8344dialoguesquotidiens11

Vilket skitväder!

Quel temps de merde!

Ja, det regnar och det blåser

Oui, il pleut et il fait du vent.

Men jag måste gå ut med Anne

Mais je dois sortir avec Anne.

Anne? Vem är hon?

Anne? Qui est-elle?

Det är vår lilla hund

C’est notre petit chien.

Åh ja, hur gammal är hon?

Ah oui, quel âge a-t-elle?

Hon är 8 månader

Elle a huit mois.

Oj, så liten, är hon snäll?

Oh là là, si petite (si jeune), elle est gentille?

Ja, hon är lite lekfull men det är en snäll hund

Oui, elle est un peu joueuse mais c’est un chien sage

Jag följer med dig ut

Je viens avec toi/Je t’accompagne dehors

Ok, vi går ofta till den stora parken vid kyrkan

D’accord, on va souvent au grand parc vers l’église.

Tycker hon om att leka med bollar?

Elle aime jouer avec des ballons?

Ja, hon älskar det, hon leker hela tiden med sin boll

Oui, elle adore ça, elle joue tout le temps avec son ballon.

Vad är det för sorts hund?

Qu’est-ce que c’est comme chien?

Det är en tax

C’est un teckel.

Ok, nu går vi till parken!

D’accord, maintenant on va au parc!