TILL PROVET ÅK 7

1

öva på klockan 1

2

öva på klockan 2 doc

4

Öva på klockan

5

öva på klockan glosor.eu

6

klockan i text doc skriva klocka1 2

21

öva på ”är” och ”har” 1    doc

22

öva på ”är” och ”har” 2

24

phrases.eu /chiffres/ descriptions/ jourmois

25

repetera1

26

révjourmoiscouleur1  2html

27

repeteraväder+beskrivning1   2

28

révtempsdescri1   mixte     3  doc       chiffres

29

repetera beskrivningar

33

till provet1     kort      code   htm