8344dialoguesquotidiens32ljus

Det är mörkt här. Kan vi tända ljuset?

Il fait noir ici. On peut allumer la lumière?

Ja, tänd den lilla lampan är du snäll.

Oui, allume la petite lampe, s’il te plaît.

Åh nej, det är för mycket ljus! Släck är du snäll!

Ah non, il y a trop de lumière! Éteins s’il te plaît.

Jag släcker lampan.

J’éteins la lampe.

Ok, vi stänger av mobilerna.

Bon, on éteint les portables.

Stäng av era mobiler är ni snälla!

Éteignez vos portables, s’il vous plaît!

Skall vi sätta på teven?

On allume la télé?

Tänd elden Johnny!

Allumez le feu, Johnny!

Har ni eld tack?

Vous avez du feu, s’il vous plaît?

Nej, jag röker inte.

Non, je ne fume pas.

Jag tänder inte hos mig på kvällen.

Je n’allume pas chez moi le soir.

Släck ljuset är du snäll.

Éteins la lumière s’il te plaît.

Har du stängt av din mobil?

Tu as éteint ton portable?

Jag stänger alltid av min mobil i skolan.

J’éteins toujours mon portable à l’école.

Jag sätter aldrig på min mobil under lektion.

Je n’allume jamais mon portable en cours.

Stäng av era mobiler är ni snälla!

Coupez vos portables, s’il vous plaît!

Vill du stänga av ljudet är du snäll?

Tu veux bien couper le son, s’il te plaît?

Har du klippt håret?

Tu t’es coupé les cheveux?

Han klipper sitt hår.

Il se coupe les cheveux.

Jag har skurit (skar) mig i fingret.

Je me suis coupé le doigt.