8011 GRAMMAIRE DIVERSE

 

genus (kön) – le genre et la forme

 

 

betydelse

användning

un

en, ett

maskulina ord ; slutar i regel inte på –e ; « killord » ; de flesta ord som slutar på -age –isme, -aire och -é

une

en, ett

feminina ord ; slutar ofta på –e och -tion/-sion ; « tjejord »

le

bestämd form i singular

maskulina ord

la

bestämd form i singular

feminina ord

les

bestämd form i plural

maskulina och feminina ord i plural

des

obestämd form i plural

maskulina och feminina ord i plural

 

un cochon

en gris

 

un frère

en bror

une vache

en ko

 

le frère

brodern

le cochon

grisen

 

un oncle

en morbror/en farbror

la vache

kon

 

l’oncle

farbrorn/morbrorn

les cochons

grisarna

 

un homme

en man

des cochons

grisar

 

l’homme

mannen

une soeur

en syster

 

la soeur

systern

 

les négations – INTEform

 

inte heter på franska PAS och står på samma ställe som INTE i svenskan; men framför verbet skall i skriven franska NE placeras: OBS vokalmöte!

 

je travaille

jag arbetar

il chante bien

han sjunger bra

je ne travaille pas

jag arbetar inte

il ne chante pas bien

han sjunger  inte bra

tu marches vite

du går fort

c’est bien

det är bra

tu ne marches pas vite

du går inte fort

ce n’est pas bien

det är inte bra

j’ai compris

jag har förstått

tu es Suédois

du är svensk

je n’ai pas compris

jag har inte förstått

tu n’es pas Suédois

du är inte svensk

 

les chiffres

 

0 zéro

11 onze

22 vingt-deux

59 cinquante-neuf

1 un, une

12 douze

30 trente

64 soixante-quatre

2 deux

13 treize

31 trente-et-un

93 quatre-vingt-treize

3 trois

14 quatorze

40 quarante

46 quarante-six

4 quatre

15 quinze

50 cinquante

83 quatre-vingt-trois

5 cinq

16 seize

60 soixante

72 soixante-douze

6 six

17 dix-sept

70 soixante-dix

34 trente-quatre

7 sept

18 dix-huit

80 quatre-vingts

26 vingt-six

8 huit

19 dix-neuf

90 quatre-vingt-dix

74 soixante-quatorze

9 neuf

20 vingt

100 cent

92 quatre-vingt-douze

10 dix

21 vingt et un

1000 mille

68 soixante-huit

 

 

 

 

 

l’heure

 

11.30 il est onze heures et demie

14.20 il est deux heures vingt

16.45 il est cinq heures moins le quart

18.35 il est sept heures moins vingt-cinq

19.10 il est sept heures dix

20.15 il est huit heures et quart

16.50 il est cinq heures moins dix

17.05 il est cinq heures cinq

22.11 il est dix heures onze

18.55 il est sept heures moins cinq

 

le temps

 

det regnar

il pleut

det blåser

il fait du vent

det är dåligt väder

il fait mauvais

det snöar

il neige

det är soligt

il fait (du) soleil

det är vackert

il fait beau

det är kallt

il fait froid

det är varmt

il fait chaud

det är grått

il fait gris

det är dimmigt

il fait du brouillard

 

les questions

 

när

quand

var

hur

comment

vem

qui

vad

que ; qu’est-ce que

varför

pourquoi

vilken/vilket

quel, quelle

hur dags

à quelle heure

 

les pronoms possessifs

 

singulier - man äger 1 sak

pluriel - man äger flera saker

masculin

féminin

ägaren/ägarna

masculin+féminin

ägare

mon

ma

min, mitt

mes

mina

ton

ta

din, ditt

tes

dina

son

sa

hans, hennes, sin, sitt

ses

sina, hans, hennes

notre

notre

vår, vårt

nos

våra

votre

votre

er, ert

vos

era

leur

leur

deras, sin

leurs

deras, sina

 

les pronoms démonstratifs – utpekande ord

 

pronomen

betyder

används framför

ce

denna, detta, den, det (här)

maskulina ord i singular

cet

denna, detta, den, det (här)

maskulina ord i singular som börjar på vokalljud (vokal eller h)

cette

denna, detta, den, det (här)

feminina ord i singular

ces

dessa, de här

plurala ord

 

 

 

 

 

 

vanliga verb i presens:

 

 

être=vara (är)

avoir=ha

je

suis

ai

tu

es

as

il

est

a

nous

sommes

avons

vous

êtes

avez

ils

sont

ont

 

 

faire=göra

venir=komma

je

fais

viens

tu

fais

viens

il

fait

vient

nous

faisons

venons

vous

faites

venez

ils

font

viennent

 

 

vouloir=vilja

pouvoir=kunna

je

veux

peux

tu

veux

peux

il

veut

peut

nous

voulons

pouvons

vous

voulez

pouvez

ils

veulent

peuvent

 

 

prendre=ta

savoir=veta

je

prends

sais

tu

prends

sais

il

prend

sait

nous

prenons

savons

vous

prenez

savez

ils

prennent

savent

 

 

dire=säga

aller=gå, må, ska, resa

je

dis

vais

tu

dis

vas

il

dit

va

nous

disons

allons

vous

dites

allez

ils

disent

vont

 

 

 

les pronoms indéfinis

 

kom ihåg: NE före verbet

 

ne...personne

ingen (inte någon)

ne...rien

ingenting (inte någonting)

ne...jamais

aldrig

quelqu’un

någon

quelque chose

något

quelques

några

ne...aucun(e)

inte en enda

ne....aucun(e) de

ingen av

 

je ne vois personne

jag ser ingen (jag ser inte någon)

il ne sait rien

han vet ingenting

personne ne comprend

ingen förstår

rien n’est joué

inget är spelat (=avgjort)

je connais quelqu’un à Paris

jag känner någon i Paris

tu comprends quelque chose ?

förstår du något ?

il n’a aucun ami

han inte en enda vän

aucun de ses voisins n’est gentil

ingen av hans grannar är snäll

je n’ai aucune idée

jag har inte en enda idé

elle a quelques amis

hon har några vänner

 

les pronoms personnels

 

uttryck med

byts ut mot FÖRE VERBET

 

 

de

en

à + personer

lui, leur

à + icke-personer

y

varken à eller de

le, la, les

 

elle téléphone à Jacques – elle lui téléphone

hon ringer till Jacques – hon ringer honom

tu rêves de partir – tu en rêves

du drömmer om att åka iväg – du drömmer om det

il va à la piscine – il y va

han går till badhuset – han går dit

je connais ta sœur – je la connais

jag känner din syster – jag känner henne

il voit votre chien – il le voit

han ser er hund – han ser den

tu comprends ces phrases ? – tu les comprends ?

förstår du dessa fraser ? – förstår du dem ?

je veux du thé – j’en veux

jag vill ha te – jag vill ha det

 

Placeringen av personliga pronomen i franska:

 

         1

 

         2

 

         3

 

       4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

me

 

 

 

 

 

me

 

 

 

 

te

le

 

le

lui

 

te

 

 

 

 

se

la

 

la

 

 

se

 

 

 

 

nous

les

 

les

leur

 

nous

y

 

y

en

vous

 

 

 

 

 

vous

en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leur

 

 

 

 

 

# Hela bisatser (inledda med QUE) byts alltid ut mot det neutrala LE

 

les pronoms relatifs

 

qui, que=som

 

qui

följs av verb INTE PERSONER

que

följs av PERSONER

 

il voit le chien qui est rouge

han ser hunden som är röd

il voit le chien que tu as perdu

han ser hunden som du har förlorat

c’est une femme qui aime le chocolat

det är en kvinna som gillar choklad

c’est une femme que tout le monde aime

det är en kvinna som alla gillar

c’est ma mère qui vous aime beaucoup

det är min mamma som gillar er mycket

 

les prépositions

 

framför städer

à

framför länder som är feminina

en

framför länder som är maskulina

au (à+bestämd artikel)

framför länder som är plurala

aux

framför månader, årtal

en

ange material

de, en

före klockslag

à

före sjukdomar (ha ont i)

avoir mal à + bestämd artikel

vid idrotter

jouer à + bestämd artikel

vid musik

jouer de + bestämd artikel

vid kollektiva transporter

en

vid individuella transporter

à

i tidsbetydelsen ”om”

dans

i tidsbetydelsen ”på”

en

”under” i tidsuttryck

pendant (ibland sous)

”under” i positionsuttryck

sous

”på” i positionsuttryck

sur

 

le complément du nom

 

rummets pris är en form av ägande = genitiv ; på franska måste man vända på meningen och säga : « priset på rummet » dvs le prix (=priset) de (=på) la chambre (=rummet) ; är det andra ordet maskulinum blir DE+LE=DU : ”cykelns pris » - ”priset på cykeln” = le prix du (de+le) vélo; i flertal blir det ”des”:

flickornas hund=hunden till flickorna=le chien des (de+les) filles; framför personer används enbart DE: le chat de Pierre=Stens katt

 

le chien de Corinne

Corinnes hund

la vache de la femme

kvinnans ko

la tortue du médecin

läkarens sköldpadda

le chat de la fille

flickans katt

le plat du jour

dagens rätt

le prix des voitures

bilarnas pris

le jeu des garçons

pojkarnas lek

 

 

les adjectifs

 

adjektiv beskriver saker och ting ; « beskrivningsord » såsom färger, nationalitetsord osv ; adjektiven skall normalt stå BAKOM substantivet som de beskriver ; ett fåtal mycket vanliga står dock FRAMFÖR substantivet (som i svenskan) ; lär man sig de som skall stå före substantivet så kan man räkna med att ALLA andra står bakom :

 

dessa står FRAMFÖR :

 

grand

petit

jeune

vieux/vieille

bon/bonne

mauvais

stor

liten

ung

gammal

god, bra

dålig

 

 

 

 

 

 

nouveau/nouvelle

joli

beau/belle

gros/grosse

ancien/ancienne

 

ny

vacker, fin

vacker

fet

före detta

 

 

les adjectifs et les adverbes

 

ett adjektiv bestämmer ett substantiv eller ett pronomen ; ett adverb bestämmer ett verb, ett adjektiv eller ett annat adverb ; ADJEKTIVET BÖJSADVERBET BÖJS INTE när man sätter dem i omväxlande ental och flertal = pluralregeln

 

un chien lent

en långsam hund

deux chiens lents

två långsamma hundar

un chien court lentement

en hund springer långsamt

deux chiens courent lentement

två hundar springer långsamt

un homme dangereux

en farlig man

une fille dangereuse

en farlig flicka

deux filles dangereuses

två farliga flickor

la fille vit dangereusement

flickan lever farligt

les filles vivent dangereusement

flickorna lever farligt

 

adjektiven bildar normalt femininform genom att –e läggs på till maskulinformen ;

adverb bildas normalt genom att –ment läggs till det feminina adjektivet :

 

adjektiv i maskulinform

adjektiv i  femininform

adverb

plein

pleine

pleinement

rapide

rapide

rapidement

idiot

idiote

idiotement

heureux

heureuse

heureusement

normal

normale

normalement

bête

bête

bêtement

actif

active

activement

réel

réelle

réellement

*intelligent

intelligente

intelligemment

bon

bonne

bien

mauvais

mauvaise

mal

 

ord som slutar på –e i maskulinum får inget extra –e i femininum ; *adjektiv som slutar på –ent/-ant bildar adverb som att NT byts ut mot –MMENT ; vissa adjektiv får i femininum fördubblad slutkonsonant ; vissa oregelbundna adjektiv eller adverb finns

 

 

 

les verbes réguliers

 

traduction

infinitif

futur

participe présent

participe passé

présent

 

 

 

 

 

 

veta

savoir

je saurai

sachant

su

je sais

vilja

vouloir

je voudrai

voulant

voulu

je veux

komma

venir

je viendrai

venant

*venu

je viens

kunna

pouvoir

je pourrai

pouvant

pu

je peux

gå ut

sortir

je sortirai

sortant

*sorti

je sors

tro

croire

je croirai

croyant

cru

je crois

åka iväg

partir

je partirai

partant

*parti

je pars

gå, resa, må

aller

j'irai

allant

*allé

je vais

ta

prendre

je prendrai

prenant

pris

je prends

springa

courir

je courrai

courant

couru

je cours

göra

faire

je ferai

faisant

fait

je fais

säga

dire

je dirai

disant

dit

je dis

sova

dormir

je dormirai

dormant

dormi

je dors

vara

être

je serai

étant

été

je suis

se

voir

je verrai

voyant

vu

je vois

 

présent

 

je

tu

il

nous

vous

ils

 

 

 

 

 

 

 

gå, må

je vais

tu vas

il va

nous allons

vous allez

ils vont

komma

je viens

tu viens

il vient

nous venons

vous venez

ils viennent

kunna

je peux

tu peux

il peut

nous pouvons

vous pouvez

ils peuvent

vilja

je veux

tu veux

il veut

nous voulons

vous voulez

ils veulent

veta

je sais

tu sais

il sait

nous savons

vous savez

ils savent

vara

je suis

tu es

il est

nous sommes

vous êtes

ils sont

se

je vois

tu vois

il voit

nous voyons

vous voyez

ils voient

göra

je fais

tu fais

il fait

nous faisons

vous faites

ils font

säga

je dis

tu dis

il dit

nous disons

vous dites

ils disent

tro

je crois

tu crois

il croit

nous croyons

vous croyez

ils croient

åka iväg

je pars

tu pars

il part

nous partons

vous partez

ils partent

springa

je cours

tu cours

il court

nous courons

vous courez

ils courent

sova

je dors

tu dors

il dort

nous dormons

vous dormez

ils dorment

ta

je prends

tu prends

il prend

nous prenons

vous prenez

ils prennent

gå ut

je sors

tu sors

il sort

nous sortons

vous sortez

ils sortent

 

les verbes réguliers en -er

 

 

infinitif

participe présent

participe passé

présent

 

réviser =repetera

révisant

révisé

je révise

 

futur = ska, kommer att

imparfait = dåtid/igår

passé composé = harform, dåtid

présent = nutid

je

réviserai

révisais

ai révisé

révise

tu

réviseras

révisais

as révisé

révises

il

révisera

révisait

a révisé

révise

nous

réviserons

révisions

avons révisé

révisons

vous

réviserez

révisiez

avez révisé

révisez

ils

réviseront

révisaient

ont révisé

révisent

 

conditionnel = skulle

subjonctif

plusqueparfait = hadeform

impératif = uppmaning

je

réviserais

révise

avais révisé

 

tu

réviserais

révises

avais révisé

révise!

il

réviserait

révise

avait révisé

 

nous

réviserions

révisions

avions révisé

révisons!

vous

réviseriez

révisiez

aviez révisé

révisez!

ils

réviseraient

révisent

avaient révisé

 

les verbes pronominaux – reflexiva verb

 

s.k. reflexiva verb är verb såsom : lägga sig, tvätta sig, skynda sig, jag reser mig, du kammar dig ;

man använder personliga pronomen (mig, dig, sig, oss, er, sig) som alltid syftar tillbaka på subjektet, dvs. personen som gör något ; dessa pronomen placeras i franskan FÖRE VERBET :

 

tvätta sig = se laver i presens

 

je me lave

jag tvättar mig

tu te laves

du tvättar dig

il se lave

han tvättar sig

elle se lave

hon tvättar sig

nous nous lavons

vi tvättar oss

vous vous lavez

ni tvättar er

ils se lavent

de tvättar sig

elles se lavent

de tvättar sig (bara tjejer)

 

i passé composé böjs dessa verb alltid med HAR och inte är ;

 

tvätta sig = se laver i passé composé

 

je me suis lavé(e)

jag har tvättat mig

tu t’es lavé(e)

du har tvättat dig

il s’est lavé

han har tvättat sig

elle s’est lavée

hon har tvättat sig

nous nous sommes lavé(e)s

vi har tvättat oss

vous vous êtes lavé(e, s)

ni har tvättat er

ils se sont lavés

de har tvättat sig

elles se sont lavées

de har tvättat sig (bara tjejer)

 

OBServera att participet (lavé=tvättat) böjs i passé composé om det är flera (-s) eller en tjej (-e)

 

les verbes avec être – verb som böjs med ÊTRE i har-formen

 

Vissa rörelseverb böjs i har-formen med ÄR i stället för med HAR :

 

je suis venu

jag har kommit

il est allé en Chine

han har åkt till Kina

nous sommes partis

vi har åkt iväg

Marie est tombée

Marie har ramlat/Marie ramlade

 

OBServera att participet (partis=åkt) böjs i passé composé om det är flera (-s) eller en tjej (-e)

 

dessa verb är :

 

aller

venir

arriver

sortir

partir

entrer

rentrer

gå, åka

komma

komma, anlända

gå ut

åka iväg

gå in

åka hem

 

 

 

 

 

 

 

tomber

monter

descendre

retourner

naître

mourir

passer

falla, ramla

gå upp

gå ned

återvända

födas

gå förbi

 

några vanliga « småord » ; konjunktioner

(allt)sedan

depuis

 

innan, före

avant

å ena sidan...å andra sidan

d’une part...d’autre part

 

inte alls

pas du tout ; ne...point

aldrig

ne...jamais

 

inte desto mindre, ändå

néanmoins

alldeles

tout à fait

 

inte ens

même pas

allt eftersom

à mesure que

 

inte längre, inte mer

ne...plus

alltid, fortfarande

toujours

 

kanske

peut-être

alltså

donc

 

klar, tydlig

net

ända till

jusqu’à

 

knappast

ne...guère

ändå, likväl

pourtant

 

knappt

à peine

ännu, fortfarande

encore

 

långtifrån

loin de

antingen...eller

soit...soit

 

lika mycket, lika många

autant

apropå, för övrigt, till saken

au fait

 

liksom

de même que

åtminstone

du moins

 

likväl, dock

toutefois

även om

quitte à + infinitiv

 

lite

peu

även om

même si

 

man, « vi »

on

även, också

également

 

med hänsyn till

vu (que)

även, t.o.m.

même

 

med hänsyn till, gentemot

à l’égard de

både...och

et...et

 

medan, under det att

alors que

bakom

derrière

 

mellan

entre

bara

ne...que

 

men

mais

bland annat

entre autres

 

men nu (är det så att)

or

bredvid

à côté de

 

mittemot

en face de

då, när

lorsque

 

mot

contre

då, så, på den tiden

alors

 

mycket (adv)

très

där, var

 

mycket, många

beaucoup

därborta

là-bas

 

nämligen

en effet

därefter

puis

 

när

quand, lorsque

däremot

en revanche

 

nära

près de

däremot

par contre

 

närmare bestämt, egentligen

à vrai dire

därför att

parce que

 

ofta

souvent

dessutom

en plus

 

ok

d’accord

dessutom

en outre

 

om inte

à moins que + subjonctif

efter

après

 

om, så

si

efter (i tid)

au bout de

 

över

au-dessus de

eftersom

puisque, attendu que

 

på annat håll, någon annanstans

ailleurs

eftersom, som

comme

 

på grund av

en raison de

egentligen, i grund och botten

au fond

 

på grund av

à cause de

eller

ou

 

på kort sikt

à court terme

emedan

tandis que

 

på villkor att

à condition que + subjonctif

emellertid

cependant

 

plötsligt

soudain

endast, bara

seulement

 

redan (från)

dès

enligt

selon

 

så att

de sorte que

enligt

d’après

 

så länge som

tant que

faktiskt

en fait

 

så mycket

tant

faktiskt

effectivement

 

så snart som

dès que

fastän, trots att

bien que

 

så snart som, snart, strax, genast

aussitôt

fastän, trots att

quoique

 

så, på detta sätt, sålunda

ainsi

följaktligen

par conséquent

 

så, så till den grad

tellement

följaktligen

en conséquence

 

samma, lika

pareil

för att

afin que

 

särskilt, framförallt

surtout

för att

pour que

 

sedan, därefter

ensuite

för mycket

trop

 

sen

tard

för övrigt

d’ailleurs

 

snarare

plutôt

för resten

du reste

 

som om

comme si

för, för att

pour

 

t.o.m.

voire

för...sedan, det finns

il y a

 

tack vare

grâce à

framför

devant

 

tidig

tôt

gentemot

envers

 

tidigare

plus tôt

hädanefter

désormais

 

tillräckligt, ganska, nog

assez

här

ici

 

troligen

probablement

hel, helt

entier entière

 

trots

malgré

hur mycket, hur många

combien

 

trots

en dépit de

hur, hur sa, vad

comment

 

trots allt, i alla fall

quand bien même

hur...än

tout...que + indikativ

 

ty, för att

car

hur...än

pour...que + subjonctif

 

tydligen, givetvis

évidemment

hur...än

si...que + subjonctif

 

under

au-dessous de

hur...än

quelque...que + subjonctif

 

under (tiden), medan

pendant

i alla fall

quand même

 

under förevändning att

sous prétexte que

i alla fall, ändå

tout de même

 

ungefär, cirka

vers

i allmänhet

en général

 

ungefär, cirka

environ

i brist på

faute de

 

ungefär, nästan

à peu près

i egenskap av

en tant que

 

utan

sans

i fall att

au cas où + conditionnel

 

utan att

sans que

i förhållande till

à raison de

 

vad

quoi

i förhållande till

par rapport à

 

vad beträffar

quant à

i mitten av

au milieu de

 

varken...eller

ne...ni...ni

i själva verket

en réalité

 

vars

dont

i, om

dans

 

visserligen

certes

ibland

parfois, quelquefois

 

 

 

komparering av adjektiv och adverb

 

adjektiv och adverb kompareras i franskan med hjälp av « plus » = mer och « le/la plus » = mest ; eller med « moins » = mindre och « le/la moins » = minst

 

grand

stor

plus grand

större

le plus grand/ la plus grande

störst

heureux

lycklig

plus heureux

lyckligare

le plus heureux

lyckligast

curieuse

nyfiken

plus curieuse

mer nyfiken

la plus curieuse

den mest nyfikna

facile

enkel

plus facile

enklare

le/la plus facile

(den) enklast(e)

cher

dyr

plus cher

dyrare

le plus cher

dyrast

chère

dyr

plus chère

dyrare

la plus chère

dyrast

cher

dyr

moins cher

billigare

le moins cher

billigast

intelligents

intelligenta

plus intelligents

intelligentare

les plus intelligents

intelligentast

bien

bra

mieux

bättre

le mieux

bäst

mal

illa

pire

sämre, värre

le pire

sämst, värst

 

kom ihåg att adjektiven böjs efter plural och femininum !

 

je suis plus intelligent que toi

jag är mer intelligent än dig

les filles sont plus heureuses que les garςons

flickorna är lyckligare än pojkarna

Marie est la fille la plus curieuse du monde

Marie är den mest nyfikna tjejen i världen

c’est la voiture la plus chère

det är den dyraste bilen

ma vache est plus grande que ta vache

min ko är större än din ko

sa vache est la plus grande

hans ko är den största

les plus jeunes garςons habitent ici

de yngsta pojkarna bor här

il est plus malade que toi

han är sjukare än dig

je suis moins enrhumé que vous

jag är mindre förkyld än ni

mon fils est le moins intelligent de la classe

min son är den minst intelligenta i klassen

mon fils est la personne la moins intelligente

min son är den minst intelligenta personen

il court vite

han springer snabbt

il court plus vite

han springer snabbare

elle court le plus vite

hon springer snabbast

elle parle le plus intelligemment

hon talar intelligentast

c’est un meilleur acteur

det är en bättre skådespelare

la meilleure chanteuse

den bästa sångerskan

elle chante bien

hon sjunger bra

elle chante mieux

hon sjunger bättre

Christine chante le mieux

Christine sjunger bäst

Lucas chante le mieux

Lucas sjunger bäst

 

kom också ihåg att adverben INTE BÖJS !

det finns även oregelbundna komparationer