PLUS BELLE LA VIE

 

E

D

C

B

A

Grammatiska strukturer; med de ord och fraser som förekommer i serien kan du:

formulera dig enkelt och begripligt.

formulera dig enkelt och relativt tydligt.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande.

När du skriver dialoger i vardagliga situationer: kan du:

formulera dig enkelt och begripligt med fraser.

formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser.

formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande med fraser.

Läsförståelse

Du kan översätta uttryck genom att:

förstå det mest väsentliga av innehållet i teveserien och den transkriberade texten.

förstå det väsentliga av innehållet i teveserien och den transkriberade texten.

förstå det huvudsakliga innehållet i teveserien och den transkriberade texten.

förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i teveserien och den transkriberade texten.

förstå det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer i teveserien och den transkriberade texten.

Muntlig framställning

När du berättar om ett teveprogram kan du:

formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar.

formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med fraser och meningar.

formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande med fraser och meningar.