5557exercicesdivers9

 

 

aimer=älska, tycka om

travailler=arbeta, jobba

 

aimé =älskat, gillat

j’aime=jag gillar

travaillé

je travaille

 

passé composé

présent

passé composé

présent

je

j'ai aimé

aime

j'ai travaillé

travaille

tu

as aimé

aimes

as travaillé

travailles

il

a aimé

aime

a travaillé

travaille

nous

avons aimé

aimons

avons travaillé

travaillons

vous

avez aimé

aimez

avez travaillé

travaillez

ils

ont aimé

aiment

ont travaillé

travaillent

 

gillar du rock ?

tu aimes le rock ?

hon tycker om sin bror

elle aime son frère

jag gillar godis

j’aime les bonbons

tycker ni om jordgubbar ?

vous aimez les fraises ?

arbetar du i kväll ?

tu travailles ce soir ?

han arbetar mycket

il travaille beaucoup

ni arbetar på banken

vous travaillez à la banque

jag arbetar bra

je travaille bien

har du arbetat idag ? jobbade du idag?

tu as travaillé aujourd’hui ?

jag jobbade igår kväll

j’ai travaillé hier soir

tyckte du om filmen ?

tu as aimé le film ?

ja, jag gillade filmen

oui, j’ai aimé le film

tyckte ni om min kaka ?

vous avez aimé mon gâteau ?

hon gillar mina soppor

elle aime mes soupes

hon tyckte om min kaka

elle a aimé mon gâteau

arbetade ni i lördags ?

vous avez travaillé samedi ?

han jobbar för mycket

il travaille trop

han har jobbat hela natten

il a travaillé toute la nuit

de har arbetat mycket

ils ont travaillé beaucoup

de gillar skräckfilmer

ils aiment les films d’horreur

vi har arbetat tillsammans

nous avons travaillé ensemble

jag gillar den här följetongen

j’aime ce feuilleton

han gillar Fångarna på fortet

il aime Fort Boyard

tyckte ni om Sverige ?

vous avez aimé la Suède ?

hon tycker om sitt arbete

elle aime son travail

min syster arbetar på sjukhuset

ma sœur travaille à l’hôpital

gillar era vänner Paris?

vos amis aiment Paris ?

vi arbetar bra i skolan

nous travaillons bien à l’école

har du arbetat i morse ? arbetade du i morse?

tu as travaillé ce matin ?

jag arbetar inte på söndagar

je ne travaille pas le dimanche

 

Bilda nu meningar med följande verb i presens och passé composé:

 

détester=avsky

regarder=titta på

cacher=gömma

oublier=glömma

demander=fråga

montrer=visa

plaisanter=skämta

manger=äta

penser=tycka, tänka

gagner=tjäna, vinna