6721PHRASES SIMPLES 1 niveau 1a

 

hejsan, hur mår du ?

bonjour, ça va ?

hejsan, jag mår bra

bonjour, ça va bien

vad heter du ?

tu t’appelles comment ?

jag heter Thomas och du ?

je m’appelle Thomas et toi ?

jag heter Céline

je m’appelle Céline

var bor du ?

tu habites où ?

jag bor i Köping och du ?

j’habite à Köping et toi ?

jag bor i Västerås

j’habite à Västerås

hur gammal är du ?

tu as quel âge ?

jag är 15 år och du ?

j’ai 15 ans et toi ?

jag är 16 år

j’ai 16 ans

vad är det ?

qu’est-ce que c’est ?

det är en cykel

c’est un vélo

vem är det ?

qui est-ce ?

det är Sarah, min syster

c’est Sarah, ma sœur

vad är det för väder ?

quel temps fait-il ?

det är kallt

il fait froid

vilken färg är det ?

c’est quelle couleur ?

det är grönt

c’est vert

vilken dag är det ?

c’est quel jour ?

det är..................

c’est...............

vilket datum är det ?

c’est quelle date ?

det är den.................

c’est le.....................

vad gillar du ?

qu’est-ce que tu aimes ?

jag gillar fotboll och du ?

j’aime le football et toi ?

jag gillar sport

j’aime le sport

har du en bror ?

tu as un frère ?

ja, jag har en bror

oui, j’ai un frère

vad heter han ?

il s’appelle comment ?

han heter Cédric

il s’appelle Cédric

vad önskas ?

vous désirez ?

jag skulle vilja ha en glass, tack

je voudrais une glace, s’il vous plaît

PHRASES SIMPLES 1 niveau 1b

 

hejsan, hur mår du ?

 

hejsan, jag mår bra

 

vad heter du ?

 

jag heter Thomas och du ?

 

jag heter Céline

 

var bor du ?

 

jag bor i Köping och du ?

 

jag bor i Västerås

 

hur gammal är du ?

 

jag är 15 år och du ?

 

jag är 16 år

 

vad är det ?

 

det är en cykel

 

vem är det ?

 

det är Sarah, min syster

 

vad är det för väder ?

 

det är kallt

 

vilken färg är det ?

 

det är grönt

 

vilken dag är det ?

 

det är..................

 

vilket datum är det ?

 

det är den.................

 

vad gillar du ?

 

jag gillar fotboll och du ?

 

jag gillar sport

 

har du en bror ?

 

ja, jag har en bror

 

vad heter han ?

 

han heter Cédric

 

vad önskas ?

 

jag skulle vilja ha en glass, tack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHRASES SIMPLES 1 niveau 1c

 

1.      hejsan, hur mår du ?

2.      hejsan, jag mår bra

3.      vad heter du ?

4.      jag heter Thomas och du ?

5.      jag heter Céline

6.      var bor du ?

7.      jag bor i Köping och du ?

8.      jag bor i Västerås

9.      hur gammal är du ?

10.  jag är 15 år och du ?

11.  jag är 16 år

12.  vad är det ?

13.  det är en cykel

14.  vem är det ?

15.  det är Sarah, min syster

16.  vad är det för väder ?

17.  det är kallt

18.  vilken färg är det ?

19.  det är grönt

20.  vilken dag är det ?

21.  det är..................

22.  vilket datum är det ?

23.  det är den.................

24.  vad gillar du ?

25.  jag gillar fotboll och du ?

26.  jag gillar sport

27.  har du en bror ?

28.  ja, jag har en bror

29.  vad heter han ?

30.  han heter Cédric

31.  vad önskas ?

32.  jag skulle vilja ha en glass, tack

PHRASES SIMPLES 1 niveau 1d

 

1.      bonjour, ça va ?

2.      bonjour, ça va bien

3.      tu t’appelles comment ?

4.      je m’appelle Thomas et toi ?

5.      je m’appelle Céline

6.      tu habites où ?

7.      j’habite à Köping et toi ?

8.      j’habite à Västerås

9.      tu as quel âge ?

10.  j’ai 15 ans et toi ?

11.  j’ai 16 ans

12.  qu’est-ce que c’est ?

13.  c’est un vélo

14.  qui est-ce ?

15.  c’est Sarah, ma sœur

16.  quel temps fait-il ?

17.  il fait froid

18.  c’est quelle couleur ?

19.  c’est vert

20.  c’est quel jour ?

21.  c’est...............

22.  c’est quelle date ?

23.  c’est le.....................

24.  qu’est-ce que tu aimes ?

25.  j’aime le football et toi ?

26.  j’aime le sport

27.  tu as un frère ?

28.  oui, j’ai un frère

29.  il s’appelle comment ?

30.  il s’appelle Cédric

31.  vous désirez ?

32.  je voudrais une glace, s’il vous plaît

PHRASES SIMPLES 1 niveau 1e

 

hejsan, hur mår du ?

bonjour, ça va ?

hejsan, jag mår bra

bonjour, ça va bien

vad heter du ?

tu t’appelles comment ?

jag heter Thomas och du ?

je m’appelle Thomas et toi ?

jag heter Céline

je m’appelle Céline

var bor du ?

tu habites où ?

jag bor i Köping och du ?

j’habite à Köping et toi ?

jag bor i Västerås

j’habite à Västerås

hur gammal är du ?

tu as quel âge ?

jag är 15 år och du ?

j’ai 15 ans et toi ?

jag är 16 år

j’ai 16 ans

vad är det ?

qu’est-ce que c’est ?

det är en cykel

c’est un vélo

vem är det ?

qui est-ce ?

det är Sarah, min syster

c’est Sarah, ma sœur

vad är det för väder ?

quel temps fait-il ?

det är kallt

il fait froid

vilken färg är det ?

c’est quelle couleur ?

det är grönt

c’est vert

vilken dag är det ?

c’est quel jour ?

det är..................

c’est...............

vilket datum är det ?

c’est quelle date ?

det är den.................

c’est le.....................

vad gillar du ?

qu’est-ce que tu aimes ?

jag gillar fotboll och du ?

j’aime le football et toi ?

jag gillar sport

j’aime le sport

har du en bror ?

tu as un frère ?

ja, jag har en bror

oui, j’ai un frère

vad heter han ?

il s’appelle comment ?

han heter Cédric

il s’appelle Cédric

vad önskas ?

vous désirez ?

jag skulle vilja ha en glass, tack

je voudrais une glace, s’il vous plaît

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHRASES SIMPLES 2 niveau 1b

 

vad gillar du ?

 

jag gillar musik och du ?

 

jag gillar hundar

 

har du en bror ?

 

ja, jag har en bror

 

vad heter han ?

 

han heter Cédric

 

vad kostar det ?

 

det kostar 14 euro (säg : det är 14 euro)

 

10/20/30

 

40/50/60

 

70/80

 

90/100/1000

 

måndag-tisdag-onsdag

 

torsdag-fredag-lördag-söndag

 

det är kallt

 

det är varmt

 

det är vackert väder

 

det är dåligt väder

 

det regnar

 

det snöar

 

det är blåsigt

 

vilken färg är det ?

 

blå-vit-röd

 

gul-blå

 

grön-svart-brun

 

grå-rosa-gul

 

74

 

79

 

88

 

92

 

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHRASES SIMPLES 2 niveau 1c

 

1.      vad gillar du ?

2.      jag gillar musik och du ?

3.      jag gillar hundar

4.      har du en bror ?

5.      ja, jag har en bror

6.      vad heter han ?

7.      han heter Cédric

8.      vad kostar det ?

9.      det kostar 14 euro (säg : det är 14 euro)

10.  säg 10/20/30

11.  säg 40/50/60

12.  säg 70/80

13.  säg 90/100/1000

14.  måndag-tisdag-onsdag

15.  torsdag-fredag-lördag-söndag

16.  det är kallt

17.  det är varmt

18.  det är vackert väder

19.  det är dåligt väder

20.  det regnar

21.  det snöar

22.  det är blåsigt

23.  vilken färg är det ?

24.  blå-vit-röd

25.  gul-blå

26.  grön-svart-brun

27.  grå-rosa-gul

28.  säg 74

29.  säg 79

30.  säg 88

31.  säg 92

32.  säg 95

PHRASES SIMPLES 2 niveau 1d

 

1.      qu’est-ce que tu aimes ?

2.      j’aime la musique et toi ?

3.      j’aime les chiens

4.      tu as un frère ?

5.      oui, j’ai un frère

6.      il s’appelle comment ?

7.      il s’appelle Cédric

8.      c’est combien ?

9.      c’est 14 euros

10.  dix/vingt/trente

11.  quarante/cinquante/soixante

12.  soixante-dix/quatre-vingts

13.  quatre-vingt-dix/cent/mille

14.  lundi-mardi-mercredi

15.  jeudi-vendredi-samedi-dimanche

16.  il fait froid

17.  il fait chaud

18.  il fait beau

19.  il fait mauvais

20.  il pleut

21.  il neige

22.  il fait du vent

23.  c’est quelle couleur ?

24.  bleu-blanc-rouge

25.  jaune-bleu

26.  vert-noir-marron

27.  gris-rose-jaune

28.  soixante-quatorze

29.  soixante-dix-neuf

30.  quatre-vingt-huit

31.  quatre-vingt-douze

32.  quatre-vingt-quinze

PHRASES SIMPLES 2 niveau 1e

 

vad gillar du ?

qu’est-ce que tu aimes ?

jag gillar musik och du ?

j’aime la musique et toi ?

jag gillar hundar

j’aime les chiens

har du en bror ?

tu as un frère ?

ja, jag har en bror

oui, j’ai un frère

vad heter han ?

il s’appelle comment ?

han heter Cédric

il s’appelle Cédric

vad kostar det ?

c’est combien ?

det kostar 14 euro (säg : det är 14 euro)

c’est 14 euros

10/20/30

dix/vingt/trente

40/50/60

quarante/cinquante/soixante

70/80

soixante-dix/quatre-vingts

90/100/1000

quatre-vingt-dix/cent/mille

måndag-tisdag-onsdag

lundi-mardi-mercredi

torsdag-fredag-lördag-söndag

jeudi-vendredi-samedi-dimanche

det är kallt

il fait froid

det är varmt

il fait chaud

det är vackert väder

il fait beau

det är dåligt väder

il fait mauvais

det regnar

il pleut

det snöar

il neige

det är blåsigt

il fait du vent

vilken färg är det ?

c’est quelle couleur ?

blå-vit-röd

bleu-blanc-rouge

gul-blå

jaune-bleu

grön-svart-brun

vert-noir-marron

grå-rosa-gul

gris-rose-jaune

74

soixante-quatorze

79

soixante-dix-neuf

88

quatre-vingt-huit

92

quatre-vingt-douze

95

quatre-vingt-quinze