Betygskriterier för moderna språk: spanska/franska/tyska

Spanska/Franska/Tyska

E

D

C

B

A

RECEPTION

LYSSNA OCH LÄSA

Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda

Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda

Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter

PRODUKTION OCH INTERAKTION

TALA, SAMTALA OCH SKRIVA

Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar och skriver.
Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat.
Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.

Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar och skriver.
Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form.
Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat.
Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.

Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar och skriver.
Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt.
Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat.
Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.

REFLEKTION

Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper

STRATEGI

Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.

Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion

Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: