LPP franska åk 7

Följ med på resan genom Frankrike och andra länder i världen där franska talas! Var med och lös mysteriet med den stulna statyn! Repetera och bli säkrare på att förstå franska i tal och skrift och bli ännu bättre på att själv göra dig förstådd på franska!

 

Rubrik

Vi arbetar hela tiden med att man ska:

Kopplingar till läroplan

·         Mspr2  

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

·         Mspr2  

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         Mspr2  

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

·         Mspr2  

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Elevens mål

Vi studerar följande områden och det gäller att själv kunna både tala och skriva om dessa områden på mycket enkel franska:  hur man presenterar sig själv och sin familj, siffrorna, veckodagarna och klockan, länder, nationaliteter och språk samt familjeord, yrken och färger.

Kopplingar till läroplan

·         Mspr2  4-9  

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

·         Mspr2  4-9  

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

·         Mspr2  4-9  

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

·         Mspr2  4-9  

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

·         Mspr2  4-9  

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

·         Mspr2  4-9  

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

·         Mspr2  4-9  

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

·         Mspr2  4-9  

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att bedöma

att du på mycket enkel franska kan presentera dig själv och din familj muntligt och skriftligt. Då bedöms ditt uttal och att du kan skriva, så att man förstår vad det står, att du förstår en del av vad som sägs på enkel franska genom att lyssna på och svara på frågor till en hörövning, att du lär dig de flesta av orden och uttrycken i de områden som nämns ovan och att du vet något om de franskspråkiga länder vi studerar under terminen. Det kan du visa genom att vara aktiv och svara på frågor vid muntliga och skriftliga förhör.