23. Pappan till sin son:

- Men Niklas, varför bet du magistern i benet?

- Han behandlade mig som en hund.