MISSIONS

Nu har ett antal uppdrag att utföra.Observera att svaren skall vara på franska och skall redovisas för Stefan.

Klicka på Première question så får du första uppgiften. Lösenordet är Stefans födelseår på franska (de två sista siffrorna, t.ex. 78). Du skriver svaret med bokstäver.

Première question

 

Alla hjälpmedel får användas dock INTE samarbete med andra grupper. Lexikon och internet skall användas.