8344dialoguesquotidiens17

Vad gör du i helgen?

Qu’est-ce que tu fais ce week-end?

Vad skall du göra i helgen?

Qu’est-ce que tu vas faire ce week-end?

Jag vet inte. Inget speciellt, tror jag. Varför?

Je ne sais pas, rien de spécial, je crois, pourquoi?

Om du inte har något förbestämt, vill du inte komma med mig till Chamonix?

Si tu n’as rien de prévu, tu ne veux pas venir avec moi à Chamonix?

Till Chamonix? Det är häftigt därborta!

À Chamonix? C’est chouette là-bas!

Ja, och mina föräldrar har en liten stuga nära en sjö.

Oui, et mes parents ont un petit chalet prés d’un lac

Suveränt! Jag vill gärna komma!

Super! Je veux bien venir!

Men det riskerar att vara kallt i huset.

Mais il risque de faire froid dans la maison

Ok, jag tar med mig varma kläder.

D’accord, je prends des vêtements chauds avec moi

Ja, det är bäst, även om det är vackert väder ute kan det vara kallt inomhus.

Oui, il vaut mieux; même s’il fait beau dehors il peut faire froid à l’intérieur

Vi kan gå och fiska om du vill.

On peut aller à la pêche si tu veux

Ja, häftigt! Jag älskar fiske.

Oui, chouette! J’adore la pêche

Vi kan också göra promenader i skogen.

On peut aussi faire des balades dans la forêt

Toppen! Men om det regnar hela helgen, vad gör vi då?

Génial, mais s’il pleut tout le week-end, qu’est-ce qu’on fait?

Det gör ingenting. Vi kan spela kort eller titta på teve.

Ce n’est pas grave, on peut jouer aux cartes ou regarder la télé

Mycket bra. Tar vi tåget för att åka dit bort?

Très bien, on prend le train pour aller là-bas?

Ja, först tåget och sedan bussen i två timmar.

Oui, d’abord le train et ensuite le car pendant 2 heures

Perfekt. När åker vi?

Parfait, on part quand?

Vi kan ta tåget på lördag morgon klockan 07.30

On peut prendre le train samedi matin à 07.30

Ok, vi träffas på stationen på lördag runt klockan 07.00 då?

D’accord, on se retrouve à la gare samedi vers 07.00 alors?

Förträffligt! Vi ses på lördag!

Impeccable, à samedi!