version 05012014 PLANNING ANNÉE 2014; FRANĮAIS; gustafsson@voila.fr niveau 2; ADF

 

exercices

devoir

2

vardagliga situationer : Aznavour; muntliga dialogövningar 1  -  2  -  3  - 4    -   5; repetitionsgrammatik;  vardagliga dialoger; glosor1; användbara fraser1-10; textläsning och textförståelse; 8430 tests de franįais;

 

 

3

textes/dialogues/exercices;

4

phrases importantes;

5

les tests de grammaire;

6

repetera vardagsdialoger;

7

livre pages 5-13;

8

vardagliga situationer – läsning, hörövning, förståelse : läsa, uttala, förstå franska ordspråk, förklara och redogöra för muntlig och skriftlig information, fransk realia, konjunktiv och allmän grammatikrepetition, bokläsning; repetera fraser2; histoire du cinéma; arbetshäfte;

fraser i olika situationer; ex divers

9

les vacances de février

10

livre pages 14-16

11

livre 17-21

12

vardagstexter1

13

livre 21-30

14

läsa och förstå ordspråk

15

vardagliga situationer : ringa samtal, på bilverkstaden, behandla och bearbeta information med hjälp av informationsteknik, självständiga possessiva pronomen, relativa pronomen; 5093 TEXTES ET GRAMMAIRE;

 

livre 31-36

16

les vacances de Pâques

17

livre 36-41

18

vardagstexter2

19

livre 42-47

20

vardagstexter3

21

använbara fraser1-7;

22

meningsbyggnad, ordkunskap, förstå förklaringar och göra egna förklaringar, blandade läs- och hörförståelseövningar

repetitionsglosor och fraser;

23

valfri textredovisning; rédaction

24

texte ā choisir

 

phrases importantes niv 2 a

phrases importantes niv 2 b

phrases importantes niv 2 c

phrases importantes niv 2 d

phrases importantes niv 2 e

phrases importantes niv 2 f

phrases de voyage 1

phrases de voyage 2

phrases de voyage 3

phrases de voyage 4

phrases de voyage 5

phrases de voyage 6

phrases de voyage 7

 

5082 chapitre 1

5082 chapitre 2

5082 chapitre 3

5082 chapitre 4

5082 chapitre 5

5082 chapitre 6

5082 chapitre 7

5082 chapitre 8

5082 chapitre 9

5082 chapitre 10

5082 chapitre 11

5082 chapitre 12

5082 chapitre 13

5082 chapitre 14

5082 chapitre 15