50 révision générale niveau 1 ; niveau 2

 

hur mår du ?

ça va ?

jag mår  bra tack och du ?

ça va bien merci et toi ?

var bor du ?

tu habites où ?

jag bor i Sverige

j’habite en Suède

tack

merci

vilken dag är det ?

c’est quel jour ?

det är (är det ?)

c’est

det finns (finns det ?)

il y a

måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

hur gammal är du ?

tu as quel âge ?

jag är femton år gammal

j’ai 15 ans

jag är

je suis

du är

tu es

han är

il est

hon är

elle est

det snöar

il neige

det regnar

il pleut

det är vackert väder

il fait beau

det är varmt

il fait chaud

det är kallt

il fait froid

det blåser

il fait du vent

det är dåligt väder

il fait mauvais

det är soligt

il fait du soleil

vad är det för väder ?

quel temps fait-il ?

vilken färg är det ?

c’est quelle couleur ?

röd, grön, brun

rouge, vert, marron

gul, blå, svart

jaune, bleu, noir

vit, grå, rosa

blanc, gris, rose

ett, två, tre, fyra, fem

un, deux, trois, quatre, cinq

sex, sju, åtta, nio, tio

six, sept, huit, neuf, dix

elva, tolv, tretton, fjorton, femton

onze, douze, treize, quatorze, quinze

sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo

seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt

tjugofem, trettio, trettiosex, fyrtio

vingt-cinq, trente, trente-six, quarante

fyrtiosju, femtio, femtioåtta

quarante-sept, cinquante, cinquante-huit

sextio, sextionio, sjuttio

soixante, soixante-neuf, soixante-dix

sjuttiotvå, åttio

soixante-douze, quatre-vingts

sjuttiotre, åttiotre

soixante-treize, quatre-vingt-trois

sjuttiofyra, åttiofyra

soixante-quatorze, quatre-vingt-quatre

sjuttiofem, nittioen

soixante-quinze, quatre-vingt-onze

sjuttiosex, nittiotvå

soixante-seize, quatre-vingt-douze

åttiosex, nittiofem

quatre-vingt-six, quatre-vingt-quinze

hundra, två hundra, tusen, tre tusen

cent, deux cents, mille, trois mille

vad är det ?

qu’est-ce que c’est ?

det är en penna

c’est un stylo

vem är det ?

qui est-ce ?

det är läraren

c’est le professeur

han har skägg

il a une barbe

han har långt hår

il a des cheveux longs

han har krulligt hår

il a des cheveux frisés

han har rakt hår

il a des cheveux raides

han har kort hår

il a des cheveux courts

hon har blåa ögon

elle a des yeux bleus

hon har bruna ögon

elle a des yeux marron

hon har en keps

elle a une casquette

hon har glasögon

elle a des lunettes

hon

elle

hon

il

hon har

elle a

han har

il a

han är flintskallig

il est chauve

det är en pojke

c’est un garçon

en flicka

une fille

jag gillar, jag tycker om

j’aime

jag älskar dig

je t’aime

vad gillar du ?

qu’est-ce que tu aimes ?

titta på

regarder

vad önskas ?

vous désirez ?

jag skulle vilja ha

je voudrais

till förrätt

comme entrée

till huvudrätt

comme plat

till att dricka

comme boisson

till efterrätt

comme dessert

menyn/matsedeln tack

la carte, s’il vous plaît

notan tack

l’addition, s’il vous plaît

det är gott

c’est bon

jag tar

je prends

har ni, ni har

vous avez

vilken stekning ?

quelle cuisson ?

välstekt

bien cuit

medium

à point

en kyckling

un poulet

en fisk

un poisson

en köttbit

une bavette

utan

sans

med

avec

mycket, många

beaucoup

ingen orsak

de rien

jag äter

je mange

ha en bra dag

bonne journée

detsamma

pareillement

jag gillar inte

je n’aime pas

sniglar

les escargots

sallad

de la salade

en glass

une glace

en jordgubbe

une fraise

en persika

une pêche

ett äpple

une pomme

ett päron

une poire

ett körsbär

une cerise

mjölk

du lait

vatten

de l’eau

klockan är tio över tre (15.10)

il est trois heures dix

klockan är tio i fem (16.50)

il est cinq heures moins dix

klockan är fem i sex (17.55)

il est six heures moins cinq

varsågod

voilà, voici

också

aussi

men

mais

idag

aujourd’hui

nu

maintenant

varför

pourquoi

ja

oui

nej

non

mycket bra

très bien

klockan är tjugo över åtta (20.20)

il est huit heures vingt

klockan är fem över tio (22.05)

il est dix heures cinq

klockan är tjugo i fyra (15.40)

il est quatre heures moins vingt

klockan är tio över två (14.10)

il est deux heures moins dix

klockan är kvart över två (14.15)

il est deux heures et quart

klockan är kvart i två (13.45)

il est huit heures moins le quart

klockan är halv åtta (19.30)

il est sept heures et demie

hur mycket är klockan ?

quelle heure est-il ?

var ?

où ?

vem, som

qui

när

quand

hur, på vilket sätt

comment

vilken, vilket

quel, quelle

här

ici

därborta

là-bas

till vänster

à gauche

till höger

à droite

rakt fram

tout droit

bakom

derrière

framför

devant

under

sous

sur

bredvid

à côté de

mittemot

en face de

i

dans

jag pratar

je parle

jag dricker

je bois

jag tänker, tycker

je pense

jag tror

je crois

jag ser

je vois

jag vet

je sais

jag förstår

je comprends

jag vill (ha)

je veux

jag säger

je dis

jag kommer

je viens

jag gör

je fais

jag skall, jag åker

je vais

jag måste

je dois

jag hoppas

j’espère

jag frågar

je demande

hur mycket kostar det ?

c’est combien ?

jag är trött

je suis fatigué

i morgon

demain

igår

hier

kanske

peut-être

ibland

parfois

min bror

mon frère

min pappa

mon père

min mamma

ma mère

min syster

ma sœur

min farmor/mormor

ma grand-mère

min farfar/morfar

mon grand-père

mina föräldrar

mes parents

en kompis (kille)

un ami

en kompis (tjej)

une amie

ung

jeune

gammal

vieux (m), vieille (f)

god

bon, bonne

vacker, fin

joli (m), beau (m), belle (f)

stor

grand

liten

petit

dålig

mauvais

ny

nouveau (m), nouvelle (f)

ful

laid, moche

efter

après

illa, ont

mal

före

avant

senare

plus tard

sen

tard

tidig

tôt

tidigare

plus tôt

bättre

mieux, meilleur

den bästa

le meilleur, la meilleure

smutsig

sale

ren

propre

lätt (i vikt)

léger

tung

lourd

enkel

facile, simple

svår

difficile

konstig

étrange, bizarre

hård, jobbig, svår

dur

rolig, kul

amusant, drôle, marrant

tråkig

ennuyeux, barbant

lycklig

heureux (m), heureuse (f)

olycklig

malheureux (m), malheureuse (f)

förvånad

étonné, surpris

bestört

navré

jag är hungrig

j’ai faim

du är hungrig

tu as faim

jag är törstig

j’ai soif

du är törstig

tu as soif

jag är rädd

j’ai peur

du är rädd

tu as peur

jag är sömnig

j’ai sommeil

du är sömnig

tu as sommeil

jag har

j’ai

du har

tu as

han har

il a

hon har

elle a

vi har, man har

on a

vi har

nous avons

ni har

vous avez

de har

ils ont

jag är

je suis

du är

tu es

han är

il est

hon är

elle est

vi är, man är

on est

vi är

nous sommes

ni är

vous êtes

de är

ils sont

från, av

de

till

à

för, för att

pour

eller

ou

självklart

bien sûr

jaså

ah bon

jaha, då så

alors

prova, försöka

essayer

köpa

acheter

gilla, tycka om, älska

aimer

ta

prendre

arbeta

travailler

önska

désirer

avsky

détester

sälja

vendre

betala

payer

se

voir

titta på

regarder

lyssna på

écouter

läsa

lire

sova

dormir

komma

venir

göra

faire

prata, tala

parler

välja

choisir

förstå

comprendre

tänka, tycka

penser

tro

croire

tvätta

laver

äta

manger

dricka

boire

jag kan, kan jag, får jag... ?

je peux

kan jag prova den ?

je peux l’essayer ?

vilken storlek ?

quelle taille ?

vilken skostorlek ?

quelle pointure ?

vilken är er storlek ?

quelle est votre taille ?

er växel

votre monnaie

en sko

une chaussure

en klänning

une robe

en kjol

une jupe

en skjorta

une chemise

en strumpa

une chaussette

en slips

une cravate

en keps

une casquette

en blus

un chemisier

en tröja

un pull

en byxa

un pantalon

en handske, en vante

un gant

en jacka

un blouson

ett klädesplagg

un vêtement

en kalsong

un slip

januari

janvier

februari

février

mars

mars

april

avril

maj

mai

juni

juin

juli

juillet

augusti

août

september

septembre

oktober

octobre

november

novembre

december

décembre

vilket datum är det ?

c’est quelle date ?

ett fönster

une fenêtre

en bil

une voiture

en cykel

un vélo

ett tåg

un train

en penna, (bläckpenna)

un stylo

ett papper

un papier

ett bord

une table

en stol

une chaise

ett pennskrin

une trousse

en flaska

une bouteille

huvudet

la tête

ryggen

le dos

foten

le pied

benet

la jambe

munnen

la bouche

kinden

la joue

håret

les cheveux

ett öra

une oreille

ett öga, ögon

un œil, des yeux

halsen

la gorge

armen

le bras

magen

le ventre

handen

la main

en tand

une dent