gissa bilder

 

planv40 lundi 03/10

 

première A

v40

·        ordkunskap: exermots1

·        frasläxa denna vecka: vanliga fraser tillsammans

·        muntliga situationsövningar 4a+4b

·        hörövningar; väder

·        musiktävling

·        Monopoly

·        verben vara/ha

·        99 jeudiscu23

4H

v40

·        muntliga övningar med veckans situationsmeningar; 89 phrases impo2dia

·        hörövning teve

·        diagnostiskt test

·        64 dialoguesimple poss

·        93 acheter pull image

·        lästräna om Fort Boyard

·        vardagsfraser1-8 muntliga övningar

·        övningar/dialoger med faire + recept

·        ev Picteureka

·        63 livret1

·        28 posspron texte

·        39 décrire des images1 - 40 décrire des images10

·        jeu chanson

3

v40

·        muntliga lästräningsövningar på veckans läxmeningar

·        arbeta med verben i dialogform

·        1 phrasescourantes8t9

·        hörövning : teve, väder, sport

·        67 décrire/résumer

5

v40

·        restaurangglosor tillsammans

·        musiktävling med ord, grammatik och hörövning1 - 2

·        fortsätta arbeta med menyer

·        37 restodia

·        11 décrire dia

·        33 poser des questions

seconde B

v40

·        jobba med muntliga övningar: pourquoi.......Cofidis; 21 opinion – expliquer !

·        gå igenom meningsbyggnad från läxförhören

·        34 réagir1

·        arbeta med texten om grenouilles

·        verbträning

·        126 dia parce que..    htm

·        jeu mémory1     2 

6

v40

·        lästräna och textförståelse fiche 1+2

·        arbeta muntligt med väderuttryck

·        läsa för varandra, öva uttal och förståelse

·        kahoot på läxan

·        lästräna

·        teve

·        63 dialogueniv1 – 2o2

·        hörövning tycka om

·        arbeta med fiche1; lästräna, förståelse

·        internetövningar med franska grunder

·        titta på réveillez vos méninges

·        elevspel siffror

·        19 franska Charlotte 6

 

 

planv40 mardi 04/10

 

première B

v40

 

 

 

 

·        ordkunskap: exermots1

·        frasläxa denna vecka: vanliga fraser tillsammans

·        muntliga situationsövningar 4a+4b

·        hörövningar; väder

·        börja läsa textläxan v41

seconde B

v40

·        fortsätta med muntliga pourquoi

·        muntliga övningar med verb

·        börja arbeta med läxtexten till v41

4R

v40

·        muntliga övningar med veckans situationsmeningar; 89 phrases impo2dia

·        hörövning teve

·        diagnostiskt test

·        93 acheter pull image

·        lästräna om Fort Boyard

·        vardagsfraser1-8 muntliga övningar

·        övningar/dialoger med faire + recept

·        ev Picteureka

·        28 posspron texte

·        39 décrire des images1 - 40 décrire des images10

·        jeu chanson

 

 

planv40 mercredi 05/10

 

seconde A

v40

·        jobba med muntliga övningar: pourquoi.......Cofidis

·        gå igenom meningsbyggnad från läxförhören

·        teve:väder + humour

·        arbeta med texten om grenouilles

·        verbträning

seconde B

v40

·        läxförhör escargots/grenouille

·        fortsätta med muntliga pourquoi

·        muntliga övningar med verb

·        läsa, arbeta med nya läxtexten

·        teve; hörövningar

première B

v40

·        läxförhör phrases essentielles

·        fortsätta med muntliga 4a+4b

·        chanson

 

 

 

 

 

 

 

 

planv40 jeudi 06/10

 

4H

v40

·        läxförhör phrases impo3 skriftligt och muntligt

·        jobba med nästa veckas meningar muntligt och skriftligt

·        arbetshäfte, glosor, révision och muntliga övningar

5

v40

·        läxförhör beskriva saker

·        läsa inte-text

·        matord, läsa menyer och träna beställa på restaurang

·        arbeta med köpa pizza texten

3

v40

·        läxförhör meningar muntligt och skriftligt

·        muntligt arbeta med nästa veckas meningar

·        hörövning teve

·        titta på à prendre ou à laisser

4R

v40

·        läxförhör phrases impo3 skriftligt och muntligt

·        jobba med nästa veckas meningar muntligt och skriftligt

·        arbetshäfte, glosor, révision och muntliga övningar

6

v40

·        läxförhör vädret

·        jobba vidare med fiche 1+2

·        muntliga vädermeningar

·        jobba i boken

·        gå igenom beställa på restaurang

 

 

planv40 seconde 07/10

 

seconde A

v40

·        läxförhör escargots/grenouille

·        fortsätta med muntliga pourquoi

·        muntliga övningar med verb

·        börja arbeta med läxtexten till v41

première A

v40

·        läxförhör phrases essentielles

·        fortsätta med muntliga 4a+4b

·        chanson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planv41 lundi 10/10

 

première A

·        99 jeudiscu23

·        ordkunskap: exermots1

·        muntliga övningar: vanliga fraser tillsammans

·        muntliga situationsövningar 4a+4b

·        hörövningar; väder, pub

·        arbeta mer med ma femme m’a quitté - läxan

·        Monopoly

·        verben vara/ha

·        8 texte1    9 texte2

·        24 discussion

·        14 liste vacances

·        15 liste automne

·        16 liste à commenter

·        17 secret voisins 18  x

4H

·        muntliga övningar med veckans situationsmeningar; 89 phrases impo2dia

·        hörövning teve

·        diagnostiskt test

·        64 dialoguesimple poss

·        93 acheter pull image

·        lästräna om Fort Boyard

·        vardagsfraser1-8 muntliga övningar

·        övningar/dialoger med faire + recept

·        ev Picteureka

·        les verbes irréguliers 1-2

·        63 livret1

·        28 posspron texte

·        39 décrire des images1 - 40 décrire des images10

3

·        muntliga lästräningsövningar

·        arbeta med verben i dialogform

·        arbeta med Bibendum, läxtexten

·        hörövning : teve, väder, sport

·        67 décrire/résumer

5

·        acheter une pizza dialogue    doc

·        carte pizza       Ondres   nos pizzas6

·        nos pizzas   pizza Délices  

·        carte Subway          Subway

·        restaurangglosor tillsammans

·        fortsätta arbeta med menyer(läxa)

·        arbeta med inte-formen; inte-formen på franska     doc

·        37 restodia

·        11 décrire dia

·        33 poser des questions

seconde B

·        jobba med muntliga övningar: pourquoi.......Cofidis; 21 opinion – expliquer !

·        gå igenom meningsbyggnad från läxförhören

·        34 réagir1

·        arbeta med texten om roman policier; 27 rom pol1 – 2 -3 – 4 - co

·        verbträning; révision de grammaire

·        veckans läxmeningar

·        126 dia parce que..    htm

·        jeu mémory1     2 

6

·        lästräna och textförståelse fiche 1+2

·        arbeta muntligt med klockan; Öva på klockan

·        öva på klockan glosor.eu

·        läsa för varandra, öva uttal och förståelse

·        17 dialoguesM

·        18 jeu 6:ème

·        19 chaos1heure

·        20 chaos2heure

·        30 dialogueDEB

·        31 faire les courses simple

·        63 dialogueniv1 – 2o2

·        internetövningar med franska grunder

·        19 franska Charlotte 6

·        Rémi Gaillard12 - 3

 

 

planv41 mardi 11/10

 

première B

 

 

 

 

·        99 jeudiscu23

·        ordkunskap: exermots1

·        muntliga övningar: vanliga fraser tillsammans

·        muntliga situationsövningar 4a+4b

·        hörövningar; väder, pub

·        arbeta mer med ma femme m’a quitté - läxan

·        Monopoly

·        verben vara/ha

·        8 texte1    9 texte2

·        24 discussion

·        14 liste vacances

·        15 liste automne

·        16 liste à commenter

·        17 secret voisins 18  x

seconde B

·        jobba med muntliga övningar: pourquoi.......Cofidis; 21 opinion – expliquer !

·        gå igenom meningsbyggnad från läxförhören

·        34 réagir1

·        arbeta med texten om roman policier; 27 rom pol1 – 2 -3 – 4 - co

·        verbträning; révision de grammaire

·        veckans läxmeningar

·        126 dia parce que..    htm

·        jeu mémory1     2 

4R

·        muntliga övningar med veckans situationsmeningar; 89 phrases impo2dia

·        hörövning teve

·        diagnostiskt test

·        64 dialoguesimple poss

·        93 acheter pull image

·        lästräna om Fort Boyard

·        vardagsfraser1-8 muntliga övningar

·        övningar/dialoger med faire + recept

·        ev Picteureka

·        les verbes irréguliers 1-2

·        63 livret1

·        28 posspron texte

·        39 décrire des images1 - 40 décrire des images10

 

 

planv41 mercredi 12/10

 

seconde A

·        jobba med muntliga övningar: pourquoi.......Cofidis; 21 opinion – expliquer !

·        gå igenom meningsbyggnad från läxförhören

·        34 réagir1

·        arbeta med texten om roman policier; 27 rom pol1 – 2 -3 – 4 - co

·        verbträning; révision de grammaire

·        veckans läxmeningar

·        126 dia parce que..    htm

·        jeu mémory1     2 

seconde B

·        läxförhör phrases quotidiennes 1

·        54 jeu de conversation

·        fortsätta med muntliga pourquoi

·        muntliga övningar med verb

·        arbeta med texten om roman policier; 27 rom pol1 – 2 -3 – 4 - co

première B

·        läxförhör ma femme m’a quitté

·        läsa läxtext: soupe à l’oignon

·        chanson

·        spela TP + Tabou

 

 

 

 

 

 

 

 

planv41 jeudi 13/10

 

4H

·        läxförhör les verbes (dire, venir, savoir,prendre) skriftligt och muntligt

·        nästa veckas verb muntligt och skriftligt (voir, vouloir, croire, pouvoir)

·        arbetshäfte, glosor, révision och muntliga övningar

·        lire une petite histoire - läsa 1 liten historia 

·        viktiga muntliga frågor 2o2

·        viktiga frågeställningar    x

·        läsa Fort Boyard

·        morpion-verbes 

·        11 liens verbes

·        6 verbes irr+ex2    x

·        18 verbes irréguliers

5

·        spela à prendre ou à laisser

·        läxförhör lämna in restaurant

·        acheter une pizza dialogue    doc

·        carte pizza       Ondres   nos pizzas6

·        nos pizzas   pizza Délices  

·        carte Subway          Subway

·        restaurangglosor tillsammans

·        fortsätta arbeta med menyer(läxa)

·        arbeta med inte-formen; inte-formen på franska     doc

·        37 restodia

·        11 décrire dia

·        33 poser des questions

3

·        läxförhör meningar muntligt och skriftligt

·        muntligt arbeta med nästa veckas text

·        muntliga övningar - rencontre

·        hörövning teve

·        titta på à prendre ou à laisser

4R

·        läxförhör les verbes (dire, venir, savoir,prendre) skriftligt och muntligt

·        nästa veckas verb muntligt och skriftligt (voir, vouloir, croire, pouvoir)

·        arbetshäfte, glosor, révision och muntliga övningar

·        lire une petite histoire - läsa 1 liten historia 

·        viktiga muntliga frågor 2o2

·        viktiga frågeställningar    x

·        läsa Fort Boyard

·        morpion-verbes 

·        11 liens verbes

·        6 verbes irr+ex2    x

·        18 verbes irréguliers

6

·        läxförhör klockan; heuredevoir

·        spela à prendre ou à laisser

·        jobba vidare med fiche 1+2

·        muntliga vädermeningar

·        jobba i boken

·        gå igenom beställa på restaurang

 

 

planv41 seconde 14/10

 

seconde A

·        läxförhör phrases quotidiennes 1

·        54 jeu de conversation

·        fortsätta med muntliga pourquoi

·        muntliga övningar med verb

·        arbeta med texten om roman policier; 27 rom pol1 – 2 -3 – 4 - co

première A

·        läxförhör ma femme m’a quitté

·        läsa läxtext: soupe à l’oignon

·        chanson

·        spela TP + Tabou

seconde B

 

 

 

 

 

 

 

planv42 lundi 17/10

 

première A

·        ordkunskap: exermots1

·        grammatisk genomgång av diagnosen

·        muntliga situationsövningar 4a+4b

·        hörövningar; väder

4H

·        muntliga övningar med veckans situationsmeningar

·        hörövning teve

·        vardagsfraser1-8 muntliga övningar

·        mer kroppsbeskrivningar

·        morpion – ord och uttryck

3

·        muntliga lästräningsövningar på veckans läxmeningar

·        hörövning : teve, väder, sport

5

·        titta på Friends på franska

·        läsa och arbeta med beskrivningar; läxgenomgång

·         

seconde B

·        jobba med muntliga övningar: pourquoi.......Cofidis

·        gå igenom meningsbyggnad från läxförhören

·        teve:väder + humour

·        arbeta med texten om grenouilles

·        verbträning

6

·        öva med brindilles på ”tycka om”

·        läsa för varandra, öva uttal och förståelse

·        kahoot på läxan

·        teve

·        arbeta med fiche1; lästräna, förståelse

·        börja lära sig väderuttryck

·        titta på réveillez vos méninges

 

 

planv42 mardi 18/10

 

première B

 

 

 

 

·        ordkunskap: exermots1

·        grammatisk genomgång av diagnosen

·        muntliga situationsövningar 4a+4b

·        hörövningar; väder

seconde B

·        fortsätta med muntliga pourquoi

·        muntliga övningar med verb

4R

·        muntliga övningar med veckans situationsmeningar

·        hörövning teve

·        vardagsfraser1-8 muntliga övningar

·        mer kroppsbeskrivningar

·        morpion – ord och uttryck

 

 

planv42 mercredi 19/10

 

seconde A

·        jobba med muntliga övningar: pourquoi.......Cofidis

·        gå igenom meningsbyggnad från läxförhören

·        teve:väder + humour

·        arbeta med texten om grenouilles

·        verbträning

seconde B

·        fortsätta med muntliga pourquoi

·        muntliga övningar med verb

·        läsa, arbeta med läxtexten grenouilles-frågor och svar

·        teve; hörövningar

première B

·        fortsätta med muntliga 4a+4b

·        öva muntligt på phrases essentielles läxa v40

·        ev. artikelläsning v41

·        chanson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planv42 jeudi 20/10

 

4H

·        läxförhör phrases impo1 skriftligt och muntligt

·        jobba med nästa veckas meningar muntligt och skriftligt

·        arbetshäfte, glosor, révision och muntliga övningar

5

·        läxförhör beskriva saker

·        läsa inte-text

·        matord, läsa menyer och träna beställa på restaurang

·        arbeta med köpa pizza texten

3

·        läxförhör meningar muntligt och skriftligt

·        muntligt arbeta med nästa veckas meningar

·        hörövning teve

·        titta på à prendre ou à laisser

4R

·        läxförhör phrases impo1 skriftligt och muntligt

·        jobba med nästa veckas meningar muntligt och skriftligt

·        arbetshäfte, glosor, révision och muntliga övningar

6

·        läxförhör tycka om

·        jobba vidare med fiche 1+2

·        muntliga vädermeningar

·        jobba i boken

·        gå igenom beställa på restaurang

 

 

 

planv42 seconde 21/10

 

seconde A

 

première A

·