8344dialoguesquotidiens1

Hej Jean-Noël! Mår du inte bra?

Salut Jean-Noël! ça va pas?

Hej Marc! Nej, jag är sjuk.

Salut Marc! Non, je suis malade.

Jaså, vad är det med dig då?

Ah bon, qu’est-ce que tu as?

Jag har ont i huvudet och jag fryser.

J’ai mal à la tête et j’ai froid.

Jaha,  du har inte ont i halsen?

Ah bon, tu n’as pas mal à la gorge?

Nej, men jag känner mig svag.

Non, mais je me sens faible.

Du har kanske influensa?

Tu as peut-être la grippe?

Ja, det är möjligt.

Oui, c’est possible.

Du måste gå till doktorn.

Il faut aller chez le médecin.

Ja, jag ska gå dit klockan 11.

Oui, j’y vais à 11 heures.

Hos vem går du?

Tu vas chez qui?

Jag går hos Herr Martin.

Je vais chez Monsieur Martin.

Åh ja, det är en mycket bra läkare! Ta hand om dig väl!

Ah oui, c’est un très bon médecin. Soigne-toi bien!

Tack. Vi ses snart!

Merci. À bientôt!

Vi ses snart!

À bientôt!