PRELIMINÄRT SCHEMA; FRANÇAIS; STEFAN GUSTAFSSON 2013-2014; gustafsson@voila.fr

 

från

till

måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

från

till

0800

0810

08.00-11.15

franska steg 1-7

Kopparlunds-gymnasiet

sal: Akvariet

 

 

 

08.00-11.15

franska steg 1-7

Kopparlunds-gymnasiet

sal: Akvariet

0800

0810

0810

0820

08.10-08.50

franska åk7

Nybygge

sal 71

08.10-09.10

franska åk6

Nybygge

sal 34

08.10-09.10

franska åk7

Nybygge

sal 22

0810

0820

0820

0830

0820

0830

0830

0840

0830

0840

0840

0850

0840

0850

0850

0900

 

0850

0900

0900

0910

 

0900

0910

0910

0920

 

 

 

0910

0920

0920

0930

 

 

09.20-10.10

franska åk7

Nybygge

sal 22

0920

0930

0930

0940

09.30-10.10

franska åk7

Nybygge

sal 22

09.30-10.30

franska åk6

Nybygge

sal 23

0930

0940

0940

0950

0940

0950

0950

1000

0950

1000

1000

1010

1000

1010

1010

1020

10.10-11.30

franska åk9

Nybygge

sal 22

 

1010

1020

1020

1030

 

1020

1030

1030

1040

 

 

1030

1040

1040

1050

 

 

1040

1050

1050

1100

 

 

1050

1100

1100

1110

 

 

1100

1110

1110

1120

 

 

1110

1120

1120

1130

 

 

 

 

1120

1130

1130

1140

11.35-12.35

franska åk7

Nybygge

sal 22

 

 

 

 

1130

1140

1140

1150

 

 

11.45-13.05

franska åk9

Nybygge

sal 23

11.45-12.45

franska åk7

Nybygge

sal 22

1140

1150

1150

1200

 

 

1150

1200

1200

1210

 

12.00-13.00

franska åk7

Bäckby

sal B1

1200

1210

1210

1220

 

1210

1220

1220

1230

 

1220

1230

1230

1240

 

1230

1240

1240

1250

 

 

1240

1250

1250

1300

 

 

 

1250

1300

1300

1310

 

 

 

 

1300

1310

1310

1320

13.15-13.55

franska åk8

Nybygge

sal 23

 

 

 

13.15-14.00

franska åk8

Nybygge

sal 23

1310

1320

1320

1330

13.25-14.40

franska åk8

Nybygge

sal 23

13.20-14.10

franska åk6

Bäckby

sal A2

 

1320

1330

1330

1340

13.30-14.10

franska åk7

Bäckby

bildsalen

1330

1340

1340

1350

1340

1350

1350

1400

1350

1400

1400

1410

mentorstid

sal 23

 

1400

1410

1410

1420

 

 

14.10-15.10

franska åk9

Bäckby

bildsalen

 

1410

1420

1420

1430

14.20-15.00

franska åk8

Bäckby

sal A4

14.20-15.20

franska åk8

Bäckby

bildsalen

1420

1430

1430

1440

 

1430

1440

1440

1450

 

 

1440

1450

1450

1500

 

 

1450

1500

1500

1510

15.00-16.10

franska åk8+9

Bäckby

bildsalen

15.05-15.55

franska åk7

Bäckby

bildsalen

15.00-17.00

Nybygge

Konferenstid

1500

1510

1510

1520

 

1510

1520

1520

1530

15.20-16.10

franska åk9

Bäckby

bildsalen

 

1520

1530

1530

1540

 

1530

1540

1540

1550

 

1540

1550

1550

1600

 

1550

1600

1600

1610

 

 

1600

1610

1610

1620

 

 

 

1610

1620

1620

1630

 

 

 

1620

1630

Stefan nås enklast på mäjl annars telefon: 0732-043236; mäjl: gustafsson@voila.fr