PLANNING ANNÉE 2012-2013; FRANĮAIS; gustafsson@voila.fr CLASSE niveau 3

 

exercices

devoir AIRVIE

34

allmän repetition av tidigare moment, presentationsuppgifter, redogöra och berätta om semester/sommarlov, kunna ställa frågor och besvara dessa, allmän repetition av grundläggande grammatik, muntliga och skriftliga övningar; textläsning ur tidningsartiklar; fiches de révision niveau 1-2; ställa och besvara frågor

repetitionsglosor, présentation

35

chapitre 1

36

chapitre 2 rentrée

37

chapitre 3; le croque-monsieur

38

chapitre 4

39

fransk litteraturkunskap, uttals- och läsövningar, läsa och kommentera filmer, skriva filmrecension, situation : hos doktorn, kroppsdelar, vardagssituationer : på resebyrån, klagomål ; fransk litteratur och historia, praktiskt kunna använda olika verbformer muntligt och skriftligt, göra sig förstådd i vardagliga situationer, frågeställningar, beskriva bilder och händelser

chapitre 5; les jours fériés

40

contrôle continu 1

41

chez le médecin

42

Dreyfus

43

Le Petit Chaperon Rouge

44

les vacances de la Toussaint

45

sagoläsning, uttals- och läsövningar, oregelbundna verb i olika tidsformer genom muntliga och skriftliga presentationer, jämförelser, enklare litterära texter, jul- och nyårstraditioner i olika fransktalande kulturer samt jämföra med den svenska, fransk musik, läsa och översätta sånger, gemensamt eller enskilt arbete om fransk musikkultur, skriva egna berättelser och notiser

faire les courses

46

situations 1

47

contrôle continu 2

48

chapitre 6

49

chapitre 7

50

chapitre 8

51

exercices divers

2

utföra förklaringar av olika saker/tillstånd och skeenden, fördjupad ordkunskap och ordbildning, meningskonstruktion, egna specialtexter/glosor, läsning av ett skönlitterärt verk, skriva egna texter och skriva till bilder, göra egna skyltar, muntligt öva viktiga situationer

chapitre 9

3

chapitre 10

4

chapitre 11

5

texte ā choisir 1

6

situations 2

7

fortsatt läsning av skönlitterärt verk, muntlig och skriftlig redogörelse av detta verk, fransk litteraturhistoria, vardagliga situationer, skriva dagbok eller annan skriftlig produktion, textanalys, hörförståelse och läsförtåelse, fördjupad studie av de franska verben och praktiska, muntliga övningar för att använda verben rätt

Louis XIV

8

contrôle continu 3

9

les vacances de février

10

situations 3

11

Cendrillon

12

texte ā choisir 2

13

ev. egen skriftlig produktion med handledning och hjälp av bla. informationsteknik, vardagliga situationer : argumentera och debattera, uttrycka känslor och värderingar, adjektiv och adverb, läsa debatter, göra egna muntliga övningar på enklare debatter utifrån olika ämnen

 

fransk realia

14

les vacances de Pâques

15

texte ā choisir 4

16

texte ā choisir 3

17

révision de grammaire

18

révision de vocabulaire

19

muntlig redogörelse för egen produktion, muntliga och skriftliga resuméer av skönlitterärt verk, sammanfattande grammatik-genomgång

contrôle continu 4

20

exercices divers

21

exercices divers

22

exercices divers

23

exercices divers

24