PLANNING; FRANÇAIS; NIVEAU 5 (100 poäng) ; gustafsson@voila.fr

obligatoriska moment : exercices; *auditif

devoir; jeux/journaux/télé

34

allmän repetition av tidigare nivåer; vardagliga situationer, berätta om sitt sommarlov och om sina framtidsplaner; textläsning och tidningsartiklar (utvalda men gärna mycket fritt val av olika typer av artiklar); texter i dialogform; träna sin muntliga färdighet dels i vardagliga situationer, dels i specifika ämnesområden; hörförståelse från franska medier; repetition av grammatiska moment; magazine; comprendre un panneau; articles; unes;

révision questions; faits divers 1

35

situations1; panneaux; 1b; voyage

36

mot de passe; faits divers 2:

37

article journal; *pompiers

38

gâteaux français; fle 75 + 76

*Peps; faits divers 3;

39

öva sig att diskutera och argumentera på franska; tema skolan i Frankrike och Sverige: titta på teveprogram t.ex. Peps, Nos chers voisins, textläsning och tidningsartiklar (utvalda men gärna mycket fritt val av olika typer av artiklar); texter i dialogform; träna sin muntliga färdighet dels i vardagliga situationer, dels i specifika ämnesområden; hörförståelse från franska medier; öva muntligt och skriftligt att uttrycka sig i olika verbformer; repetition av grammatiska moment; öva på att översätta skämt; blagues; article journal; argumentation1 + 2 + 3

trains; fle 77 + 78; les Roms

40

pomme de terre; fle 79 + 80

41

conduite accompagnée

42

tri des ordures; *PBLV

43

Dahu; fle 50-55-56-57-58

44

les vacances d’automne

45

öva sig att uttrycka och förstå känslor på franska; boucle d'or; tema invandringen i Frankrike och Sverige: textläsning och tidningsartiklar (utvalda men gärna mycket fritt val av olika typer av artiklar); texter i dialogform; träna sin muntliga färdighet dels i vardagliga situationer, dels i specifika ämnesområden; hörförståelse från franska medier; öva muntligt och skriftligt att uttrycka sig i olika situationer; träna konjunktiv; contrôle;

Madeleine; exercices

46

tricolore

47

côme; débat filles-garçons

48

étrennes; s’exprimer

49

Légion d’honneur; débat écran

50

débat; rythmes scolaires

51

exercices divers, Noël

fle-tests

2

öva sig att berätta på franska, sagor, vanliga händelser, filmer m.m.; tema Frankrike och dess regioner, textläsning och tidningsartiklar (utvalda men gärna mycket fritt val av olika typer av artiklar); texter i dialogform; träna sin muntliga färdighet dels i vardagliga situationer, dels i specifika ämnesområden; hörförståelse från franska medier; öva muntligt och skriftligt att uttrycka sig i olika situationer; träna adjektiv; muntliga redovisningar om Frankrike;

faire la bise;

3

Johnny Hallyday;

4

Escalade; immigrés

5

histoire del’immigration

6

Le Pen

7

öva sig på att reda ut olika situationer man kan hamna i under en resa till Frankrike; tema: fransmännen i Frankrike och i världen; muntliga redovisningar, övningar i översättning svenska-franska, hörförståelse från franska medier; öva muntligt och skriftligt att uttrycka sig i olika situationer; träna sig på att kommentera olika händelser, allmän grammatisk genomgång,

la France mélange de cultures;

8

pétanque;

9

les vacances de février

10

*Joséphine

11

l’école en France1

12

l’école en France2

13

fransk ordkunskap och träning i att använda orden, fransk meningskonstruktion, tema: fransk historia, muntliga övningar i vardagliga situationer, skriftliga referatövningar, lite fransk litteraturhistoria, olika former av pronomen och hur dess används, hörförståelse från franska medier, läsövningar, bokläsning

*Louis la Brocante

14

les vacances de Pâques

15

pages 143-147

16

pages 101-105 Dreyfus

17

pages 108-114 la PGM

18

pages 115-122 l’après-guerre

19

ev. valfritt temaarbete, muntliga och skriftliga övningar, tema: voyages; ordkunskap, bokläsning

comp grammaire niv 4-5

20

textes divers au choix

21

textes divers au choix

22

textes divers au choix

23

textes divers au choix

 

sncf 1

sncf 2

sncf 3

stationne

stationner

télé 1

train 1

train 2

train 3

enseigne 2806

enseigne 2808

enseigne 2815

enseigne 2825

enseigne 2827

enseigne 2832

enseigne 2833

enseigne 2887

enseigne

 

planeringen är preliminär och texterna kan varieras, dagsfärska tidningsartiklar kommer att ingå regelbundet