1

2

3

4

5

Grammatiska strukturer

När du skriver meningar med reflexiva verb kan du:

formulera dig enkelt och begripligt.

formulera dig enkelt och relativt tydligt.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande.

Skriva franska

När du skriver egna meningar med familjära ord kan du:

formulera dig enkelt och begripligt med fraser.

formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser.

formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande med fraser.

Läsförståelse

Du kan översätta uttryck genom att:

förstå det mest väsentliga av innehållet i meningarna/texten.

förstå det väsentliga av innehållet i meningarna/texten.

förstå det huvudsakliga innehållet i meningarna/texten.

förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i meningarna/texten.

förstå det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer i meningarna/texten.

Muntlig framställning

När du berättar om din praktik kan du:

formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar.

formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande med fraser och meningar.