8104exercicesdegrammaire5; gå till 8100 och skriv upp böjningen i presens av följande verb:

voir

pouvoir

dire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilda nu minst 3 fullständiga meningar med varje verb i olika personer i presens

voir

 

 

 

pouvoir

 

 

 

prendre

 

 

 

 

försök skriva en liten dialog med ovanstående verb i presens: