version 05012014PLANNING ANNÉE 2014; FRANÇAIS; gustafsson@voila.fr classe5

2

lästräning, uttal, ordförståelse och nytt ordförråd arbetar vi med under denna termin enligt les fiches de travail (se länk och lista nedan); regelbundna –erverb i olika tidsformer, genitiv, gå och handla, olika länder och språk, aktivitetsglosor, berätta vad man vill och inte vill, hörövningar från teve/radio, 8007:lyssna, läs efter, träna uttal och förståelse av enkla dialoger; 7155 läsa dialoger, lära sig prata på franska + nya glosor  -  doc; berätta om sin familj; verb-oral-possEiffel; divers

texte hop5 ch14

3

textläsning 1; glosor.eu

4

-er verb i presens; aujourd'hui

5

textläsning 2; Manuel Valls

6

textläsning 3; voc

7

inte-formen på franska doc; questions simples1 2 3 4 5 ; repetera djur ; 4457 fiches orales 1 2 3; 4458 fiches orales 4 5 6; repetera frukter och bär ; carte pizza Ondres nos pizzas6 ; nos pizzas pizza Délices ; carte Subway Subway; provhäfte med övningar; faire du shopping;

Taïg Khris;   .eu

8

dialogue sport

9

sportlov

10

contrôle;  code

11

Eva Joly

12

8499 typiquement français

13

texter, dialoger och vardagsglosor; Frankrikekunskap och fransk realia, egna « specialglosor », enskilda arbeten eller grupparbeten med franskt tema, allmän repetition av tidigare moment, dialogövningar, uttrycka åsikter, hantera vardagliga, enkla situationer, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel; 8301 série télé Sam etc; comp contrôle;

exercices hop5 chap11

14

niveau2a chapitre 7

15

niveau2a chapitre 8

16

les vacances de Pâques

17

exercices fin de semestre

18

niveau2a chapitre 9

19

semesterglosor, berätta vad man skall göra, fråga kompisarna om deras intressen, mer vanliga frågor och svar, allmän översikt över enkla, vardagliga fraser, repetition, fransk film, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

devoir chap8           quizlet

20

devoir chap10         quizlet

21

travail individuel chap 11-12

22

devoir 27/05: chap 7, 8, 10 l’Ascension; 

23

niveau2a chapitre 13

24

 

LES FICHES DE TRAVAIL ; FICHES 1-100

1. fiche 1a

2. fiche 1b

3. fiche 1c

4. fiche 2a

5. fiche 2b

6. fiche 2c

7. fiche 3a

8. fiche 3b

9. fiche 3c

10. fiche 3d

11. fiche 3e

12. fiche 4a

13. fiche 4b1

14. fiche 4b2

15. fiche 4c

16. fiche 4d

17. fiche 4e

18. fiche 5a

19. fiche 5b

20. fiche 5c

21. fiche 5d

22. fiche 5e

23. fiche 6a

24. fiche 6b

25. fiche 6c

26. fiche 6d

27. fiche 6e

28. fiche 6f

29. fiche 7a

30. fiche 8a

31. fiche 8b

32. fiche 9a

33. fiche 10a

34. fiche 11a

35. fiche 12a

36. fiche 13a

37. fiche 14a

38. fiche 15a

39. fiche 16a

40. fiche 17a

41. fiche 17b

42. fiche 17c

43. fiche 18a

44. fiche 18b

45. fiche 19a

46. fiche 20a

47. fiche 21a

48. fiche 22a

49. fiche 23a

50. fiche 24a

51. fiche 25a

52. fiche 26a

53. fiche 26b

54. fiche 26c

55. fiche 26d

56. fiche 26e

57. fiche 26f

58. fiche 26g

59. fichedia 1a

60. fichedia 1b

61. fichedia 2a

62. fichedia 2b

63. fichedia 2c

64. fichedia 2d

65. fichedia 3a

66. fichedia 3b

67. fichedia 4a

68. fichedia 4b

69. fichedia 4c

70. fichedia 5a

71. fichedia 5b

72. fichedia 5c

73. fichedia 6a

74. fichedia 6b

75. fichedia 6c

76. ficheorale 1a

77. ficheorale 2a

78. ficheorale 3a

79. ficheorale 4a

80. ficheorale 5a

81. ficheorale 6a

82. ficheorale 7a

83. ficheorale 8a

84. ficheoralefrance 1a

85. ficheoralefrance 2a

86. ficheoralefrance 3a

87. ficheoralefrance 4a

88. ficheoralefrance 5a

89. ficheoralefrance 6a

90. ficheoralefrance 7a

91. ficheoralefrance 8a

92. ficheoralesuede 1a

93. ficheoralesuede 2a

94. ficheoralesuede 3a

95. ficheoralesuede 4a

96. ficheoralesuede 5a

97. ficheoralesuede 6a

98. ficheoralesuede 7a

99. ficheoralesuede 8a

100. fiches jeux

 

 

5821 grammaire div niv1 html