version 21082012 PLANNING ANNÉE 2012-2013; FRANÇAIS; gustafsson@voila.fr CLASSE 3

exercices

devoir

34

allmän repetition av nivå 1, introduktion, presentation, muntliga och skriftliga rekuperationsövningar, beskriva sig själv och sin familj, ställa vanliga frågor och besvara dessa, räkneord, datum, väder, klockan

35

introduktionsglosor

36

situations 1

37

Molière

38

Wallace

39

vardagssituationer : au restaurant, på järnvägsstationen, på posten och på banken, muntliga dialogövningar om vanliga teman, genitiv, possessiva pronomen, regelbundna verb 123, negationer, uttalsövningar

Berthillon

40

Triangle d'or

41

contrôle continu 1

42

vermine

43

semaine thématique

44

les vacances d’automne

45

Bibendum

46

läsa och resumera en text, berätta vad som har hänt, berätta och beskriva en person eller en händelse, presentera en person eller en sak, läs- och hörförståelse, franska adjektiv och adverb, partitiv artikel

maillot jaune

47

Perrier

48

grammaire diverse 1

49

contrôle continu 2

50

Gustave Eiffel

51

textes de Noël

2

exercices divers

3

vardagliga situationer : på turistbyrån, hos läkaren, på apoteket, kroppsdelar på franska, passiv form och oregelbundna verb i olika tidsformer, muntliga dialogövningar

Tarte Tatin

4

roman policier

5

Yvette Guilbert

6

grammaire diverse 2

7

facteur Cheval

8

vardagliga situationer : gå och handla, på hotellet, reda ut missförstånd, förklara och redogöra för muntlig och skriftlig information, fransk realia, konjunktiv och allmän grammatikrepetition, bokläsning

contrôle continu 3

9

les vacances de février

10

livre pages 5-13

11

livre pages 14-16

12

situations 4

13

grammaire diverse 3

14

les vacances de Pâques

15

vardagliga situationer : ringa samtal, på bilverkstaden, behandla och bearbeta information med hjälp av informationsteknik, självständiga possessiva pronomen, relativa pronomen

livre 17-21

16

livre 21-30

17

livre 31-36

18

livre 36-41

19

contrôle continu 4

20

livre 42-47

21

exercices divers

22

meningsbyggnad, ordkunskap, förstå förklaringar och göra egna förklaringar, blandade läs- och hörförståelseövningar

exercices divers

23

exercices divers

24