version 125  PLANNING; FRANÇAIS; gustafsson@gmx.fr niveau classe 5

 

 

exercices; révision et exercices

devoir Salut + fiches 1

 

34

allmän repetition av nivå 1introduktion,  repetera ord;beskriva sig själv och sin familjfamiljeordmer familjeord;berätta om olika personerställa vanliga frågor och besvara dessaräkneorddatumväderklockantelefonnummer text;telefonnummer 1-2-3; ; tout révisersmaker, vanliga fraser 1 –2 – 3;  4 vad har du gjort?; läsa en liten berättelseviktiga ord1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6; + 7;

repetitionsord1, repetitionsord2

 

35

Plus Belle La Vie simple

 

36

textes divers 1

 

37

dialogue1 -  dialogue2

 

38

textes divers 2

 

39

vardagssituationer : au restaurantpå järnvägsstationenfråga efter vägenmuntliga dialogövningar om vanliga teman,repetitionsgrammatik, possessiva pronomenregelbundna verb 123negationeruttalsövningar1 +2allmän grammatik,vardagssituationer 2öva frågor och svar –oui/nonphrases importantes1-6;  textläsningdialogue1 - dialogue2 - dialogue3 - dialogue4 - dialogue5 - dialogue6 - dialogue7 -dialogue8;

dialogue3 - dialogue4 - dialogue5

faire

40

phrases importantes1;

mal

41

phrases importantes2audio1

 

42

Fort Boyard facile ; audio2

 

43

phrases-opinion1 – 2 - 3

 

44

les vacances d’automne

 

45

beskriva bilder och berätta1 + 2 + 3; nya och gamla glosor;siffror;  presentera en person1 + 2 eller en sak, mitt hus; läs- och hörförståelse, franska adjektiv1 + 2 och adverb, på marknadenpartitiv artikel1 + 2olika dialoger skärgårdenvad säger du...olika situationerdialogue9 - dialogue10 -dialogue11 - dialogue12 - dialogue13 - dialogue14 -dialogue15 - dialogue16 ; klockan;

dialogue6 -  dialogue7 -  dialogue8

exerc

46

prendre un taxien ville – à la boulangerie

 

47

contrôle continu

cc

48

dialogue9 - dialogue10 - dialogue11

 

49

phrases importantes3;

50

contrôle continu

cc

51

phrases importantes4;

 

2

en ville; vardagliga situationer : träffa någondiskutera; på turistbyrån, hos läkarenpå biokroppsdelar , oregelbundna verb i olika tidsformer, muntliga dialogövningar, läsa dialoger,textes sur Paris 1, textes sur Paris 2, textes sur Paris 3, textes sur Paris 4, textes sur Paris 5dialogue17 - dialogue18 -dialogue19 - dialogue20 - dialogue21 - dialogue22 -dialogue23 - dialogue24les animaux;

dialogue12 - dialogue13 - dialogue14

 

3

magasin de chaussures - mode

 

4

dialogue15 - dialogue16 - dialogue17

 

5

les verbes irréguliers 1-2 

 

6

phrases importantes5;

 

7

vardagliga situationer : gå och handlapå hotelletintervjua någonpå flygplatsenläsa bilddialoger; förklara och redogöra för muntlig och skriftlig information, fransk realia och allmän grammatikrepetition, textes sur Paris 6textes sur Paris 7;dialogue25 - dialogue26 - dialogue27 - dialogue28 -dialogue29 - dialogue30 - dialogue31 - dialogue32 – les vêtements;

phrases importantes6;

 

8

les verbes irréguliers 3-4 

 

9

sportlov

 

10

les verbes irréguliers 5-6 

 

11

dialogue18 - dialogue19 - dialogue20

cc

12

textläsning, uttal, förståelse, hörövning 1

 

13

vardagliga situationer : ringa samtalpå museum, behandla och bearbeta information med hjälp av informationsteknik, självständiga possessiva pronomen, relativa pronomen; dialogue33 - dialogue34 - dialogue35 - dialogue36 -dialogue37 - dialogue38 - dialogue39 - dialogue40 –

les vacances de Pâques

 

14

les verbes irréguliers 7-8

 

15

dialogue21 - dialogue22 - dialogue23

 

16

les verbes irréguliers 9-11

 

17

textläsning, uttal, förståelse, hörövning 2

 

18

textläsning, uttal, förståelse, hörövning 3

 

19

meningsbyggnad, ordkunskap, förstå förklaringar och göra egna förklaringar, blandade läs- och hörförståelseövningar;dialogue41 - dialogue42 - dialogue43 - dialogue44 -dialogue45 - dialogue46 - dialogue47 - dialogue48 -dialogue49 ;  

textläsning, uttal, förståelse, hörövning 4

 

20

dialogues en dessin 1

 

21

dialogues en dessin 2

cc

22

dialogues en dessin 3

 

23

dialogues en dessin 4

 

24

dialogues en dessin 5

 

 

viktiga dialoger att lyssna på, läsa efter, läsa för varandra, förstå och översätta:

302. dialogue1 - 303. dialogue2 - 304. dialogue3 - 305. dialogue4 - 306. dialogue5 - 307. dialogue6 - 308. dialogue7 - 309. dialogue8 - 310. dialogue9 - 311. dialogue10 - 312. dialogue11 - 313. dialogue12 - 314. dialogue13- 315. dialogue14 - 316. dialogue15 - 317. dialogue16 - 318. dialogue17 - 319. dialogue18 - 320. dialogue19 - 321. dialogue20 - 322. dialogue21 - 323. dialogue22 - 324. dialogue23 - 325. dialogue24 - 326. dialogue25 - 327. dialogue26 - 328. dialogue27 - 329. dialogue28 - 330. dialogue29 - 331. dialogue30 - 332. dialogue31 - 333. dialogue32 - 334. dialogue33 - 335. dialogue34 - 336. dialogue35 - 337. dialogue36 - 338. dialogue37 - 339.dialogue38 - 340. dialogue39 - 341. dialogue40 - 342. dialogue41 - 343. dialogue42 - 344. dialogue43 - 345. dialogue44 - 346. dialogue45 - 347. dialogue46 - 348. dialogue47 - 349. dialogue48 - 350. dialogue49