

fournituresSeconde

les icones français - jeu

Barbapapa3

annonce sncf blanc

les icones français12 - 3

pub centrale vo

annonce sncf

morpionchiffmorpion4

132 pub la centrale v3

 

 

 

 

 

 

http://www.franska.be/exercices/exercices3/yvesrocher/

1

niveau 3: arbetsuppgifter

devoir

2

dialogue Noël après: efterjuldialogdialog-möte;  repetitionsord;  hörövning-Épiphanie* ; läsa text om le croissant; hörövningar teve; muntliga dialoger: diautile1 - diautile2; le croissant; Bigflobienvenueexercor; discours du président ; parfum exercicesparfum2; eau de Cologne3456 - 7; eau de Cologne vidéo12 - 3; eau de Cologne histoire4 ; parfum questionnaire12qui; parfumquestio6

diskussionsmeningar1

3

racontern3a; konversationsövningar; vardagsdialog med grammatik;  viktiga diskussions-meningar att läsaläsa en liten historia; situationsàrésoudre2; dialog: diautile3diautile4; portrait-robot - extraT;   maje4maje6; discutern3bdiscutern3c; discutern3ddiscutern3e;

texte 9;  Eau de Cologne;   texte 10: Légion d’honneur

4

grammaire345 - dia: audioDJSnake - vidéo; tema chanson française-Aznavour / Bigflo&Oli;; hörövning Aznavour; teve Aznavour; dialoger fransk musik; öva förklara ord; Aznavour; affaire grégory - affgreg; cartes débats ; situations resto - hôtel ; situations sport - logem ; situations santé - anim ; situationns disc - voya ; situations télé

1maillot jaune ; 2Jeanne d’Arc; 3Père Lachaise;  4numéro quais ;

5

tema Petits Secrets entre voisins; läsa, förstå och titta på franskt drama; vardagsdialoger: diautile5diautile6; ordkunskap- och meningsbyggnad; dialogue filmetc; dialoguepronoms ; dialopersopron

secret4page1

6

tema Petits Secrets entre voisins; läsa, förstå och titta på franskt dramamuntliga övningar-frukt   muntliga övningar-grönsakerövningar med passé composévanliga fraseröversättningsmeningar; discussion Nicole Bricq

se klart Petits Secrets; salle de classe vidéos1 ; secretsvoisinsMinna ;  code 175z9pr

7

fortsätta med konversationsövningar; discuter-oral2; grammatiska övningar med reflexiva verb: vp1 - vp2 - vp3 - vp4 - vp5 - verbes+être - verbespc-être - pc4blanc - dialo verbes1 - dialoguepcécrire4 - dialogue 4A - dialo-pc1 – pc2textläsning Chandeleur

exercices les verbes          exercices de conversation 

8

vardagsdialoger: diautile11 + diautile12hörövning Bon Dieu; pronoms+panneaux; pronoms2pronoms3; muntliga dialoger: dialog-Bashung dialog-abrevverbproncomp; hörövning teve; övningshäfte-grammatik

hörövningsläxa Angèleconcert + biblioth reflexiva verb1 – 2 – 3; brott och straff vidéo

9

 läsa och förstå olika skyltar :

sncf 1

sncf 2

sncf 3

stationne

stationner

télé 1

train 1

train 2

train 3

enseigne 2806

enseigne 2808

enseigne 2815

enseigne 2825

enseigne 2827

enseigne 2832

enseigne 2833

enseigne 2887

enseigne

 

hörövningar på järnvägsstationen; situation: ha ont i halsen;  situationer att lösa muntligt; läsa text: café-croissantvardagsdialoger med grammatik

10

övningar med verben être-avoirverbscheman1 – tema på verb2berätta till bilder1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6-beskriva muntligt och skriftligt; hörövningar från teve+le camembert*;

texte: les jours fériés

11

läsa, lyssna och förstå olika sagor; fortsätta berätta till bilder, berätta och förklara; skriva sagor; raconter Paris; vardagsdialoger: diautile23verbedevoir - diautile24verbefaire; texte: pommes de terre ; vidéo pomme de terre

hörläxa: pomme de terre1; guillotine

12

läsa och förstå bostadsannonser :

immo1

immo2

immo3

immo4

immo5

immo6

immo7

immo8

dialoger hyra bostad ; chercher un appartement ; husglosor ; hörövning söka bostad ; kommunikationsövningvideo fransk politik; ordkunskap + meningskonstruktion;               olika småtexter-dialogerCom

rédaction;

1filsvidecompte12 - 3 1filsvidecompte45 – 6 2filsporterrobes 3hommeaimer14ans

                      

13

repetera verb i olika former och tempus :

fransk realia

nationella prov

45. verbe 1  html

46. verbe 2

47. verbe 3  

48. verbe 4  

49. verbe 5   

50. verbe 6    

51. verbe 7 

52. verbe 8 

53. verbe 9   

54. verbe 10  

55. verbe 11  

56. verbe 12

57. verbe 13 

58. verbe 14     

 

 

lyssna på Stromae-interview*prata om sig självövningshäfte; titta på Cyprien1+2

14

muntliga kommunikationsövningar2läsa text om skilsmässa facebook1+2pour ou contre Facebook? lyssna och följ med i texten om Facebook: text – ljudläsa och förstå Monopolglosor + spelaCyprien facebook;

textläxa, skilsmässa facebook1      2

15

fortsätta muntliga kommunikationsövningar2; läsa text: vache qui rit; vardagsdialoger: diautile25verbealler - diautile26läsa text om sdf1 + 2;

hörläxa; les zamours

16

franska presidentvalet-tema; dialog Jules Vernehörövning plånbokfransk meningsbyggnadvideo: republikens symboler;

textläxa: devenuSDF1 - 2

17

video: filmfestivalen i Cannesläsa texter om franskt godis+arbetsuppgifter; titta på reportage om franska skoluniformer; debattglosor; vardagsdialoger: diautile27 - diautile28;diskussionsfraser1diskussionsövningar2;

textläxa: franskt godis

18

debatt och textläsning: uniform i skolan?; muntliga oie-jeu1 – muntligt2;

uniforme1 – 2 - 3

19

läsa text om franska siffrorhörövning Foutaisesdialog med fairespela och lära sig om Frankrike;

Frankrikekunskap

20

hörförståelse och video: fête la musique*göra personlighetstesterperso-test1 – test2; muntliga övningar: oral3 – oral4 - oral5 – oral6;

textläxa franska siffror

21

körkort och trafikregler på franska; viktiga dialoger: dialo7 – 8 – 9 - 10;

expres orales 1-6

22

texter om mode1 + 2; dialog: köpa glassdialog öppet-stängttextläsning: ful lärare;

article: prof

23

fransk film textad på franska

film

24

 

 

n3

 

131

A

B

C

D

132

1 cannabis fv

2 test mode

3 histoire-truffe

4 histoire praline

133

5 école française arte

6 bonbons

7 pas ma journée Péru

8 adopter Felix

134

9 vrai-faux ?

10 monsieur/mme cadeaux

11 site Nouvel An fle

12 Épiphanie flevidéo

135

13 Galette des Rois flevidéo

14 arte Galette des Rois

15 la Galette des Rois x

16 sécurité routièrev1

136

17 vœux du Président

18 Jul-ufo

19 dialogue 123

20 dialogue125

137

21 dialogue127

22 dialogueopinion128

23 dialogue marques

24 dialogue bienvenue

138

25 mes routines journalières

26 dialogue-café

27 Toto3456

28 dialo croissant - pdf

139

29 le croissant1 – 2texte

30 verbes et temps

31 discussion

32 comp niveauM

140

33 jeu des questions

34 contes – les 3boucs etc

35 muntligt

36 lecture5

141

37 dialogue croissant

38 arte la galette

39 meningsbyggnad1 – 2 - 3

40 origine croissant

142

41 dialogue2 croissant

42 sketch: le croissant -

43 F.Raynaud-le croissant

44 tex: le croissant FR

143

45 audio acheter chauss

46 acheter chauss 8

47 huit jour chaus to

48 dialogue18

144

49 dialogue adverbes

50 dialogue pratique

51 dialogue 2o2

52 acheter bagnole

 

1612 http://www.franska.be/exercices/exercices3/garnier/

1

A

B

C

D

2

1 jeu de culture c3

2 politique

3 m/mme cadeaux

4 audiolingua

3

5 conversations vidéo

6 gabfle - GABFLE

7 la cafetière

8 café-blog

4

9 grandes dates France

10 inventions françaises

11 quiz de Paris 2

12 quiz combien?

5

13 stations métro personne

14 le débêtisseur

15 géopuzzle

16 quelques inventions

6

17 vocajeusite

18 site mode et vêtements

19 test culture française

20 Café Gare-Renaud

7

21 la vie devant nous1

22 la vie devant nous10

23 la vie devant nous13

24 ent Héloïse Letissier

8

25 hur många tu i Paris

26 lipogramme

27 tunnelbana

28 vœux Hollande vo

9

29 vœuxHoll v6ème – v1b

30 vœux Hollande v2a – v2b

31 vœux Holl v3 – v4

32 vœux Hollande blanc

10

33 vœux du Président

34 monsieur/mme Cadeaux

35 diagno-mots n4

36 faits tue cambrio

11

37 faits divers vol

38 faits divers chiant

39 ostälskare

40 jeu de questions

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

ba le cœur en braille

ba Radin

ba No et moi

ba Päron och lavendel

15

ba Titanic

ba Big Bosses 2

ba Lion

ba Spectre

16

ba Crocodile Dundee1

ba le 8 :ème jour

ba le Petit Prince

ba Ratatouille

17

ba Amélie Poulain

ba Guerre des Étoiles

ba la Môme

ba Asterix-Majesté

18

ba Pourquoi lui ?

gen Dallas

ba Arrival

ba Matrix

19

ba Ballerina

ba Trolls

ba Oiseaux fâchés

ba Jean de Florette

20

ba Your Name

ba ma vie de courgette

ba capitaine fantastique

ba demain tout comme

21

ba Daniel Blake

ba Vaiana

ba Mademoiselle

ba Rogue One

22

ba Bienvenue chez les Chtis

ba Rois Mages

film Bienvenue Chtis

film dîner des cons

23

ba Sully

jeu Qui est qui ?

jeu Qui vit avec qui ?

info la boîte à clé

24

spot restos du coeur

sécurité routière1

sécurité routière2

sécurité routière3

25

Natoo osez dire non

jeu lecture chap1 Potter

répliques 8 :ème jour

 

26

 

 

 

 

27

librairie interactive

créer votre caricature (m)

créer votre caricature (f)

devoirs en ligne

28

JUL-ovniclip

blog Noël

calendrier de l’Avent

littérature audio

29

je m’en vais Vianney - par

Soprano-en feu - par

MHD

Maé-la Parisienne

30

novelbasico pdf

langue-.docx

le huitième jour

momes.net

31

documents en vrac

images bd

classe de zazou

fiches faucon

32

vocapic

Toto intégrale

Toto2

5 blagues Toto

33

mousse au chocolat

croque-monsieur

Toto-la fin

Toto dégueue

34

Toto pas envie

Toto au feu

monsieur et mme

monsieur/mme surprise

35

m et mme pique-nique

m et mme fêtes

m et mme cadeaux

métiers fle

36

livres à imprimer

 

 

 

37

métronome1

métronome2

métronome3

métronome4

38

histoire du métro

histoire de Paris1

l’histoire au quo1

l’histoire au quo2

39

l’histoire au quo3

l’histoire au quo4

l’histoire au quo5

prise de la Bastille

40

mot de passe1

mot de passe2

mot de passe3

mot de passe4

41

arte-écharpe - texte

arte-allô

arte-les nombres

arte-la bise

42

arte-les jours

journal 01/01/2017TF1

 

 

43

nekfeu-mauvaise graine

TAL-le temps qu’il faut

Oldelaf – café - parol

Loukas – paroles

44

Véronica – paroles

Navii – paroles

Hazerka – paroles

Vianney-je te déteste

45

Ornella-cours - paroles

Ornella-dans ma tête - par

Belle-Zaz avec paroles

Reine des neiges par

46

1 automne à Paris Louane

Capéo-ça va - paroles

Amir-On dirait - paroles

Cette année-là - par

47

 

 

 

 

48

pub Chanel

audio1

au cinéma audio

voc101

49

blogfle1

Français interactif

dialogues-audio-vidéo

audio+transcrip

50

petits dialogues sympas

la France au quotidien

dialogues-vidéo

mode d’emploi

51

catfleblog

vocabulaire diverse

puppetvidéos

quel âge as-tu ?

52

vieilles chansons

vocabulaire audio fr-en

les métiers vidéos

les as de la jungle1

53

les as de la jungle2

les as de la jungle3

les as de la jungle4

Café-Oldelaf

54

à prendre ou à laisser

François Pérusse1

lecture1 – lecture2

lecture3 – lecture4

55

lecture5 – lecture6

lecture7 – lecture8

lecture9 – lecture10

audio-textes

56

500 frågor/svar

recept kaka

arte la galette-texte

état de lieu1

57

le Nouvel An en chiffres

spotalco1 – spotalco2

anecd1 – anecd2

anecd3 – anecd4

58

anecd5 – anecd6

anecd7 – anecd8

anecd9 – anecd10

anecd11 – anecd12

59

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

60

site-jeux-fle

site fle

quizz France

livres en pdf

61

télécharger films

huitièmejour exerc

huitième jour suite ex2

8:ème extrait - blanc

 

 kompletterande eller alternativplanering

2

utföra förklaringar av olika saker/tillstånd och skeenden, fördjupad ordkunskap och ordbildning, meningskonstruktion, egna specialtexter/glosor, läsning av ett skönlitterärt verk, skriva egna texter och skriva till bilder, göra egna skyltar, muntligt öva viktiga situationer

texte 9; le croissant

3

texte 10; les recettes 1

4

texte 11

5

texte à choisir 1

6

situations 2; concert + biblioth

7

läsning av skönlitterärt verk eller utdrag ur flera verk, muntlig och skriftlig redogörelse av detta verk/dessa texter, fransk litteraturhistoria, vardagliga situationer, skriva dagbok eller annan skriftlig produktion, textanalys, hörförståelse och läsförtåelse, fördjupad studie av de franska verben och praktiska, muntliga övningar för att använda verben rätt

exercices de conversation 

8

contrôle continu 3

9

les vacances de février

10

situations 3; cirque+zoo

11

Cendrillon

12

texte à choisir 2; textes

13

ev. egen skriftlig produktion med handledning och hjälp av bla. informationsteknik, vardagliga situationer : argumentera och debattera, uttrycka känslor och värderingar, adjektiv och adverb, läsa debatter, göra egna muntliga övningar på enklare debatter utifrån olika ämnen

 

les vacances de Pâques

14

fransk realia

15

texte à choisir 3; textes

16

texte à choisir 3; textes

17

révision de grammaire

18

révision de vocabulaire +

19

muntlig redogörelse för egen produktion, muntliga och skriftliga resuméer av skönlitterärt verk, sammanfattande grammatik-genomgång

contrôle continu 4

20

exercices divers

21

exercices divers

22

exercices divers

23

exercices divers

24

 

planningniveau3b

1)      arbeta enskilt eller gärna 2o2 muntligt och skriftligt med repetitionsgrammatik, glömda grammatiska moment, verb och ny grammatik; ni får det i pappersform, på denna länk och här är facit

2)      arbeta tillsammans med en lättare text, besvara frågor, läsa och förstå: 27 rom pol1 – 2 -3 – 4 - co

Detta redovisas veckan före lovet (v43) och vi går igenom ert arbete.

exercices niveau 3 ;

devoir v.41

situations importantes 1

devoir v.42

27 rom pol1 – 2 -3 – 4 - co

devoir v.43

20 recettes1 – recettes2

devoir v.45

situations importantes 2

devoir v.46

hörläxa Ariol

devoir v.47

1 Sandra-sdf exercices

2 Sdf-diajeu+article

3 sdf-corrigé

devoir v.48

5 bonbons-texte

devoir v.49

 

 

 

 

contrôle v.47-50?; codecomp1 – comp2

 

1 Sandra-sdf exercices

2 Sdf-diajeu+article

3 sdf-corrigé

4 filscompte1 - blanc

5 bonbons-texte

6 anis de Flavigny - texte

7 les monuments de Paris

8 opinion-discuter-provoc

9 jeudiscu23

10 opinion-réagir

11 la Tarte Tatin

12 tarte1 – tarte2

13 articles

14 discussion 2o2

bodyart - exercices

16 prof harcèle

17 veuve 18ans – 1 – ex -co

18 grillons-métro

19 phrases importantes1

20 recettes1 – recettes2

21 jeu-images

22 le nougat

23dialoguecuisine   x

24situaorales2   x

25dialogue-com

26 blagues1

27 rom pol1 – 2 -3 – 4 - co

28 grimper7

29 grimper6

30 escargots/grenouilles x

31 dialogues-verbes

32 corrigé escargot

33 exerc escargot

34 révision diverse

35 situationq1.eu

36 dialogue-mentir

37 faire les courses

38 dialogue cuisine

39 l’articlepart exp1 - 40art

41 l’article partitif3

42 corrigé exdebase1

43 dialogue faire

44 dialogue - escargots

45 exercices de base1

46 grammaire expliquée

47slj14 – 48slj15 – 49slj16

50 discussion

51 discuter

52 phrases comment

53 opinion – expliquer !

54 jeu de conversation

55 gram de base vide

56 Petit Nicolas

 

 

 

 

 

 

http://www.franska.be/exercices11/planningsperpet/planningniveau3b.htm

 

45. verbe 1          html

46. verbe 2          html

47. verbe 3          html

48. verbe 4          html

49. verbe 5          html

50. verbe 6          html

51. verbe 7          html

52. verbe 8          html

53. verbe 9          html

54. verbe 10        html

55. verbe 11        html

56. verbe 12        html

57. verbe 13        html

58. verbe 14        html

 

 

 

 

PLANNING; FRANÇAIS; CLASSE niveau 3 ; veckoplanering här ; kunskapsmål Skolverket – förenklade mål – 3b;

grundläggande moment i steg 3: innan betyg sätts skall följande moment vara avklarade; lokala avvikelser kan förekomma; liens Fouquet’s

grad av måluppfyllelse

de tre momenten höra, tala och lyssna skall aktivt övas vid varje lektionstillfälle

E

D

C

B

A

allmän repetition av tidigare moment

 

 

 

 

 

autentiska och aktuella texter hämtade ur fransk media

 

 

 

 

 

autentiska hörövningar från franska medier (teve, radio, sånger, frågeprogram, väderleksrapporter)

 

 

 

 

 

aktuella hörövningar från föregående kvälls tevetablå, reklaminslag, kortare reportage)

 

 

 

 

 

presentationsuppgifter

 

 

 

 

 

redogöra/berätta om semester/sommarlov

 

 

 

 

 

repetition av grundläggande grammatik

 

 

 

 

 

muntliga + skriftliga övningar

 

 

 

 

 

textläsning ur tidningsartiklar och autentiskt material

 

 

 

 

 

ställa/besvara frågor; kunna ställa frågor och besvara dessa, frågeställningar

 

 

 

 

 

fransk litteraturkunskap, enklare litterära texter, fransk litteratur och historia

 

 

 

 

 

uttals- och läsövningar

 

 

 

 

 

läsa och kommentera filmer, skriva filmrecension

 

 

 

 

 

vardagssituationer:hos doktorn, kroppsdelar, på resebyrån, klagomål m.m.

 

 

 

 

 

praktiskt kunna använda olika verbformer muntligt och skriftligt

 

 

 

 

 

göra sig förstådd i vardagliga situationer

 

 

 

 

 

beskriva bilder och händelser

 

 

 

 

 

sagoläsning

 

 

 

 

 

oregelbundna verb i olika tidsformer genom muntliga och skriftliga presentationer

 

 

 

 

 

jämförelser

 

 

 

 

 

jul- och nyårstraditioner i olika fransktalande kulturer samt jämföra med den svenska

 

 

 

 

 

fransk musik, läsa och översätta sånger, gemensamt eller enskilt arbete om fransk musikkultur

 

 

 

 

 

skriva egna berättelser och notiser

 

 

 

 

 

utföra förklaringar av olika saker/tillstånd och skeenden

 

 

 

 

 

fördjupad ordkunskap och ordbildning, meningskonstruktion

 

 

 

 

 

egna specialtexter/glosor

 

 

 

 

 

ev. läsning av ett skönlitterärt verk

 

 

 

 

 

skriva egna texter och skriva till bilder, göra egna skyltar

 

 

 

 

 

muntligt öva viktiga situationer

 

 

 

 

 

skriftlig produktion

 

 

 

 

 

textanalys

 

 

 

 

 

hörförståelse och läsförståelse

 

 

 

 

 

praktiska, muntliga övningar för att använda verben rätt

 

 

 

 

 

ev. egen skriftlig produktion med handledning och hjälp av bla. informationsteknik

 

 

 

 

 

argumentera och debattera, uttrycka känslor och värderingar, läsa debatter, göra egna muntliga övningar på enklare debatter utifrån olika ämnen

 

 

 

 

 

adjektiv och adverb

 

 

 

 

 

muntlig redogörelse för egen produktion, muntliga och skriftliga resuméer av skönlitterärt verk

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.franska.be/exercices/exercices3/chatnoir/