PLANNING; FRANĮAIS; NIVEAU 4 (100 poäng) AIR MONDE; gustafsson@voila.fr

 

obligatoriska moment : exercices; *auditif-télé ou autre

devoir; fle1-100; pblv1  2   3

34

allmän repetition av tidigare nivåer dvs presentera sig muntligt och skriftligt, beskriva och berätta muntligt om sin familj om ens intressen och ställa motsvarande frågor till kompisar, vanliga frågor och svar, siffror, dagar, klockan, väder, mer frågor; ja-nejspel, olika pronomen1 + 2 +3; hörövningar från teve/radio, expression orale1fiche beau počme; qui est Ariol?; décrire un plat; panneau; repetitionsgrammatik; verb; dialog; les textes;

révision; phrases, rév2, rév3; 4

35

panneau bagage

36

Coluche ; audio+textes; *le café

37

article magazine; fle 21-22:

38

*Ariol, *Peps

39

kunna hantera diskussioner om vardagliga ämnen, leka med ord; diskutera+ debattera, kommentera+vidareutveckla vardagssituationer muntligt, fiches orales1+2+3, muntlig konstruktion, vardagsglosor1+2+3, jeu-connaissances; Frankrikekunskap, höröv från tve/radio, muntlig läsning och skriftlig översättning av tidningsartiklar och andra texter, lyssna + lära sig förstå fransk reklam; höra-läsa texter1; franska skämt; articles: les faits divers; rökning-drog eller inte?;

texte: couscous; *y a que la vérité

40

article; fle 11-12; audio

41

texte: la frite; *Ariol; dialogue

42

meurtre; impôt-fenętre; drapeau

43

le verbe avoir

44

les vacances d’automne

45

förstå förbudsskyltar; dialoger; vanliga fraser2; på restaurang på post och bank, gå och handla, på järnvägsstationen, förklara och förstå vägbeskrivningar, berätta muntligt och skriftligt om olika händelseförlopp/personer, articles1 + 2, hörövningar från teve/radio, läs- och hörövningar om vardagliga situationer; muntlig läsning; fiches orales1+2+3; faitsdivers site;

exercices; *au nom de la vérité

46

article Inga1 + 2; chap 6; les tailles

47

chapitre 7; *PBLV; contrôle

48

chapitre 8; le voile - pour/contre

49

texte : Île de France; *La Vie devant

50

texte : les dragées

51

exercices divers, Noël

 fle -tests

2

allmän grammatikrepetition1+2 : grammaire3+4; genitiv, possessiva pronomen, regelbundna verb i olika tidsformer, oregelbundna verb, meningsbyggnad, muntliga dialogövningar och hörförståelse, hörövningar från teve/radio, övningar i meningsbyggnad, muntlig läsning och skriftlig översättning av tidningsartiklar och andra texter; voix passive;  dialogue pass; mariage homo; livret de travail;

chapitre 9; *nos chers voisins

3

chapitre 10, *Mouzin

4

texte : la pičce montée

5

texte : Mai 68; *reportage

6

Vercingétorix; la voix passive

7

kunna presentera och redogöra muntligt och skriftligt för tema med fransk anknytning (med hjälp av olika hjälpmedel), vardagliga situationer : hos doktorn, på vandrarhemmet, förklara maträtter, på turistbyrån, hörövningar från teve/radio, praktiska språkliga övningar i olika former; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel och tidningsartiklar; bokläsning

Facebook pour ou contre

8

texte : l’apéro

9

les vacances de février

10

chapitre 11; mariage homosexuel 1

11

chapitre 12; *Joséphine

12

texte : la garde républicaine

13

livret de travail2; kunna behandla muntlig och skriftlig nyhetsinformation, vardagssituationer att reda ut och behärska, på semester, olika fritidsaktiviteter, meningskonstruktion, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av texterna om Paris; bokläsning

les restos du cœur

14

les vacances de Pâques

15

texte sur Paris 1

16

texte sur Paris 2

17

texte sur Paris 3

18

comp grammaire niv 4-5

19

kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen, utförliga beskrivningsövningar, skriftlig produktion, uttalsövningar, muntliga diskussionsuppgifter, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig och skriftlig förberedelse inför den eventuella resan (resglosor och Pariskunskap ingår i kursen oavsett resa eller inte)

révision pour le contrôle

20

resglosor 1

21

resglosor 2

22

resglosor 3

23

divers

 

planeringen är preliminär och texterna kan varieras, dagsfärska tidningsartiklar kommer att ingå regelbundet

alarme 1

bouffe 1

dab

danger 1    danger

essayage

expression_classe

ferme

gare 1

gare 2

gare 3

gare 4

introduisez

lapin 1

lasagnes 1

lasagnes 2

lasagnes 3

menubeauvais

menubeauvais 2

motsenclasse

ongles 1

ouverture

pičces

piétons

pincer

pincer 2

pincer 3

pincer 4

plats 1

plats 2

plats 3

 

textes

 

 

PLANNING; FRANĮAIS 2014; NIVEAU 4 (100 poäng) AIR MONDE; gustafsson@voila.fr

 

obligatoriska moment : exercices; *auditif

devoir; fle1-100; pblv

2

expression orale1; allmän grammatikrepetition : genitiv, possessiva pronomen, regelbundna verb i olika tidsformer, oregelbundna verb, meningsbyggnad, muntliga dialogövningar och hörförståelse, prata2; hörövningar från teve/radio, jeu oral; textläsning och förståelse; audio+textes; tests psycho;

vrai ou faux vocabulaire; dial; toi

3

Mourir d’aimer texte+questions

4

Charles Aznavour1+2

5

la voix passive

6

rédaction

7

kunna presentera och redogöra muntligt och skriftligt för tema med fransk anknytning (med hjälp av olika hjälpmedel), vardagliga situationer : hos doktorn, på vandrarhemmet, förklara maträtter, på turistbyrån, hörövningar från teve/radio, tidningsartiklar; textes divers ā lire et ā comprendre; comp contrôle;

audio+textes;

8

chez ma tante texte; exes divers

9

les vacances de février

10

vanliga meningar1

11

vanliga meningar2

12

escargots/grenouille

13

kunna behandla muntlig och skriftlig nyhetsinformation, vardagssituationer att reda ut och behärska, på semester, olika fritidsaktiviteter, meningskonstruktion, hörövningar från teve/radio, muntlig läsning och skriftlig översättning av texterna om Paris; 8680upprätta en egen fras- och gloslista;

macarons

14

valfri text

15

8680liste de phrases+voc perso

16

les vacances de Pâques contrôle

17

hörläxa : bienvenue1

18

hörläxa Facebook

19

kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen, utförliga beskrivningsövningar, skriftlig produktion, uttalsövningar, muntliga diskussionsuppgifter, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig och skriftlig förberedelse inför den eventuella resan (resglosor och Pariskunskap ingår i kursen oavsett resa eller inte)

texte et discu : Facebook

20

TDI ou

21

TDI

22

TDI

23

TDI

 

planeringen är preliminär och texterna kan varieras, dagsfärska tidningsartiklar kommer att ingå regelbundet