8810faitsdivers11

abandonner

överge

les urgences

akuten

une balle

en kula

âgé de

i en ålder av

trentaine

trettiotal

laisser

lämna, låta

centre hospitalier

sjukhus, vårdcentral

retrouver

finna, återfinna

disparu

försvunnen

depuis

sedan, alltsedan

mis – mettre

lagt – sätta, ställa, lägga

un lit

en säng

environ

ungefär, omkring

vide

tom

chasseur

jägare

se tirer

sticka, dra, skjuta sig

le genou

knät

se dérouler

utspela sig

liberté

frihet

liberté conditionnelle

villkorlig frigivning

arręter

stanna, stoppa, arrestera

aéroport

flygplats

cacher

gömma

bouteille

flaska

plongée

dykning

un braqueur

en rånare

maîtriser

bemästra, övermanna

ligoter

binda fast

une victime

ett offer

dissimulé

gömd

tabasser

slå ner, slå, klå upp

se produire

inträffa, hända, ske

un foyer

ett hem

passer ā tabac

slå, klå upp, ge rejält med stryk

un pompier

en brandman

plusieurs

många, åtskilliga

un incendie

en eldsvåda

sévir

härja, rasa, ta i med hårdhandskarna

une enquęte

en undersökning

se rendre compte de

inse

un cambrioleur

en inbrottstjuv

tenter

försöka

en vain

förgäves

pénétrer

tränga in i

tirer

dra, skjuta

pousser

knuffa, trycka

au lieu de

i stället för

squatter

ockupera bostad, olagligt bo

un voleur

en tjuv

un SDF

en hemlös

la gare

järnvägsstationen

errer

driva omkring, gå utan mål

violenter

våldföra sig på, kränka

un domicile

en hembostad

trancher

skära

un doigt

ett finger

une dispute

ett bråk, ett gräl

éclater

bryta ut, brista

un couple

ett par

ā propos de

vad gäller, angående

signaler

påpeka, meddela, göra tecken

un viol

en våldtäkt

étonné

förvånad

repęcher

fiska upp

échanger

utbyta

un arbre généalogique

ett stamträd

la fertilité

fruktsamhet

efficace

effektiv

un réveil

ett uppvaknande

avoir du mal ā

ha svårt att

se lever

stiga upp

sauter

hoppa

ā cause de

på grund av

se jeter

kasta sig

situé

belägen

un immeuble

en fastighet

rechercher

eftersöka, leta efter

une fugue

en flykt,

le lycée

gymnasiet

violer

våldta

soupįonner

misstänka

un suspect

en misstänkt

un meurtre

ett mord

un portrait robot

en fantombild

une étudiante

en kvinnlig student

accoucher de

förlösa

une berge

en flodstrand

attacher

sätta fast

une benne ā ordure

en sopcontainer

abuser de

missbruka

un comparse

en bifigur, en statist

inviter

bjuda in

ouvrir

öppna

un tire-bouchon

en korkskruv

commencer

börja

un ustensile

ett köksredskap

frapper

slå, knacka

la purée

moset

bętement

dumt

une beuverie

en fyllefest

ivre

berusad

regagner

återvinna, gå tillbaka till

un véhicule

ett fordon

un bras

en arm

plâtrer

gipsa

s’introduire

gå in i

un décčs

ett dödsfall

un nourrisson

ett spädbarn

décéder

avlida

se porter

bära sig, känna sig, må

réanimation néonatale

återupplivning för nyfödda

 

 

 

 

 

 

8810faitsdivers11

hoppa

sauter

ett par

un couple

en sopcontainer

une benne ā ordure

en kvinnlig student

une étudiante

stanna, stoppa, arrestera

arręter

en kula

une balle

villkorlig frigivning

liberté conditionnelle

en flodstrand

une berge

knuffa, trycka

pousser

ett uppvaknande

un réveil

moset

la purée

gömma

cacher

flygplats

aéroport

lämna, låta

laisser

tom

vide

en korkskruv

un tire-bouchon

ett spädbarn

un nourrisson

försvunnen

disparu

finna, återfinna

retrouver

ett offer

une victime

fiska upp

repęcher

ett bråk, ett gräl

une dispute

fruktsamhet

la fertilité

försöka

tenter

en säng

un lit

järnvägsstationen

la gare

en våldtäkt

un viol

ett köksredskap

un ustensile

en bifigur, en statist

un comparse

en fyllefest

une beuverie

återupplivning för nyfödda

réanimation néonatale

ett stamträd

un arbre généalogique

en hemlös

un SDF

slå, knacka

frapper

trettiotal

trentaine

sticka, dra, skjuta sig

se tirer

en flykt,

une fugue

överge

abandonner

utspela sig

se dérouler

frihet

liberté

bemästra, övermanna

maîtriser

en rånare

un braqueur

sedan, alltsedan

depuis

bjuda in

inviter

ett hem

un foyer

förgäves

en vain

en arm

un bras

flaska

bouteille

en brandman

un pompier

dra, skjuta

tirer

bära sig, känna sig, må

se porter

en fastighet

un immeuble

berusad

ivre

förvånad

étonné

sjukhus, vårdcentral

centre hospitalier

gipsa

plâtrer

stiga upp

se lever

knät

le genou

på grund av

ā cause de

ha svårt att

avoir du mal ā

avlida

décéder

slå ner, slå, klå upp

tabasser

en undersökning

une enquęte

jägare

chasseur

en eldsvåda

un incendie

vad gäller, angående

ā propos de

kasta sig

se jeter

våldta

violer

i stället för

au lieu de

gömd

dissimulé

en inbrottstjuv

un cambrioleur

tränga in i

pénétrer

en hembostad

un domicile

i en ålder av

âgé de

utbyta

échanger

dykning

plongée

ett fordon

un véhicule

inse

se rendre compte de

missbruka

abuser de

bryta ut, brista

éclater

gå in i

s’introduire

skära

trancher

våldföra sig på, kränka

violenter

inträffa, hända, ske

se produire

belägen

situé

många, åtskilliga

plusieurs

lagt – sätta, ställa, lägga

mis – mettre

en misstänkt

un suspect

ett dödsfall

un décčs

slå, klå upp, ge rejält med stryk

passer ā tabac

ett mord

un meurtre

effektiv

efficace

en tjuv

un voleur

misstänka

soupįonner

öppna

ouvrir

börja

commencer

återvinna, gå tillbaka till

regagner

påpeka, meddela, göra tecken

signaler

ockupera bostad, olagligt bo

squatter

akuten

les urgences

sätta fast

attacher

förlösa

accoucher de

dumt

bętement

ett finger

un doigt

härja, rasa, ta i med hårdhandskarna

sévir

en fantombild

un portrait robot

eftersöka, leta efter

rechercher

binda fast

ligoter

ungefär, omkring

environ

driva omkring, gå utan mål

errer

gymnasiet

le lycée