plan4èmevt; http://franska.be/exercices/exercices3/cocochanel/index.htm; planex1;

i denna planering är inte inlagt: lovveckor, eventuella studie- och temadagar, prov samt andra schemabrytande aktiviteter; dock tar denna planering hänsyn till detta, det är utlagt MER än det vi skall hinna med

1

niveau 2a, classe 4

devoir

2

adjektivövningar: c5adjectifs   x, skriftligt, muntligt, läsa dialoger: dialogue1 + dialogue2 ; hörövningar: Indila*viktiga ord1 + 2 + 3lyssna och läsa på vardagsdialoger1-2; situations achats; questions1n2; titta på Face au mur;  voeux du présidentvidéo des voeuxvoeux Macron transcrip; olika hörövningar: annonces145t151; annonces145t151audio; pub dpd1+dédé1;

les adjectifs

Coco Chanel

3

mer adjektivövningar, beskriva bilder, kinesiska porträtt1 + 2 + 3; viktiga ord 4 + 5 + 6phrases essentielles1-2; muntliga dialoger3 + 4 + 5; hörövningar; textläsningmuntliga frågor2 – muntliga frågor3dialoguesetvoc3-4; titta på Couple ou pas couple;

textläsning 1 – voc - devdia

4

dialoger på restaurang, hotell; muntliga övningar vad säger du..uttalsövningarphrases essentielles3-4dialoguesetvoc5-6viktiga ord7; vardagsdialoger6 + 7 + 8; Johnny1 – Johnny2Johnny15chansons - htJohnny15liens - suédoisjeu chansons1 – 2 ; jeu chansons réponsesJohnny dialoguejeu chanson Johnny4jeu chanson4profjeu chanson tableau;

hörläxa1 hk

5

dialoger vad gör dutextläsning2+vocfranska revolutionen1+2+3phrases essentielles5-6passé composévideo: quiche lorraine* dialog :titta på teve vardagliga dialoger9 + 10 + 11 ;

textläsning2

6

läsa bdphrases essentielles7-8muntligt spel jeu6 ; hörövningar ; kinesiska porträtt Caillou-höra lire bd3;

hörläxa2 hk

7

phrases essentielles9-10; textläsning3; dialoger-fraser;blandade grammatikövningar ; höraPeppahandlaParisdialog; egna övningar på internet; resdialogerconversationdialog: laga mat; video: Taxi*;

textläsning3

8

muntligt berätta om kändisarvardagsdialoger-dessinsfrågor om Louvrenhörövningarrepetition inför prov; läsförståelse: Noces Cana    texterepetitionsdialoger; hörövning: Amélie Poulain*;

hörläxa3 hk

9

repetion inför prov och prov; spel om olika länderdialog+läsförståelse;  lecture-dialogues7-8;

contrôle

10

ställa frågor till varandra1 + 2; dialoger mobilabonnemang etc: dialogue24 + dialogue25 + dialogue26; handla mat-dialoger: courses#A#B; matvaror: marché#@#reflexiva verb1 + 2 + 3berätta om sin dag1 + 2;

gå och handla mat

11

textläsning4; frågor om länder1 + 2; repetitionsmeningar; vardagsdialogergrammatikhäfte; hörövning: visiter Paris*läsa bilddialo 6-10; vardagliga dialoger: dialogue27  + dialogue28  + dialogue29 ;

textläsning4

12

på hotellet, dialoger; beskriva sig själv; ordförståelse; beskrivningar av foton; läsförståelse med text om franska revolutionen och om Republikens symboler

 

12

à l’hôtel ; dialogue simpledescription toicompréhension1décrire1 – décrire2décrire3rédaction1révo1République

på hotellet

13

blandade övningar särskilt hörövningar+läs- och textförståelse; grundläggande repetitionsövningar muntligt och skriftligt; textläsning om Camembert: Camembert    texte;

zamoursläxa eller hörläxa pdc

14

dialogue36 ;  dialogue37 ;  dialogue38 ; bilddialoger 21-25läsa dialoger i olika situationer, lästräning och läsförståelseanvändbara fraser8compniv2vt2; textläsning Seine textearbeta med jämförelserarbetshäfte grammatik; textläsning: les oeufs Pâques*Charlotte CordayBabyfoot1 - 2 

textläsning5

15

nödvändiga fraserdev:dia21 - 22 - 23repetitionsövningar muntligt och skriftligt; textläsning: la fuite de Varennesarbetshäfte grammatikToto*ordträning på internetspel Parisbilderspel Parisfrågor; berätta om sig själv i framtidenställa frågorfrågeordfrågeord och konstruktioneruttrycka sin åsikt1 – uttrycka sin åsikt2; textläsning : crêpe-dentelle1 - 2Carambar1 - 2copreh1 – copreh2; Triangle1 - 2;tevereklam:pubetc0704v2bildbeskrivningar

resedialoger1

16

dialogue42 ;  dialogue43 ;  dialogue44 ; bilddialoger 31-36; dialoger i olika situationer; textläsning : Charlotte Cordayviktiga fraser-compdiversedialoger   x; reflexiva verb; viktiga dialoger; arbetshäfte grammatikvideo-på stationen* ; ordträning på internet; spel Parisbilderspel Parisfrågorquestio-ado; questio-alimenta; questio-ado2; questio-santé;culture générale; muntliga övningar; dialogue posses; stade/France ; trou;vocab impo2; phrases voyage; phrases et dialo; phob1 – phob2que dis-tu...? fich; questio6 – quest7qui es-tu ? ; portrait ; petite révisionrévision phrases

resedialoger2

17

dialog45 - dialog46 - dialog47 - chapitre4 Fanny dialoger i olika situationer - dev:tex, ut, comph 2 - viktiga fraser-comp - diverse dialoger   xexdegramixte      x - blandad repetition2a      x - fichesjeu français - arbetshäfte grammatik - vive les vacances* - ordträning på internet - spel Parisbilder - spel Parisfrågor - lek med ord1 - vad gör du?-dialoger - ord2 – ord3 - lära sig verb - testa era kunskaper - leksajt:känner du till? - dialog1t2små dialoger verb och tempus - grammatik1 - grammatik2 - compclasse4b - comp4bblanc

olika pronomen

18

dialog48 - dialog49  - chapitre 5 la place - dev:tex, ut, comph3 - compphrases2ab - dialogueniveau2a - livretdetravailvt3 - VERBES PRO1   2 - reflexiva verb - arbetshäfte grammatik - hôtesse de l’air* - vocabulaire-site - Paris ima - Paris quest - métiers expliq - métiers-audio - décrire images 14 - verb10 – verb11 - verb12 – verb13 - verb14 – verb15 - devoir Cana - deb1 – deb2 – deb3 - deb4 – métiers fiches isl - complé-gradivnr1 - exdivno4 – exdivno5

vardagliga fraser1

19

ordrepetition1a - enkla dialoger3 - dialog:mötet-dia - vanliga fraser - beskriva bilder1c - voc rév1-9 - expr orale 1b      x - phrases voyage - situations1 - jeutrouvezcombina - Cloclo 3 - chapitre 6 roller - dev:tex, ut, comph4 - compphrases2ab - extracomp - arbhäftegramm - Versailles* - ordkunskap på internet - Paris ima - Paris quest - grammatik1 - grammatik2compclasse4b - comp4bblanc - spel117 – muntlig övning118 - berätta 1 historia - jeudiff-Révolution - dialog+verbes - dialog11 – 12 - 13 - dialog14 – 15 - 16

uttrycka sig muntligt - Cana2

på restaurang

20

chap 7 le vol  b - dev:dialo en dessin 1 - compphrases2ab - Petit Prince chap1* - les soldes* - vocabulaire-site - mots nécessaire - mots utiles1 - donner - phrases import1f - compclasse4b - comp4bblanc - phrases utiles 6phrasesdiscu2 - phrasesdécrire - passé comp ex - oral5 – oral6 – or7 - textesniv2a – jeuHO - test1a – test1b - repetitionsmeningar1 - ordrepetition2 - ordrepetition3 - faitsdivers63 - voc - faitsdivers64 - voc - uttalslek - exercfac1 – exerfac2 - allmän repetition steg2a - révision2abc - repetera verb - blandad repetition1 - blandad repetition2 - Olympe de Gouge - Alizé Cornet - Laure Manaudou - présentaperso2 - berätta i olika tidsformer - Corday-Q/R

läsa recept1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

21

chapitre 8 Piaf a  b - olika situationer - lästräning - viktiga fraser-comp - Corps Mal banlieue* - Mont Saint-Michel* - vocabulaire-site - Camembert1 - 2 - grammatikrepetition - textläxa Cana - verbrepetition - on va à.... - ex Filippetti - compclasse4b - comp4bblanc - allmän repetition steg2a - lästräna/lyssna - arbetsblad 17c   - arbetsblad 17a - Money Drop Révo - passécomp2  - oral1 - oral2 - brindi-situations - phrases impo6 - voc niv2 - révision: resto - phrases de révi - resto – hôtel .eumix - rattrapage niv2 - rattrapage devoir - au resto exercices - expression orale - situations1M-Mme-film

vardagliga fraser2

22

chap 10 manneq - dev:dialo en dessin 3 - arron Paris* - vocabulaire-site - brind: Cana+Camem - quest-réponses - compclasse4b - comp4bblanc - révisiongénérale2ab - dialosimples123 - dialoguesAin - acheter vêtements - dialo de révision - au resto

secrets voisins

23

exercices;

resedialoger3

24

 

 

 

4 :ème

92

A

B

C

D

93

1 il était une fois Chanel

2 Chanel vidéo*

3 Paris de Chanel

4 voc Chanel

94

5 portrait no5

6 Monroe Chanel

7 diamant Chanel

8 Coco devient Chanel

95

9 Gabrielle Chanel

10 couleur Chanel

11 Chanel chap1*

12 Chanel bande-anno

96

13 Coco parle mode

14 Chanel expli

15 exercices Chanel

16 Chanel BD

97

17 MA et la mode flevi

18 cuisine fv

19 faire fv

20 centquest

98

21 Cyprien-questions

22 dialogue mode

23 dialogue2 mode

24 chanson vêtements

99

25 Dutronc les playboys

26 Adjani Pull marine - par

27 synthèse film Chan

28 voca utile

100

29 exercices de révision

30 Cyprien le café

31 Cyprien moustiques

32 bilan4 :ème

101

33 que fais-tu vidéo

34 dis-moi ce que tu fais p

35 révision de voca65

36 recette tarte tatin

102

37 tarte Tatin vidéo

38 fou de fle

39 Tatin exercices

40 Tatin2 vidéo cart

103

41 vocabulaire tout

42 vocahop4b

43 spel motsats

44 Vem ?

104

45 dialogue verbes

46 grammaire11

47 pengar

48 ja-nej 

105

49 on va au resto

50 petits mots etc        htm 

51 Révolution française

52 quizz révo1

106

53 quizz révo dur

54 quizz révo-rép

55 jeux Révolution

56 liste des monsieur/M

107

57 monsieur/mme cadeaux

58 révolution en images

59 Galette des Rois frgp

60 Galette-trad-vidéo

108

61 se débrouiller en France

62 phrases courantes

63 vocab de rév1-9

64 réponses/questios

109

65 dialogue dans le métro

66 sécurité routièrev1

67 questions Miss

68 dialogue verbe dire

110

69 Alizé suédois

70 vœux du Président

71 dialogue8a – 8b – 8c

72 dialogue que fais-tu ?

111

73 dialogue4ttt

74 dialogue vêtements

75 dialogue cinéma

76 dialogue et adjectifs

112

77 dialogues impo2a

78 Toto3456

79 révi : verbes-temps

80 dialogue Urvoas2

113

81 jeu des questions

82 dialogues simples3

83 livret d’orientation

84 lecture3

114

85 arte la galette

86 köpa skor1

87 köpa skor suite

88 chaussures 8ème

 

1612 http://www.franska.be/exercices/exercices3/garnier/

1

A

B

C

D

2

1 jeu de culture c3

2 politique

3 m/mme cadeaux

4 audiolingua

3

5 conversations vidéo

6 gabfle - GABFLE

7 la cafetière

8 café-blog

4

9 grandes dates France

10 inventions françaises

11 quiz de Paris 2

12 quiz combien?

5

13 stations métro personne

14 le débêtisseur

15 géopuzzle

16 quelques inventions

6

17 vocajeusite

18 site mode et vêtements

19 test culture française

20 Café Gare-Renaud

7

21 la vie devant nous1

22 la vie devant nous10

23 la vie devant nous13

24 ent Héloïse Letissier

8

25 hur många tu i Paris

26 lipogramme

27 tunnelbana

28 vœux Hollande vo

9

29 vœuxHoll v6ème – v1b

30 vœux Hollande v2a – v2b

31 vœux Holl v3 – v4

32 vœux Hollande blanc

10

33 vœux du Président

34 monsieur/mme Cadeaux

35 diagno-mots n4

36 faits tue cambrio

11

37 faits divers vol

38 faits divers chiant

39 ostälskare

40 jeu de questions

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

ba le cœur en braille

ba Radin

ba No et moi

ba Päron och lavendel

15

ba Titanic

ba Big Bosses 2

ba Lion

ba Spectre

16

ba Crocodile Dundee1

ba le 8 :ème jour

ba le Petit Prince

ba Ratatouille

17

ba Amélie Poulain

ba Guerre des Étoiles

ba la Môme

ba Asterix-Majesté

18

ba Pourquoi lui ?

gen Dallas

ba Arrival

ba Matrix

19

ba Ballerina

ba Trolls

ba Oiseaux fâchés

ba Jean de Florette

20

ba Your Name

ba ma vie de courgette

ba capitaine fantastique

ba demain tout comme

21

ba Daniel Blake

ba Vaiana

ba Mademoiselle

ba Rogue One

22

ba Bienvenue chez les Chtis

ba Rois Mages

film Bienvenue Chtis

film dîner des cons

23

ba Sully

jeu Qui est qui ?

jeu Qui vit avec qui ?

info la boîte à clé

24

spot restos du coeur

sécurité routière1

sécurité routière2

sécurité routière3

25

Natoo osez dire non

jeu lecture chap1 Potter

répliques 8 :ème jour

 

26

 

 

 

 

27

librairie interactive

créer votre caricature (m)

créer votre caricature (f)

devoirs en ligne

28

JUL-ovniclip

blog Noël

calendrier de l’Avent

littérature audio

29

je m’en vais Vianney - par

Soprano-en feu - par

MHD

Maé-la Parisienne

30

novelbasico pdf

langue-.docx

le huitième jour

momes.net

31

documents en vrac

images bd

classe de zazou

fiches faucon

32

vocapic

Toto intégrale

Toto2

5 blagues Toto

33

mousse au chocolat

croque-monsieur

Toto-la fin

Toto dégueue

34

Toto pas envie

Toto au feu

monsieur et mme

monsieur/mme surprise

35

m et mme pique-nique

m et mme fêtes

m et mme cadeaux

métiers fle

36

livres à imprimer

 

 

 

37

métronome1

métronome2

métronome3

métronome4

38

histoire du métro

histoire de Paris1

l’histoire au quo1

l’histoire au quo2

39

l’histoire au quo3

l’histoire au quo4

l’histoire au quo5

prise de la Bastille

40

mot de passe1

mot de passe2

mot de passe3

mot de passe4

41

arte-écharpe - texte

arte-allô

arte-les nombres

arte-la bise

42

arte-les jours

journal 01/01/2017TF1

 

 

43

nekfeu-mauvaise graine

TAL-le temps qu’il faut

Oldelaf – café - parol

Loukas – paroles

44

Véronica – paroles

Navii – paroles

Hazerka – paroles

Vianney-je te déteste

45

Ornella-cours - paroles

Ornella-dans ma tête - par

Belle-Zaz avec paroles

Reine des neiges par

46

1 automne à Paris Louane

Capéo-ça va - paroles

Amir-On dirait - paroles

Cette année-là - par

47

 

 

 

 

48

pub Chanel

audio1

au cinéma audio

voc101

49

blogfle1

Français interactif

dialogues-audio-vidéo

audio+transcrip

50

petits dialogues sympas

la France au quotidien

dialogues-vidéo

mode d’emploi

51

catfleblog

vocabulaire diverse

puppetvidéos

quel âge as-tu ?

52

vieilles chansons

vocabulaire audio fr-en

les métiers vidéos

les as de la jungle1

53

les as de la jungle2

les as de la jungle3

les as de la jungle4

Café-Oldelaf

54

à prendre ou à laisser

François Pérusse1

lecture1 – lecture2

lecture3 – lecture4

55

lecture5 – lecture6

lecture7 – lecture8

lecture9 – lecture10

audio-textes

56

500 frågor/svar

recept kaka

arte la galette-texte

état de lieu1

57

le Nouvel An en chiffres

spotalco1 – spotalco2

anecd1 – anecd2

anecd3 – anecd4

58

anecd5 – anecd6

anecd7 – anecd8

anecd9 – anecd10

anecd11 – anecd12

59

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

anecd1 – anecd2

60

site-jeux-fle

site fle

quizz France

livres en pdf

61

télécharger films

huitièmejour exerc

huitième jour suite ex2

8:ème extrait - blanc