8223exercices oraux 1 läs dessa meningar 2 och 2 högt för varandra

 

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

klockan är 20 över 10

il est dix heures vingt

vilken snygg keps

quelle belle casquette

det är en vacker byxa

c’est un joli pantalon

hur mycket kostar det?

c’est combien?

hur mycket kostar vykortet?

la carte postale, c’est combien?

det kostar 30 centimes

c’est 30 centimes

var det bra så?/ något mer?

et avec ça?

hur mår du?

comment ça va?

jag mår bra tack och du?

ça va bien merci et toi?

hur mår ni?

comment allez-vous?

jag är svensk

je suis Suédois

du är

tu es

han är (den, det är)

il est

vi är

nous sommes

ni är

vous êtes

de är

ils sont

jag är hungrig

j’ai faim

jag är törstig

j’ai soif

jag letar efter

je cherche

var ligger...?

où se trouve....?

var ligger det?

ça se trouve où?

är det långt?

c’est loin?

pengar

de l’argent

jag har mycket pengar

j’ai beaucoup d’argent

jag har inte

je n’ai pas

jag har inte mycket pengar

je n’ai pas beaucoup d’argent

jag är sjuk

je suis malade

jag är inte sjuk

je ne suis pas malade

var har du ont?

où as-tu mal?

jag har ont i huvudet

j’ai mal à la tête

åker du skidor?

tu fais du ski?

ja, jag åker utför

oui, je fais du ski alpin

jag gillar inte skidor

je n’aime pas le ski

jag älskar vattenskidor

j’adore le ski nautique

det är för dyrt

c’est trop cher

det är utmärkt

c’est excellent

 

 

 

 

 

exercices oraux 1 skriv på franska

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

klockan är 20 över 10

il est dix heures vingt

vilken snygg keps

quelle belle casquette

det är en vacker byxa

c’est un joli pantalon

hur mycket kostar det?

c’est combien?

hur mycket kostar vykortet?

la carte postale, c’est combien?

det kostar 30 centimes

c’est 30 centimes

var det bra så?/ något mer?

et avec ça?

hur mår du?

comment ça va?

jag mår bra tack och du?

ça va bien merci et toi?

hur mår ni?

comment allez-vous?

jag är svensk

je suis Suédois

du är

tu es

han är (den, det är)

il est

vi är

nous sommes

ni är

vous êtes

de är

ils sont

jag är hungrig

j’ai faim

jag är törstig

j’ai soif

jag letar efter

je cherche

var ligger...?

où se trouve....?

var ligger det?

ça se trouve où?

är det långt?

c’est loin?

pengar

de l’argent

jag har mycket pengar

j’ai beaucoup d’argent

jag har inte

je n’ai pas

jag har inte mycket pengar

je n’ai pas beaucoup d’argent

jag är sjuk

je suis malade

jag är inte sjuk

je ne suis pas malade

var har du ont?

où as-tu mal?

jag har ont i huvudet

j’ai mal à la tête

åker du skidor?

tu fais du ski?

ja, jag åker utför

oui, je fais du ski alpin

jag gillar inte skidor

je n’aime pas le ski

jag älskar vattenskidor

j’adore le ski nautique

det är för dyrt

c’est trop cher

det är utmärkt

c’est excellent

 

exercices oraux 1 öva muntligt på dessa meningar, använd facit när du inte kan meningarna

 

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

klockan är 20 över 10

il est dix heures vingt

vilken snygg keps

quelle belle casquette

det är en vacker byxa

c’est un joli pantalon

hur mycket kostar det?

c’est combien?

hur mycket kostar vykortet?

la carte postale, c’est combien?

det kostar 30 centimes

c’est 30 centimes

var det bra så?/ något mer?

et avec ça?

hur mår du?

comment ça va?

jag mår bra tack och du?

ça va bien merci et toi?

hur mår ni?

comment allez-vous?

jag är svensk

je suis Suédois

du är

tu es

han är (den, det är)

il est

vi är

nous sommes

ni är

vous êtes

de är

ils sont

jag är hungrig

j’ai faim

jag är törstig

j’ai soif

jag letar efter

je cherche

var ligger...?

où se trouve....?

var ligger det?

ça se trouve où?

är det långt?

c’est loin?

pengar

de l’argent

jag har mycket pengar

j’ai beaucoup d’argent

jag har inte

je n’ai pas

jag har inte mycket pengar

je n’ai pas beaucoup d’argent

jag är sjuk

je suis malade

jag är inte sjuk

je ne suis pas malade

var har du ont?

où as-tu mal?

jag har ont i huvudet

j’ai mal à la tête

åker du skidor?

tu fais du ski?

ja, jag åker utför

oui, je fais du ski alpin

jag gillar inte skidor

je n’aime pas le ski

jag älskar vattenskidor

j’adore le ski nautique

det är för dyrt

c’est trop cher

det är utmärkt

c’est excellent

exercices écrits 1 skriv på franska

 

hur mycket är klockan?

 

klockan är 20 över 10

 

vilken snygg keps

 

det är en vacker byxa

 

hur mycket kostar det?

 

hur mycket kostar vykortet?

 

det kostar 30 centimes

 

var det bra så?/ något mer?

 

hur mår du?

 

jag mår bra tack och du?

 

hur mår ni?

 

jag är svensk

 

du är

 

han är (den, det är)

 

vi är

 

ni är

 

de är

 

jag är hungrig

 

jag är törstig

 

jag letar efter

 

var ligger...?

 

var ligger det?

 

är det långt?

 

pengar

 

jag har mycket pengar

 

jag har inte

 

jag har inte mycket pengar

 

jag är sjuk

 

jag är inte sjuk

 

var har du ont?

 

jag har ont i huvudet

 

åker du skidor?

 

ja, jag åker utför

 

jag gillar inte skidor

 

jag älskar vattenskidor

 

det är för dyrt

 

det är utmärkt