version 05012014 PLANNING ANNÉE 2014; FRANÇAIS; gustafsson@voila.fr CLASSE 3 B

exercices

devoir

2

vardagliga situationer : Aznavour; muntliga dialogövningar 1  -  2  -  3  - 4    -   5; repetitionsgrammatik;  vardagliga dialoger; glosor1; användbara fraser1-10; textläsning och textförståelse; 8430 tests de français;

3

texte: 8369 chez ma tante

4

livre

5

livre

6

viktiga fraser123

7

livre

8

vardagliga situationer – läsning, hörövning, förståelse : läsa, uttala, förstå franska ordspråk, förklara och redogöra för muntlig och skriftlig information, fransk realia, konjunktiv och allmän grammatikrepetition, bokläsning; repetera fraser2; histoire du cinéma; arbetshäfte; 5093 TEXTES ET GRAMMAIRE;

viktiga fraser456

9

les vacances de février

10

livre

11

rédaction; 8667

12

livre

13

viktiga fraser789

14

livre

15

vardagliga situationer : ringa samtal, på bilverkstaden, behandla och bearbeta information med hjälp av informationsteknik, självständiga possessiva pronomen, relativa pronomen; 8532 phrases mixte niv NL; bokläsning; 4213 compclasse5 simple;   

les tests de grammaire;

16

les vacances de Pâques

17

textläsning och textförståelse

18

livre

19

textläsning och textförståelse

20

textläsning och textförståelse

21

repetitionsfraser1

22

meningsbyggnad, ordkunskap, förstå förklaringar och göra egna förklaringar, blandade läs- och hörförståelseövningar

fraser1

23

fraser2

24

 

läsa, uttala och förstå FAITS DIVERS:

8332 faits divers5 x

8333 faitsdiv alco x

8333 faitsdiv amour x

8333 faitsdiv fillesvol x

8333 faitsdiv holla x

8333 faitsdiv baga x

8333 faitsdiv marhom x

8333 faitsdiv sauvoi x

8333 faitsdiv lotcar x

8334 perles tour x

8335 rameMemb x

8336 faitsdivers6 x

8337 vrai ou faux1 x

8337 vrai ou faux2 x

8338 le béret basque x

 

repetera verben enligt nedan:

8104 grammaire1présent x

8104 grammaire2pc x

8104 grammaire3futur x

8104 faire/prendre/venir x

8104 voir/pouvoir/dire x

8104 savoir/vouloir/mettre x

8104 finir/réussir/choisir x

8104 vendre/descendre/ x

8104 g7 aller/sortir/partir x

8104 g7a aller/sortir/partir x