8344dialoguesquotidiens31

Skall vi dricka en kaffe?

On va boire un caf?

Jag har inte tid. Jag har lektion.

Je nai pas le temps, jai cours

Hur dags har du lektion?

Tu as cours quelle heure?

Jag har lektion klockan 08.10

Jai cours huit heures dix

Och vad har du fr lektion?

Et quest-ce que tu as comme cours?

Jag har engelska och du?

Jai anglais et toi?

Jag har matte klockan 08.30

Jai maths huit heures et demie

Min engelsklektion slutar klockan 09.25

Mon cours danglais finit neuf heures vingt-cinq

Och vad har du drefter?

Et quest-ce que tu as aprs?

Jag har idrott klockan 09.40

Jai EPS dix heures moins vingt

Idrott? Vad r det?

EPS? Quest-ce que cest?

Det r fysisk och sportlig undervisning.

Cest lducation Physique et Sportive

Ok, jag har franska nda till klockan 12.00

Daccord, moi jai franais jusqu midi

Efter idrotten ter jag lunch och sedan klockan 13.50 har jag historia-geografi

Aprs lEPS je djeune et puis deux heures moins dix jai histoire-go

Och slutar du sent?

Et tu finis tard?

Ja, klockan 15.40 har jag estetisk verksamhet

Oui, quatre heures moins vingt jai arts plastique

Jag, jag har NO frn klockan 13.45 till klockan 16.15

Moi, jai SVT de deux heures moins le quart quatre heures et quart

NO Vad r det?

Svt? Quest-ce que cest?

Det r vetenskap och livet p jorden

Cest Sciences et Vie de la Terre

Ok, skall vi dricka det dr kaffet i morgon bitti innan lektionerna?

Bon, on va boire ce caf demain matin avant les cours?

Mycket bra. Ses vi hr klockan 07.50?

Trs bien, on se voit ici huit heures moins dix?

Perfekt. Vi ses i morgon.

Parfait, demain