PLANNING ANNÉE 2012-2013; FRANĮAIS; gustafsson@voila.fr niveau 2

 

exercices

devoir

34

allmän repetition av nivå 1, introduktion, presentation, muntliga och skriftliga rekuperationsövningar, beskriva sig själv och sin familj, ställa vanliga frågor och besvara dessa, räkneord, datum, väder, klockan

Introduktionsglosor ;

35

révision

36

décrire et raconter 1

37

texte : Moličre

38

texte : Camembert

39

vardagssituationer : au restaurant, på järnvägsstationen, på posten och på banken, muntliga dialogövningar om vanliga teman, genitiv, possessiva pronomen, regelbundna verb 123, negationer, uttalsövningar

texte : Coco Chanel

40

contrôle continu 1

41

les Noces de Cana/La Seine

42

Roland Garros

43

Bibendum

44

les vacances de la Toussaint

45

Lamartine

46

läsa och resumera en text, berätta vad som har hänt, berätta och beskriva en person eller en händelse, presentera en person eller en sak, läs- och hörförståelse, franska adjektiv och adverb, partitiv artikel

situations 2

47

grammaire diverse 1

48

contrôle continu 2

49

facteur Cheval

50

textes de Noël

51

exercices divers

2

texte ā choisir (Eiffel)

3

vardagliga situationer : på turistbyrån, hos läkaren, på apoteket, kroppsdelar på franska, passiv form och oregelbundna verb i olika tidsformer, muntliga dialogövningar

texte ā choisir (vermine)

4

texte ā choisir (fontaines Wallace)

5

situations 3

6

grammaire diverse 2

7

texte ā choisir (Perrier)

8

vardagliga situationer : gå och handla, på hotellet, reda ut missförstånd, förklara och redogöra för muntlig och skriftlig information, fransk realia, konjunktiv och allmän grammatikrepetition

contrôle continu 3

9

les vacances de février

10

livre

11

livre

12

situations 4

13

grammaire diverse 3

14

les vacances de Pâques

15

vardagliga situationer : ringa samtal, på bilverkstaden, behandla och bearbeta information med hjälp av informationsteknik, självständiga possessiva pronomen, relativa pronomen

livre

16

livre

17

livre

18

livre

19

contrôle continu 4

20

livre

21

självständigt arbete om Frankrike

22

meningsbyggnad, ordkunskap, förstå förklaringar och göra egna förklaringar, blandade läs- och hörförståelseövningar

självständigt arbete om Frankrike

23

självständigt arbete om Frankrike

24