devoirs; http://www.franska.be/exercices/exercices3/fondant/

n4

n3

c3

c4

c5

c6

v35nplp

 

 

 

 

 

v35nplpdevoir

v35phrases

v35révision

v35révision1 + 2

v35emploiv35rév

v35premiers

v35revmots

v35phrasesdevoir

v35révisiondev

v35révisiondev

v35emploi

v35premierdev

v35revdev

v36carambar

 

v35glosor.eu

v35emploidev

v36 1-12

v36connecteurs

v36carambardev

v35dev1+2

v36fairedescrêpes

v35révisiondev

v36devoir1-12

v36connectdev

v36croq1

v36éclairs

v36crêpesdev

v36chocolatine

v37lesjours

v36connectabl

v36croqdev

v36éclairsdev

v36quest - devq

v36chocodevoir

v37lesjoursdev

v37vacances - 2 ;

v36croq1dev

v37audiojavisst3

v37situations - x

c5v36pc

v38couleurs

v37vacancesdev

v37macarons

 

dialo1 - dialo2

c5v36pcdevoir

v38couleursdev

v38audioFb

v37macaronsué

v37audio

v37devoir

v37Natoo

6v39resto

v38audiodev

v37macarondev

v37audiodevoir

v38leszamours

v37Natoo

6v40 vad är det

v39vacherit

v38gram

v37révdebase

v38zamoursdev

v37devoirNat

chiffresdevoir

v39vachedev

v38gramdev

v37revbasedev

v39johnnyaudio

v38revgram

 

 

v38clichés

v38Yvettequvo

v39auddiodevoir

v38revblanc

6v40vadärdetdev

 

v38clichésdev

v38Yvettesu

v39audio

v38revgramdev

6v41 le temps

v39maritx1 - 2

v39devoirgâteau

v38yvettetexte

v40nplp

v39RémiGaill

6v41tempsdev

v39marirevenu

v39 gâteaux

v38Yvettedev

v40nplpdevoir

v39RGdevoir

6v42 aimer

v39maridevoir

v39gâteauxquest

v39zamours

v41 verbesirr1

v40décrire

6v42aimerdev

v40: les frites

v40 escargots

v39zamours

v41verbesirr1dev

v40décriredevoir

6v43 heure

v40: frites devoir

v40 escadevoir

v39zamours dev

v42 verbesirr1

v41croque; voc

6v43heuredev

v40verbes

v41 phrases plats

v39zamdev1

v42verbesirr1dev

v41croquedevoir

heuredev2

v40verbdev

v41 phrasesdevoi

 

v43 verbesirr1

v42audio

6v45descr

v41chèvreyoga

v42audioarro

v40 Cannes

v43verbesirr1dev

5v43shopping

6v45descdevoir

v41chèvredev

v42devoirarro

v40devoirCan

v43opinion

v43shopdevoir

6v46Potter

v42: ma sœur-ma mère1 + 2

v42devarrotrou

v41nplp

v43opiniondevoir

Angèlequest

6v46Potterdev

v42devoir

n3v42ex

v41nplpdevoir

v45pblv

Angèledevoir

6v47sport

v43 rédaction

v43 PBLV

v41nplpdevoir2

v45verbes

Louis14quest

6v48mafamille

v43vp+être

testdegram

v42audigauche

v46verbes

Louis14devoir

6v49révcontr

v43vpdevoir

contrôle

v42audiodevoir

v47verbes

v46verbprépcfut

6v50contrôleC

v45photonue

comp

v42bonnet - dev

v48Camembert

v47

6v50contrôle

v45photonue5

v44

v43Palais Idéal

v48camdev

v47devoir

 

contrôle

v44

questionsCheval

compcontrole

v48

 

comp

v45soupeoig

v43 Palaisdevoir

v49contrôleC

v48devoir

 

v46argu

v45

v41nplpdevréd

v49contrôle

v49compcontr

 

v46audio

v46avisdiscuter

v42

 

 

 

v47texte: les notes1 + 2

v46avis2

 

 

v49contrôle

 

v47

v46devoir1

v45vpronom1

 

 

 

v4810 phrases niveau 4

v46devoir2

 

 

 

 

v48400 jeu de conversation    

v46audio

contrôle

 

 

 

v48

v46audiodevcous

comp

 

 

 

v48

v47fuiavecprof

 

 

 

 

v49le racisme1 +  2 +   3  +   4

v47fuidevoir

 

 

 

 

v49

v48Malabar

v46texteauchoix

 

 

 

v50texte: Louis Vuitton

v48maladev

v46devoir

 

 

 

v50

v48perso

 

 

 

 

 

v48persodev

v47audiovélib

 

 

 

 

v49béret

 

 

 

 

 

v49baskerdev

v47audiodevoir

 

 

 

 

v50phrascomm

v48compcontr

 

 

 

 

v50

v48contrôle

 

 

 

 

 

v49romanpoli

 

 

 

 

 

v49romandevoir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discun4

croqphrases

discuimages

 

 

 

discu-pièce

croqcorr

 

 

 

 

discu3

discuPFrance

 

 

 

 

discu-rédact

discussionv

 

 

 

 

 

 

n4

n3

c3

c4

c5

c6

n4v2voc

n3v2voc1harc2disc

c3v2vocsub - tatin

c4v2voc

c5v2activités

c6v2voc

n4v2devoir

n3v2devoirhar - disc

c3v2devoirsub - tatin

c4v2devoir

c5v2actdevoir

c6v2devoir

n4v3sub

n3v3vocCologne - 2

c3v3vocVermine

c4v3voc - texte

c5v3vocparisparea

c6v3voc

 

 

c3v3devoir

 

 

 

 

 

c3v3zamours1zamours2

 

 

 

n4v3devoirsub

n3v3devoirversion2

c3v3audiojav1jav2

c4v3devoir

c5v3devoir

c6v3devoir1 - fringues

 

 

 

 

 

 

 n4v4vocexgagne

n3v4audio; 1mailloje; 2Jeannc3PèrL;  4nos

c3v4vocgrimper2 - au

c4v4vocaudiorest

c5v4voc

c6v4vocBarbapapa

n4v4devoirexgagne

n3v4devoir

c3v4devoir

c4v4devoir

c5v4devoirch7 - aud

c6v4devoirBarba

n4v5vocsources1

n3v5vocSecrets1

c3v5vocBigflo4

c4v5vocbigflo2

c5v5vocChanelBD

c6v5vocuttalachap6

n4v5devoir

n3v5devoirSecrets1

c3v5devoirBigflo4 - r

c4v5devoirbigflo2

c5v5devChanel1 - 2

c6v5devoiruttala

n4v6vocsources2

n3v6voc

c3v6voc

c4v6voc

c5v6vocNapoléon

c6v6voc

n4v6devoir

n3v6devoirSecretsvidéo

c3v6devoir

c4v6devoir

c5v6devoirNap

c6v6devoir – chap18

n4v7voc

n3v7vocverbes

c3v7voc

c4v7voc

c5v7vocchap9pron

c6v7vocvoc1

n4v7devoir serp

n3v7devoir

c3v7devoir

c4v7devoir

c5v7devoirchap9pron

c6v7devoir

n4v8voc tête de veau kara /andouillette kara

n3v8vocmarirevenu12 - exer

c3v8voc1voc2 - be

c4v8voc

c5v7audioperdue

c6v8voc

n4v8devoir

n3v8devoir

c3v8devoir -

c4v8devoir

c5v7audiodevoir

c6v8devoirposs

n4v10voc gauche-droite kara

n3v10vocaudioAngèle

c3v10voc14 t16 – c3v10Boule - texte

c4v10voc

c5v8vocchap10

c6v10vocdrap - tex

n4v10devoir

n3v10devoir

c3v10devoirBelph14t16

c4v10devoir

c5v8devoir

c6v10devoir

n4v11voc gerondif - co

n3v11voc ne dites pas ça – Mm1 - v

c3v11vocBelph17-21

c4v11voc

c5v10voc

c6v11voc

 

n3v11pommede

 

 

 

 

n4v11devoir

n3v11devoir

c3v11devoir

c4v11devoir

c5v10devoir1 - 2

c6v11devoir

n4v12voc la bise kara

n3v12voc filsvidecompte1 – 2 - 3 1filsvidecompte4 – 5 – 6

c3v12voc

c4v12voc

c5v11voc

c6v12voc

n4v12devoir

n3v12devoir

c3v12devoir

c4v12devoir

c5v11devoir

c6v12devoir

n4v13voc fractnumer - co

n3v13vocint14ans

c3v13voc

c4v13voc

c5v12voc

c6v13voc

n4v13devoir

n3v13devoir

c3v13devoir

c4v13devoir

c5v12devoir

c6v13devoir

n4v14voc supercoop - co

n3v14voc skilsmässa facebook1      2

c3v14vocart1art2

c4v14voc

c5v13voc

c6v14voc

n4v14devoir

n3v14devoir

c3v14devoir

c4v14devoir

c5v13devoir

c6v14devoir

n4v15voc

n3v15voc tu ou vous ?

c3v15voc

c4v15voc

c5v14voc

c6v15vocpays

n4v15devoir

n3v15devoir

c3v15devoir

c4v15devoir

c5v14devoir

c6v15devoir

n4v16voc politic1co - jeu

n3v16voc devenuSDF1 - 2

c3v16vocordk

c4v16voc

c5v15voc

c6v16voc

n4v16devoir

n3v16devoir

c3v16devoir

c4v16devoir

c5v15devoir

c6v16devoir

n4v17vocsysscol

n3v17vocfulprof

c3v17voc

c4v17vocbouffe - txt

c5v16voc

c6v17voc

n4v17devoir

n3v17devoir

c3v17devoir

c4v17devoir

c5v16devoir

c6v17devoir

n4v18voc

n3v18voc amour impossible

c3v18voc

c4v18voc

c5v17voc

c6v18voc

n4v18devoir

n3v18devoir

c3v18devoir

c4v18devoir

c5v17devoir

c6v18devoir

n4v19voc citopoli - co

n3v19voc insultes

c3v19belph 35-42

c4v19vocJEU

c5v18voc

c6v19tdi - variante

n4v19devoir

n3v19devoir

c3v19devoir

c4v19devoir

c5v18devoir

c6v19devoir

n4v20voc amoursexenum

n3v20vocbonbons

c3v20voc42t47

c4v20vocrecette - ing

c5v19voc12 - 3

c6v20voc

n4v20devoir

n3v20devoir

c3v20devoir

c4v20devoir

c5v19devoir23

c6v20devoir

n4v21voc réforme bac - co

n3v21vocchiff

c3v21vocbelph42-47

c4v21voctextesauchoix

c5v20voc

c6v21voc

n4v21devoir

n3v21devoir

c3v21devoir

c4v21devoir

c5v20devoir

c6v21devoir - dev1

n4v22voc encadreloyers

n3v22vocartprof

c3v22voc

c4v22voc

c5v21voc

c6v22voc

n4v22devoir

n3v22devoir

c3v22devoir

c4v22devoir

c5v21devoir1 - 2

c6v22devoir

 

test ESL

 

 

 

c6v22pc

 

 

 

 

 

c6v22devoirpc

n4v23voc

n3v23voc

c3v23voc

c4v23voc

c5v22voc

c6v23voc

n4v23devoir

n3v23devoir

c3v23devoir

c4v23devoir

c5v22devoir

c6v23devoir

 

 

Tintin1Tintin2

textesniveau2a

c5v23voc

 

exgagnxerc - quest

 

Tintin3

v20rec1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

c5v23devoir

 

exgagnedevoir

 

 

révisionclasse4a

c5v23p0 - texte

 

 

 

 

révisionclasse4diagnos

c5v23p0devoir1 - 2

 

textesht

 

 

 

 

 

tête de veau kara

ne dites pas ça – Mm1 - v

 

 

 

 

andouillette kara

tu ou vous ?

 

 

 

 

le 36 kara

insultes

 

 

 

 

Astérix kara noms

amour impossible

 

 

 

 

la bise kara

test ESL

 

 

 

 

le cp kara

 

 

 

 

 

gauche-droite kara

 

 

 

 

 

réforme bac - co

AmazonKey - cor

gagner au loto

 

 

 

supercoop - co

texto25ans - co

vendredi noir

 

 

 

citopoli - co

écriture inclusive

velibbordeaux - co

 

 

 

fractnumer - co

egalite salariale

JosephineBaker - co

 

 

 

encadreloyers

art et diplomatie

McSolaar

 

 

 

amoursexenum

l’homme et la justice

raconter au passe

 

 

 

politic1co - jeu

les applis

imperatif - co

 

 

 

gerondif - co

pub et tv

fiches de grammaire-co

 

 

 

 

port d’armes

Tintin grand voy

 

 

 

 

uberisation

jeu questions

 

 

 

 

gratuite

c3v34rec1 - 2

 

 

 

 

filmgoût - co

c3v34recettedev

c4v37letri

 

 

 

saint valentin

c3v35enigme

c4v37letridevoir

 

 

 

radicalisajeunes

c3v35enigmedevoir

c4v39Pascal1 - 2

 

 

 

DELF B1 liens

 

c4v39pascaldevoir

 

 

 

fiches de grammaire-co

c3v40rathu1 - 2

c4v40enigme

c5v40Lou – rep

 

 

Paris propre

c3v40devoirfable

 

c5v40Loudevoir1 - 2

 

 

 

c3v41aiglon1 – 2

 

 

 

 

 

c3v41devoir

 

 

 

 

 

c3v42enigme

 

 

 

 

 

c3v42enigmedevoir

 

 

 

devoir v10 pages 15-30; bokläsning2

gagnerauloto

 

 

 

devoir v10 pages 15-24; bokläsning2

bodyart

 

 

 

devoir v11 pages 15-30; bokläsning3

 

 

 

 

devoir v12 pages 31-45; bokläsning4

 

 

 

 

devoir v13 pages 41-50;

 

 

 

 

devoir v14 pages 51-65 skriva recension; bokläsning6

 

 

 

 

devoir v15 pages 66-90 besvara frågor skriftligt och lämna in; bokläsning7les questions

 

 

 

 

devoir v18 pages 91-120; bokläsning8

 

 

 

 

devoir v19 pages 121-145; bokläsning9 sammanfattning

 

 

 

 

devoir v20-21 muntliga övningar + hörövningar inför resa

 

 

 

 

 

 

http://www.franska.be/exercices/exercices3/fondant/

 

 

 

 

 

 

 

 

indexfondant; http://www.franska.be/exercices/exercices3/fondant/

n4 livret-débat

 

n3 vanliga ord      htm

c4 questionsjeu-rév

lire simple

mots6ème

88 brinddrôles

 

127 livretquestionsq

jeu oral cp

 

18 dialogue 2-2

n3v38audio

3 histoires

jeu questions

 

7027 Manuel Valls raconter

n3v46 audio arrondissements

Mâten1    2     3     4     5      6     7

 

 

Berlioz

n3gâteaux vidéos

Mâten8   9    10    11   12    13  

 

 

n4intron4intro2

 

devoirv39 audio+prononcia

 

 

n4cet été

 

stage v46-47

moi-portrait

 

 

 

devoirv45 audio

 

 

 

 

v49 contrôle continu

 

 

 

 

v48

 

 

 

 

phrasesderévisiondia

 

 

 

 

Debussy

 

 

 

 

Bizet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c5 danse avec Igor

 

 

 

 

c5v42audio

 

 

 

 

c5v49contrôle

 

 

 

 

c5v50 révision verbe

 

 

 

 

les crocos

 

 

 

 

alouette

 

 

c3 repetera vardagsdialoger;

 

Gipsy - paroles

 

 

3v37audio

 

Mathurin

 

 

3v42audio

 

danse des cana

 

 

 

 

ca va d’aller

 

 

 

 

Malbrough

 

 

 

 

Msalade

 

 

 

 

que voulez-vous

 

 

 

 

tu aimes quoi

 

 

 

 

que vous faut

 

 

 

 

 

 

 

Mâten1    2     3     4     5      6     7            

Mâten8   9    10    11   12    13  

 

restaurant le rez-de-chaussée

le Manko – cuisine péruvienne

filmon

questions bêtes

100 questions inutiles

50questions inutiles

12 questions pour se connaître

CMG Buttes Chaumont/ Botzaris III

Poncelet apartments Öppnas i nytt fönster

MEININGER Hotel Paris Porte de Vincennes

https://www.chambres-hotes.fr/

règlement collège Rabelais

 

 

 

 

3 :ème

exercices Aurélie Filippetti

·       c5 repetera ord och uttryck

·       c5 arbeta med är och har; enkel övning1;

 

 

·       övning2; övning3; verbschema är – har;

·       muntlig repetitionsövning

·       läs recept och dialoger:

·       läs debatten om våldsamma bilder på trafikolycker och plocka ut argumentationsfraser på franska

·       gå igenom meningar, ord och uttryck

·       viktiga diskussionsmeningar att läsa

·       konversationsövningar;

·       lyssna och försök förstå vad de pratar om; skriv upp ord och meningar du förstår

·       pour ou contre Facebook? lyssna och följ med i texten om Facebook: textljud

·       repetera inteformen

·       grammatikdialog: dialoguegrammaire4

·       viktiga dialoger: 8833 8834 8835 8836 8837 8838

·       les tests de grammaire;

·       repetera vardagsdialoger;

·       arbeta med glosor: nya glosor1; mer glosor2;  glosor3;  glosor4;

·       bokläsning: textes – questions

·       nivåtest1;

·       diverse fraser1

·       diagnos8841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brindilles

brindilles35

5:ème

quel est ton......./heure/chiffres/aimer/détester

niv4a vac

première

 

brindilles12env

brindilles9site

4 :ème

 

brindilles8site

brindilles4a

3 :ème

 

situa19

niv4