version 22082012 PLANNING ANNÉE 20122013; FRANĮAIS; gustafsson@voila.fr 4 :čme Nybygge

 

exercices

devoir Salut 3 + fiches 1

34

allmän repetition av nivå 1-2, introduktion, presentation, muntliga och skriftliga rekuperationsövningar, beskriva sig själv och sin familj, ställa vanliga frågor och besvara dessa, räkneord, datum, väder, klockan

repetitionsord

35

repetitionsord

36

chapitre 1

37

chapitre 2

38

chapitre 3

39

vardagssituationer : au restaurant, på järnvägsstationen, på posten och på banken, muntliga dialogövningar om vanliga teman, genitiv, possessiva pronomen, regelbundna verb 123, negationer, uttalsövningar

 

chapitre 4

40

contrôle continu

41

chapitre 5

42

chapitre 6

43

semaine ā travail thématique

44

les vacances d’automne

45

läsa och resumera en text, berätta vad som har hänt, berätta och beskriva en person eller en händelse, presentera en person eller en sak, läs- och hörförståelse, franska adjektiv och adverb, partitiv artikel

chapitre 7

46

chapitre 8

47

chapitre 9

48

chapitre 10

49

contrôle continu

50

chapitre 12

51

exercices divers

2

vardagliga situationer : på turistbyrån, hos läkaren, på apoteket, kroppsdelar , passiv form och oregelbundna verb i olika tidsformer, muntliga dialogövningar

chapitre 13

3

chapitre 14

4

textes sur Paris 1

5

textes sur Paris 2

6

textes sur Paris 3

7

vardagliga situationer : gå och handla, på hotellet, reda ut missförstånd, förklara och redogöra för muntlig och skriftlig information, fransk realia och allmän grammatikrepetition

textes sur Paris 4

8

textes sur Paris 5

9

sportlov

10

textes sur Paris 6

11

textes sur Paris 7

12

vanliga fraser 1

13

vardagliga situationer : ringa samtal, på bilverkstaden, behandla och bearbeta information med hjälp av informationsteknik, självständiga possessiva pronomen, relativa pronomen

vanliga fraser 2

14

les vacances de Pâques

15

vanliga fraser 4

16

vanliga fraser 3

17

vanliga fraser 5

18

vanliga fraser 6

19

meningsbyggnad, ordkunskap, förstå förklaringar och göra egna förklaringar, blandade läs- och hörförståelseövningar

vanliga fraser 7

20

vanliga fraser 8

21

vanliga fraser 9

22

vanliga fraser 10

23

vanliga fraser 11

24