8344dialoguesquotidiens21

Vad tycker du om den här skjortan?

Comment est-ce que tu trouves cette chemise?

Den är inte illa, jag gillar inte prickiga skjortor.

Elle n’est pas mal, moi je n’aime pas les chemises à pois

Ok, och den här randiga skjortan då?

D’accord, et cette chemise rayée alors?

Ja, jag föredrar den, dessutom har den en snygg färg.

Oui, je (la) préfère, en plus elle a une belle couleur

Ja det tycker jag också. Det är ljusgrönt.

Oui, je trouve moi aussi, c’est un vert clair

Jag tycker att dina blåa byxor passar mycket bra med denna skjorta.

Je trouve que ton pantalon bleu va très bien avec cette chemise

Ja, kanske. Du har rätt. Och vad skall jag ta för tröja och strumpor?

Ah oui peut-être, tu as raison, et qu’est-ce que je vais prendre comme pul l et chaussettes?

Till strumpor bör du ta de gula strumporna.

Comme chaussettes tu dois prendre les chaussettes jaunes

Ok och skall jag ta min gula och vita tröja?

D’accord et je prends mon pull jaune et blanc?

Ja, om du vill. Annars kan du ta din ljusblå tröja.

Oui, si tu veux, sinon, tu peux prendre ton pull bleu clair

Och du? Vad har du på dig idag?

Et toi? Qu’est-ce que tu portes aujourd’hui?

Jag, jag har satt på mig min rosa skjorta med en orange slips.

Moi, j’ai mis ma chemise rose avec une cravate orange

Ja, mycket bra och med din ljusröda byxa?

Oui très bien, et avec ton pantalon rouge clair?

Just det. Och jag har svarta skor med vita strumpor.

C’est ça, et j’ai des chaussures noires avec des chaussettes blanches

Då är det bra, då kan vi gå till Mariannes fest!

C’est bon alors, on peut aller à la fête de Marianne!