8344dialoguesquotidiens28

Titta på den där snygga killen därborta!

Regarde le beau mec là-bas!

Vem? Killen i grön skjorta och gråa byxor?

Qui? Le mec en chemise verte et pantalon gris?

Nej, hans kompis till vänster. Han bär en randig skjorta.

Non, son copain à gauche, il porte une chemise rayée

Åh ja, inte illa, vilket vackert leende.

Ah oui, pas mal, quel joli sourire

Ja och vilket vackert huvud.

Oui et quelle belle tête

Han har ljust och mycket långt hår. Jag älskar det!

Il a des cheveux blonds et très longs, j’adore ça

Vet du vem det är?

Tu sais qui c’est?

Nej, inte alls. Jag har aldrig sett honom.

Non, pas du tout, je ne l’ai jamais vu

Skall vi hälsa på honom?

On va lui dire bonjour?

Förlåt? Vi hälsar på honom?

Pardon? On lui dit bonjour?!

Ja varför inte? Jag har lust att prata med honom.

Oui pourquoi pas? J’ai envie de lui parler

Han kommer att ta oss för galningar.

Il va nous prendre pour des folles

Det gör ingenting. Vi tar risken.

Ce n’est pas grave; on prend le risque

Nej, nej, dessutom titta: det är hans flickvän som kommer  där bakom

Non, non, en plus regarde il y a sa copine qui arrive derrière...

åh skit! De kramas/pussas också! Vad synd!

Ah merde! Ils s’embrassent aussi! Quel dommage!