8344dialoguesquotidiens18

Vad gör ni?

Qu’est-ce que vous faites?

Vi tittar på teve.

On regarde la télé

Vad är det på teve?

Qu’est-ce qu’il y a à la télé?

Vi tittar på Vackrare Livet

On regarde Plus Belle La Vie

åh, det är den där serien som är så populär?

Ah, c’est cette série qui est tellement populaire?

Ja, det är den mest populära följetongen i Frankrike.

Oui, c’est le feuilleton le plus populaire de France

Vad handlar den om?

Il parle de quoi?

Den handlar (pratar) om allt: om kärlek, om skolan, om mord etc

Il parle de tout: de l’amour, de l’école, des meurtres etc

Jag har aldrig tittat på ett avsnitt av denna serie.

Je n’ai jamais regardé un épisode de cette série

Jag, jag tittar varje dag!

Moi, je regarde tous les jours!

Du missar inte ett avsnitt?

Tu ne rates pas un épisode?

Nej, det är sällsynt. Jag är verkligen fan av denna serie.

Non, c’est rare, je suis vraiment fan de cette série

I morgon skall jag titta på ett avsnitt för att se.

Demain, je vais regarder un épisode pour voir

Ja, gör det, du skall se, det är passionerande!

Oui, fais-le, tu vas voir, c’est passionnant!

Vi får se, jag har inte samma smak som du.

On verra, je n’ai pas le même goût que toi