PLANNING; FRANÇAIS 2014; NIVEAU 5 (100 poäng) ; gustafsson@voila.fr

obligatoriska moment : exercices; *auditif

devoir; jeux/journaux/pblv

2

öva sig att berätta på franska bl.a. guida turister i Paris på Seinefloden; repetera enkla vardagssituationer;  diskussionsfraser; diskutera olika ämnen som t.ex. 8385 notes à l’école article x; 8389 notes, pour quoi faire ? x ; 8387notes ; 8388 les notes à l’école Hollande; läsa och förstå vardagsnotiser (faits divers); 8318 sujets de conversation; 6851 savoir s’exprimer ; vocabulaire

3

”som de säger” texte+discu

4

Charles Aznavour rédaction

5

faits divers5 vocabulaire

6

faits divers6

7

öva sig på att reda ut olika situationer man kan hamna i under en resa till Frankrike; tema: fransmännen i Frankrike och i världen; muntliga redovisningar, övningar i översättning svenska-franska, hörförståelse från franska medier; öva muntligt och skriftligt att uttrycka sig i olika situationer; träna sig på att kommentera olika händelser, allmän grammatisk genomgång, läsa om franskans 600 mest använda ord, läsa och förstå orden; 

les notes à l’école ?

8

*TOC; exercices divers; 5

9

les vacances de février

10

franskans 600 mesta ord

11

livre ou articles

12

livre ou articles

13

fransk ordkunskap och träning i att använda orden, fransk meningskonstruktion, tema: fransk historia, muntliga övningar i vardagliga situationer, skriftliga referatövningar, lite fransk litteraturhistoria, olika former av pronomen och hur dess används, hörförståelse från franska medier, läsövningar, bokläsning

livre ou articles

14

livre ou articles

15

livre ou articles

16

les vacances de Pâques

17

discussion/grammaire actives

18

discussion/grammaire actives

19

ev. reseförberedelse, valfritt temaarbete, muntliga och skriftliga övningar, tema: voyages; ordkunskap

discussion/grammaire actives

20

discussion/grammaire actives

21

discussion/grammaire actives

22

discussion/grammaire actives

23

 

planeringen är preliminär och texterna kan varieras, dagsfärska tidningsartiklar kommer att ingå regelbundet