222DIALOGUE 1

 

·                   vad heter Frankrikes längsta flod?

·                   la Seine, la Loire, le Rhin, le Rhône, la Garonne, l’Yonne

·                   hur lång är floden ?

·                   den är..................................km lång

·                   vilka är Frankrikes tre största städer ?

·                   de tre största städerna är...................................

·                   vilka är Frankrikes 4:e, 5:e och 6:e största städer?

·                   det är........................

·                   hur många invånare har Frankrike?

·                   det finns....................miljoner invånare i Frankrike

·                   vad heter Frankrikes president?

·                   Frankrikes president heter........................

·                   vad heter Frankrikes premiärminister?

·                   Frankrikes premiärminister heter..............................

·                   hur många stadsdelar finns det i Paris?

·                   det finns.......................stadsdelar i Paris

·                   vad heter Frankrikes största sjö?

·                   Frankrikes största sjö heter

·                   hur många turister besökte Frankrike 2005?

·                   Frankrike hade 44, 55, 60, 70, 76, 85, 97, 110 eller 150 miljoner turister 2005

·                   vad heter Frankrikes största berg?

·                   Frankrikes största berg heter.............................

·                   det är också Europas största berg

·                   vad heter Frankrikes näst största berg?

·                   det heter...................

·                   vilka bergskedjor finns det i Frankrike?

·                   det finns..........................

·                   vilket år startade cykeltävlingen Tour de France?

·                   Tour de France startade........................

·                    vilket är det längsta avståndet (distance) från öst till väst i Frankrike?

·                   det är 355 km, 467 km, 555 km, 689, km, 793 km, 813 km eller 945 km

·                   vilket är det längsta avståndet (distance) från nord till söder i Frankrike?

·                   det är 534 km, 689 km, 774 km, 846, km, 973 km, 1093 km, 1175 km eller 1234 km

·                   vilket djur är en symbol för Frankrike?

·                   en tupp, en kanin, en björn, en groda, en snigel, en räv eller en gås?

·                   jag tror att det är........................som är en symbol för Frankrike

·                   hur många regioner finns det i Frankrike?

·                   det finns...........................regioner i Frankrike

·                   hur många departement finns det i Frankrike?

·                   det finns....................departement i Frankrike

·                   hur många länder har landgräns till Frankrike?

·                   det är........länder som har gräns med Frankrike

·                   vilka är dessa länder?

·                   det är...................................