PLUS BELLE LA VIE

http://skolbanken.unikum.net/unikum/content/lpp/936100023_1347880727360_scaled.pnghttp://skolbanken.unikum.net/unikum/content/lpp/936100023_1347880727360_scaled.png

Skapad 18/09/2013 09:12 på Nybyggeskolan Västerås unikum.net

Ett arbetsområde som handlar om Frankrikes populäraste såpa.

Grundskola 6 – 9 LGR11 Moderna språk - språkval

Att gå i fransk skola innebär långa dagar och höga krav på eleverna. Å andra sidan har eleverna långa lunchraster med förrätt, varmrätt, ost och dessert. Lär dig mer om den franska skolan och hur du berättar om en dag i den svenska skolan.

http://skolbanken.unikum.net/unikum/content/lpp/936100023_1347880727360_scaled.png

Förstå franska

Ordförråd

Vi kommer att utöka vårt ordförråd med saker som används i en mängd olika vardagliga situationer (på kafé, på sjukhuset, i skolan, på jobbet, på hotellet, hemma) samt lära oss namnen på de olika ämnena  på det franska schemat. Vi kommer att bekanta oss med många vardagliga uttryck och grammatiska konstruktioner. Vi skall öva vår förmåga att höra franskt tal och därefter kommer vi att göra egna muntliga övningar som bygger på det vi har tittat på.

Vi tränar oss på att berätta och beskriva olika personer såväl muntligt som skriftligt.

Kopplingar till läroplan

·         Mspr2  

förstå och tolka innehållet i talat språk i olika vardagliga situationer,

Formulera sig på franska

Vi kommer att arbeta med olika övningar där vi förbättrar vår förmåga att beskriva personer och miljöer, både muntligt och skriftligt. Inlämningsuppgifter blir en skriftlig beskrivning av en eller flera personer i serien samt att du fritt berättar om en för dig känd person eller kompis.

Kopplingar till läroplan

·         Mspr2  

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·         Mspr2  

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

·         Mspr2  

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Plus Belle La Vie

Rubrik 1

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Aspekt 1