fiche orale 4a

 

Hejsan !

Bonjour !

Hejsan ! Vad önskas ?

Bonjour ! Vous désirez ?

Jag skulle vilja ha en pannkaka tack.

Je voudrais une crêpe s’il vous plaît.

Självklart. Vilken ? (Vilken pannkaka)

Bien sûr. Laquelle ? (Quelle crêpe)

Jag tar en pannkaka med smör tack.

Je prends une crêpe au beurre s’il vous plaît.

Mycket bra. Är det allt ? (Var det bra så ?/Och med detta ?)

Très bien. C’est tout ? (Ce sera tout ?/Et avec ça)

En dricka också.

Une boisson aussi.

Ja, jag har Orangina eller apelsinjuice.

Oui, j’ai Orangina ou jus d’orange.

Jag tar en Orangina tack.

Je prends une Orangina s’il vous plaît.

Varsågod. Det blir 4,25 euro tack.

Voilà. Ça fait 4,25 euros s’il vous plaît.

Varsågod 5 euro.

Voilà 5 euros.

Tack och här är er växel.

Merci et voici votre monnaie.

Tack och hej då.

Merci et au revoir.

Hej då.

Au revoir.