passé composé etc

dessiner=rita

discuter=diskutera

bricoler=snickra

chanter=sjunga

pleurer=gråta

voler=stjäla, flyga

rêver=drömma

manger=äta

casser=slå sönder

cacher=gömma

 

 

drömma i presens (jag drömmer etc)

 

 

ha i presens (jag har, du har etc)

je

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

 

diskutera i passé composé (har..)

 

 

snickra, pyssla i presens (snickrar)

je

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

vad ritar du?

 

snickrar ni?

 

vad har ni ritat?

 

varför gråter du?

 

vad diskuterade ni? (har diskuterat)

 

jag har drömt i natt

 

vad sjunger han?

 

vad sjöng hon igår? (har sjungit)

 

vi har sjungit nationalsången

 

de sjunger bra

 

har du flugit ?

 

vi flög i måndags (vi har flugit)

 

har du ritat en elefant?

 

vi ritar en ko

 

de har gråtit mycket

 

har ni diskuterat frågan?

 

min bror äter ofta godis

 

vad har ni ätit idag?

 

vi har inte ätit

 

du äter för mycket glass

 

dina barn gråter ofta

 

har du gråtit?

 

min syster stal en bil

 

mina föräldrar stjäl ibland

 

vi har slagit sönder vasen

 

gömmer du dina läxor?

 

de slår sönder datorn

 

har hon gömt din mobil?

 

vi gömde dina glasögon

 

hon gömmer sin bok

 

 

 

 

 

 

LES VERBES IRRÉGULIERS; slå upp följande oregelbundna verb i presens (nutid)

 

gör (faire=att göra)

 

 

vill (ha) (vouloir=att vilja ha)

je

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

 

kommer (venir=att komma)

 

 

tar (prendre=att ta)

je

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

 

går, åker (aller=att gå, må, åka)

 

 

säger (dire=att säga)

je

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

 

ser (voir=att se)

 

 

kan (pouvoir=att kunna)

je

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

il/elle

 

 

il/elle

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils