115dialoguesresultat elev A

Nämen hejsan Marie-Paul ! Mår du bra ?

Tiens, bonjour Marie-Paul ! ça va ?

Hejsan Étienne ! Ja tack, jag mår mycket bra och du ?

Bonjour, Étienne ! oui merci ça va très bien et toi ?

det « knallar », tittade du på teve i går kväll ?

ça fait aller, tu as regardé la télé hier soir ?

i går kväll ? nej, var det något ?

hier soir ? non, il y avait quelque chose ?

åh ja visst, det var en basketmatch

ah ben oui, il y avait un match de basket

vilken match ?

quel match ?

matchen mellan Bourges och Dijon

le match entre Bourges et Dijon

ok, och vilket var resultatet ?

d’accord, et quel était le résultat ?

förlåt ? jag hörde inte

pardon ? je n’ai pas entendu 

vem vann matchen ?

qui a gagné le match ?

Bourges vann med 15 poäng ; de vann med 98 mot 83

Bourges a gagné avec 15 points ; ils ont gagné 98 contre 83

åh 98 mot 83 ! vard et en bra match ?

ah 98 à 83 ! c’était un bon match ?

strålande, Bourges är i final

excellent, Bourges est en finale

i final mot vem ?

en finale contre qui ?

de spelar mot Villeurbanne

ils jouent contre Villeurbanne

alltså vann Villeurbanne också ?

donc Villeurbanne a aussi gagné ?

ja, de vann 111 – 92 mot Limoges

oui, ils ont gagné 111 à 92 contre Limoges

och när är finalen ?

et quand est la finale ?

finalen det är i morgon kväll

la finale c’est demain soir

ok, bra, jag måste gå, vi ses snart !

d’accord, bon, je dois y aller, à plus !

ja, vi ses !

oui, à plus !

 

fråga nu varandra om resultaten i nedanstående matcher; kompisen svarar med rätt siffror och du skriver ner rätt resultat; kontrollera sedan att ni gjort rätt;

Du frågar om nedanstående matcher:

 

Du talar om när kompisen frågar om nedanstående matchers resultat: