8344dialoguesquotidiens33

Min cykel är trasig.

Mon vélo est cassé.

Är den verkligen sönder?

Il est vraiment cassé?

Jag tror det. Jag har ett punkterat däck och hjulet är helt förvridet.

Je crois. J’ai un pneu crevé et la roue est complètement tordue.

Vad har du gjort?

Qu’est-ce que tu as fait?

Först rullade jag på en spik och i morse krockade jag med en annan cyklist.

D’abord, j’ai roulé sur un clou et ce matin je suis rentré en collision avec un autre cycliste.

Och du är inte skadad? Klarade du dig? (Du fick ingenting?) Bara cykeln?

Et toi, tu n’es pas blessé? Tu n’as rien toi? Que le vélo?

Som tur var klarade jag mig (fick jag ingenting) men min cykel, ja.

Heureusement je n’ai rien eu moi, mais mon vélo oui.

Behöver du ett verktyg?

Tu as besoin d’un outil?

Ja, jag behöver en skruvmejsel.

Oui, j’ai besoin d’un tournevis.

Måste du ha en pump också?

Il te faut une pompe aussi?

Nej, det behöver jag inte. Det är bäst att byta hela hjulet.

Non, je n’en ai pas besoin.. Il vaut mieux changer toute la roue.

Här är skruvmejseln.

Tiens, le tournevis.

Tack så mycket.

Merci beaucoup.

Vill du ha ett handtag?

Tu veux un coup de main?

Ja, det vill jag gärna. Hjälp mig att ta bort hjulet.

Oui, je veux bien. Aide-moi à enlever la roue.

Det behövs en hammar också.

Il faut un marteau aussi.

Ledsen, jag har ingen hammare. Jag har inte det.

Désolé, je n’ai pas de marteau. Je n’en ai pas.

Ok, det kommer att gå ändå.

Bon, ça va aller quand même.

Jaha, går det framåt?

Alors, ça avance?

Ja, jag tror det. Jag byter hjulet.

Oui, je crois. Je change la roue.