révisionSégolèneNeuville1

enkel repetition

116 révision 4

beskriva bilder muntligt och skriftligt

118 décrire une photo 2

119 décrire une photo 3

120 décrire une photo 4

öva på att ställa frågor

121 poser des questions photos 1

lästräna och lära sig viktiga fraser i olika situationer

77 situations quotidiennes comp

läsa vanliga dialoger i vardagliga situationer

98 livret de lecture situations

vardagsfraser - dia

132 phrases impo-néc dia

viktiga fraser att öva på

133 phrases de voyage dialogue

repetera viktiga glosor quizlet1

exercices de révision 

repetera viktiga glosor quizlet2

http://quizlet.com/42141945/flashcards

allmän grammatikrepetition

repetitionsgrammatik

 

180 le passé composé

181 fiche orale 1a

182 fiche orale 2a

183 fiche orale 3a

184 fiche orale 4a

185 fiche orale 5a

186 fiche orale 6a

187 fiche orale 7a

188 fiche orale 8a