PLANNING; FRANÇAIS 2012-2013; NIVEAU 5 (100 poäng) ; gustafsson@voila.fr

obligatoriska moment : exercices

devoir

34

allmän repetition av tidigare nivåer; vardagliga situationer, berätta om sitt sommarlov och om sina framtidsplaner; textläsning enligt bok (Escalade) och tidningsartiklar (utvalda men gärna mycket fritt val av olika typer av artiklar); texter i dialogform; träna sin muntliga färdighet dels i vardagliga situationer, dels i specifika ämnesområden; hörförståelse från franska medier; repetition av grammatiska moment;

révision

35

jeux et sports

36

la France agricole

37

l’industrie

38

la peinture

39

öva sig att diskutera och argumentera på franska; tema skolan i Frankrike och Sverige: textläsning enligt bok (Escalade) och tidningsartiklar (utvalda men gärna mycket fritt val av olika typer av artiklar); texter i dialogform; träna sin muntliga färdighet dels i vardagliga situationer, dels i specifika ämnesområden; hörförståelse från franska medier; öva muntligt och skriftligt att uttrycka sig i olika verbformer; repetition av grammatiska moment;

pages 68-70

40

pages 71-74

41

pages 74-78

42

pages 79-81

43

pages 82-87

44

les vacances de la Toussaint

45

öva sig att uttrycka känslor på franska; tema invandringen i Frankrike och Sverige: textläsning enligt bok (Escalade) och tidningsartiklar (utvalda men gärna mycket fritt val av olika typer av artiklar); texter i dialogform; träna sin muntliga färdighet dels i vardagliga situationer, dels i specifika ämnesområden; hörförståelse från franska medier; öva muntligt och skriftligt att uttrycka sig i olika situationer; träna konjunktiv;;

pages 7-12

46

pages 13-15

47

pages 16-21

48

pages 22-26

49

pages 27-32

50

l’enfance et l’école

51

exercices divers, Noël

2

öva sig att berätta på franska, sagor, vanliga händelser, filmer m.m.; tema Frankrike och dess regioner, textläsning enligt bok (Escalade) och tidningsartiklar (utvalda men gärna mycket fritt val av olika typer av artiklar); texter i dialogform; träna sin muntliga färdighet dels i vardagliga situationer, dels i specifika ämnesområden; hörförståelse från franska medier; öva muntligt och skriftligt att uttrycka sig i olika situationer; träna adjektiv; muntliga redovisningar om Frankrike

le grand Sud-Est

3

la France de l’Ouest

4

le Nord et l’Est

5

le Centre et le Sud-Ouest

6

le Bassin parisien

7

öva sig på att reda ut olika situationer man kan hamna i under en resa till Frankrike; tema: fransmännen i Frankrike och i världen; muntliga redovisningar, övningar i översättning svenska-franska, hörförståelse från franska medier; öva muntligt och skriftligt att uttrycka sig i olika situationer; träna sig på att kommentera olika händelser, allmän grammatisk genomgång,

la France en Europe

8

la France dans le monde

9

les vacances de février

10

les Français citoyens

11

les Français consommateurs

12

le patrimoine

13

fransk ordkunskap och träning i att använda orden, fransk meningskonstruktion, tema: fransk historia, muntliga övningar i vardagliga situationer, skriftliga referatövningar, lite fransk litteraturhistoria, olika former av pronomen och hur dess används, hörförståelse från franska medier, läsövningar, bokläsning

pages 139-142

14

les vacances de Pâques

15

pages 143-147

16

pages 101-105

17

pages 108-114

18

pages 115-122

19

ev. reseförberedelse, valfritt temaarbete, muntliga och skriftliga övningar, tema: voyages; ordkunskap

textes divers

20

textes divers

21

textes divers

22

textes divers

23

textes divers

 

planeringen är preliminär och texterna kan varieras, dagsfärska tidningsartiklar kommer att ingå regelbundet