PLANNING ANNÉE 2014; FRANÇAIS; gustafsson@voila.fr CLASSE niveau 3

 

exercices; *auditif

devoir AIRVIE

2

dialogue1; fransk musik; några kända artister och deras låtar; Charles Aznavour; bygga upp ordförråd med åsiktsfraser 1 + 2 + 3 + 4; 8449 débat cigarettedrogue x - 8450corridapouroucontre x - 8454 la religion à l’école; 8451photoaccsmortels x - 8452lesamisindispensablesounon x -

repetitionsfraser1 ;

chapitre 8

3

Aznavour texte+questions

4

pour ou contre photos violentes

5

la religion à l’école

6

chapitre 7

7

läsa franska matrecept-lära sig matord-läsa och förstå olika recept och berätta om dessa på franska1+2+3, vardagliga situationer, skriva dagbok eller annan skriftlig produktion, textanalys, hörförståelse och läsförtåelse, fördjupad studie av de franska verben och praktiska, muntliga övningar för att använda verben rätt; muntlig repövn1;  repetera

 oregelbundna verb och fraser; uttrycka åsikter;

recette-dialogue

8

expliquer des recettes; exes divers

9

les vacances de février

10

situations 123

11

contrôle

12

hörläxa2

13

ev. egen skriftlig produktion med handledning och hjälp av bla. informationsteknik, vardagliga situationer : argumentera och debattera, uttrycka känslor och värderingar, adjektiv och adverb, läsa debatter, göra egna muntliga övningar på enklare debatter utifrån olika ämnen; repetionsdialog2; konversationsövningar;

 

situations 456

14

texte+audio3

15

révision facile

16

les vacances de Pâques

17

repetitionsgrammatik

18

révision de vocabulaire

19

muntlig redogörelse för egen produktion, muntliga och skriftliga resuméer av skönlitterärt verk, sammanfattande grammatik-genomgång; exercices sur internet niveau 3; berätta muntligt och skriftligt;  vanliga frågor och svar i olika ämnesområden;  berätta (roliga?) historier för varandra 1 – 2 – 3 – 4; 5293 histoires drôles 1 fra; 5294 histoires drôles 2 fra; 5295 histoires drôles 3 fra;

contrôle continu 4

20

peine de mort

21

roliga historier

22

gâteaux français

23

jours fériés

24

 

 

5289 mots difficiles 1 glosoreu

5290 mots difficiles 2 glosoreu

5291 mots difficiles 3 glosoreu

5292 mots difficiles 4 glosoreu