PLANNING; FRANĮAIS 2014; NIVEAU 4 (100 poäng) AIR MONDE; gustafsson@voila.fr

 

obligatoriska moment : exercices; *auditif

devoir; fle1-100; pblv

2

expression orale1; allmän grammatikrepetition : genitiv, possessiva pronomen, regelbundna verb i olika tidsformer, oregelbundna verb, meningsbyggnad, muntliga dialogövningar och hörförståelse, prata2; hörövningar från teve/radio, jeu oral; textläsning och förståelse; audio+textes; tests psycho;

vrai ou faux vocabulaire; dial; toi

3

Mourir d’aimer texte+questions

4

Charles Aznavour1+2

5

la voix passive

6

rédaction

7

kunna presentera och redogöra muntligt och skriftligt för tema med fransk anknytning (med hjälp av olika hjälpmedel), vardagliga situationer : hos doktorn, på vandrarhemmet, förklara maträtter, på turistbyrån, hörövningar från teve/radio, tidningsartiklar; textes divers ā lire et ā comprendre; comp contrôle;

audio+textes;

8

chez ma tante texte; exes divers

9

les vacances de février

10

vanliga meningar1

11

vanliga meningar2

12

escargots/grenouille

13

kunna behandla muntlig och skriftlig nyhetsinformation, vardagssituationer att reda ut och behärska, på semester, olika fritidsaktiviteter, meningskonstruktion, hörövningar från teve/radio, muntlig läsning och skriftlig översättning av texterna om Paris; 8680upprätta en egen fras- och gloslista;

macarons

14

valfri text

15

8680liste de phrases+voc perso

16

les vacances de Pâques contrôle

17

hörläxa : bienvenue1

18

hörläxa Facebook

19

kommentera och ge sin synpunkt med olika värdeomdömen, utförliga beskrivningsövningar, skriftlig produktion, uttalsövningar, muntliga diskussionsuppgifter, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig och skriftlig förberedelse inför den eventuella resan (resglosor och Pariskunskap ingår i kursen oavsett resa eller inte)

texte et discu : Facebook

20

TDI ou

21

TDI

22

TDI

23

TDI

 

planeringen är preliminär och texterna kan varieras, dagsfärska tidningsartiklar kommer att ingå regelbundet