version 110808 PLANNING; FRANÇAIS; NIVEAU 1 (motsvarande cirka 2/3 av steg 1 eller årskurs 7)

 

obligatoriska moment : exercices

devoir – läxa varje vecka

34

présentation, les chiffres 0-100, vanliga hälsningsfraser, färger, fråga vad något är och svara, dagar och datum, Frankrikekunskap, diverse introduktionsövningar, verbet « vara », bestämd/obestämd form; hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

hälsningsfraser

35

chapitre 1

36

dagarna

37

chapitre 2

38

siffror

39

beställa på restaurang, beskriva sig själv och andra personer, kunna ställa enklare frågor och besvara dem, väderuttryck, övningar på dator, uttalsövningar, fortsatt övning med siffror, nekande uttryck, vanliga dialoger, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

chapitre 3

40

chapitre 4

41

chapitre 5

42

älgjaktslov

43

chapitre 6

44

ord och fraser

45

klockan på franska, possessiva pronomen, förklara vägen, berätta om sin familj, fråga vad någon gör, fritidsaktiviteter, fransk realia, muntliga övningar, vardagssituationer på franska, uttrycka åsikter ; fransk jul, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

chapitre 7

46

diverse övningar

47

chapitre 8

48

chapitre 9

49

chapitre 10

50

chapitre 11

51

diverse övningar, Jul, m.m.

 

2

frågeformuleringar och frågekonstruktioner, regelbundna –erverb i olika tidsformer, genitiv, gå och handla, olika länder och språk, mer aktivitetsglosor, berätta vad man vill och inte vill, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

chapitre 12

3

chapitre 13

4

chapitre 14

5

chapitre 15

6

diverse övningar

7

vardagliga situationer : på posten, på banken, på restaurang och på kafé, mediaglosor, olika övningar med hjälp av internet och informationsteknik, fransk matlagning, läsa recept och förklara innehåll, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

chapitre 16

8

chapitre 17

9

sportlov

10

chapitre 18

11

repetitionsövningar

12

repetitionsövningar

13

Frankrikekunskap och fransk realia, egna « specialglosor », enskilda arbeten eller grupparbeten med franskt tema, allmän repetition av tidigare moment, dialogövningar, uttrycka åsikter, hantera vardagliga, enkla situationer, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

fortsättningsbok chap 1

14

chapitre 2

15

chapitre 3

16

påsklov

17

chapitre 4

18

chapitre 5

19

semesterglosor, berätta vad man skall göra, fråga kompisarna om deras intressen, mer vanliga frågor och svar, allmän översikt över enkla, vardagliga fraser, repetition, fransk film, hörövningar från teve/radio, samtliga övningar i övningsboken; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel

chapitre 6

20

chapitre 7

21

chapitre 8

22

chapitre 9

23

chapitre 10

24