PLANNING ANNÉE 20132014; FRANĮAIS; gustafsson@voila.fr CLASSE 3 N

 

exercices

devoir

2

vardagliga situationer; berätta om din stad;  muntliga repetitionsövningar 1  -   2:  1åsikt; 2voc;  test0; repetionsgrammatik; enkel repetitionsdialog;  fraser i olika situationer;  text om Aznavour;  nivåtest1;   hälsningsfraser;  nya glosor1; 

texte ā choisir

3

textes/dialogues/exercices; Aznavour

4

phrases importantesAurélie Filippetti

5

les tests de grammaire;

6

repetera vardagsdialoger;

7

livre pages 5-13;

8

vardagliga situationer1   -   2     -    3    -    4 : diverse fraser1; läsa, uttala och förstå FAITS DIVERS:

grammatikrepetition; diskutera på franska 1   -   2   -   3; vi går på bio; bokläsning; skriva och berätta på franska; nivåtest2;

fraser i olika situationer

9

les vacances de février

10

livre pages 14-16

11

livre 17-21

12

vardagstexter1

13

livre 21-30

14

läsa och förstå ordspråk

15

situations et dialogues; bokläsning;  berätta båttur Seine

; läsa, lyssna och förstå texter + vanliga glosor; 4213 compclasse5 simple; 5093 TEXTES ET GRAMMAIRE;

 

livre 31-36

16

les vacances de Pâques

17

livre 36-41

18

vardagstexter2

19

exercices Anne Hidalgo1

20

vardagstexter3

21

använbara fraser1-7;

22

meningsbyggnad, ordkunskap, förstå förklaringar och göra egna förklaringar, blandade läs- och hörförståelseövningar

repetitionsglosor och fraser;

23

valfri textredovisning; rédaction

24

 

 

läsa, uttala och förstå FAITS DIVERS:

8332 faits divers5 x

8333 faitsdiv alco x

8333 faitsdiv amour x

8333 faitsdiv fillesvol x

8333 faitsdiv holla x

8333 faitsdiv baga x

8333 faitsdiv marhom x

8333 faitsdiv sauvoi x

8333 faitsdiv lotcar x

8334 perles tour x

8335 rameMemb x

8336 faitsdivers6 x

8337 vrai ou faux1 x

8337 vrai ou faux2 x

8338 le béret basque x

 

repetera verben enligt nedan:

8104 grammaire1présent x

8104 grammaire2pc x

8104 grammaire3futur x

8104 faire/prendre/venir x

8104 voir/pouvoir/dire x

8104 savoir/vouloir/mettre x

8104 finir/réussir/choisir x

8104 vendre/descendre/ x

8104 g7 aller/sortir/partir x

8104 g7a aller/sortir/partir x

 

5093 TEXTES ET GRAMMAIRE